18. jūnijā 79 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais Liepājas Mākslas vidusskolas direktors Jānis Slaidiņš, savā Facebook lapā informē Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola (LMMDV).


Jānis Slaidiņš dzimis 1942. gada 6. jūnijā Dzērbenē, teikts "Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā". Skolas gaitas sācis Kolkā. Rīgā beidzis Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju. No 1961. gada pedagoģiskajā darbā Katvaru palīgskolā, strādājis arī Rīgas pedagoģiskajā skolā. No 1972. gada dzīvo un strādā Liepājā, vadījis kompozīcijas apguvi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā, vēlākajā Liepājas Mākslas koledžā. Vairākus gadus vadīja skolas dekoratīvās noformēšanas nodaļu, bijis direktora vietnieks mācību darbā. 1996. gadā no iepriekšējā direktora Riharda Rubīna pārņēma skolas vadību, līdz 2005. gadā to nodeva Smaidai Rubezei. Strādājis par pasniedzēju arī Liepājas Universitātē.


"Kā skolas kolektīva vadītājs J.Slaidiņš bija atbalstošs, draudzīgs, pretimnākošs jaunām idejām. Prasībās stingrs un prasīgs, bet darba procesos daudz neiejaucās, ļāva brīvi darboties. Cieņpilns pret kolēģiem, uzticējās savai komandai, visiem kolēģiem. Direktors bija tālredzīgs, aicinot darbā jaunos speciālistus, viņš tos iedrošināja un deva vērtīgus padomus. Bija komunikabls gan ar skolotājiem, gan audzēkņiem – bijušie skolas darbinieki un audzēkņi direktoru Jāni Slaidiņu atceras ar lielu sirsnību. J.Slaidiņš bija neordināra personība ar savdabīgu humora izjūtu. Allaž pamanāms ne vien ar savu vizuālo tēlu, bet arī ar uzskatiem un rīcību. Neapšaubāmi – Jānis Slaidiņš bija sava laika leģenda, un viņa mūža mērs ir cilvēcība," raksta LMMDV.


Portāls irliepaja.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Slaidiņa tuviniekiem.