Liepājas muzeja muzejpedagoģijas nodarbības ir pieprasītas programmas "Latvijas skolas soma" dalībnieku vidū, informē Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Anna Paula Gruzdiņa.

Ne tikai Liepājas, bet arī tās apkārtnes novadu izglītības iestādes aktīvi izmanto iespēju paplašināt skolēnu redzesloku, apmeklējot dažādas izzinošas kultūras un mākslas norises, tostarp – muzejpedagoģijas programmas Liepājas muzejā.

Teju katru dienu muzeja gaiteņos dzirdamas Liepājas skolēnu čalas. „Latvijas skolas somas" mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

Liepājas muzejs skolēniem piedāvā apmeklēt vairāk nekā 20 dažādas muzejpedagoģijas nodarbības, kurās ir iespēja neparastā vidē un neikdienišķi izzināt gan Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, gan iepazīt Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kā arī vēsturisko mantojumu.

Muzejpedagoģijas nodarbības ir iespēja katram skolēnam nodarbības tēmu nostiprināt atmiņā caur rokdarbiem vai tēmai pielāgotiem uzdevumiem un spēlēm.

Pavisam 2019. gadā programmas "Skolas soma" ietvaros Liepājas muzeja nodarbības apmeklēja 2217 zinātkāri skolēni 106 grupās. Ieskats "Latvijas skolas somas" programmas dalībnieku iecienītākajās programmās: 329 skolēni devās pa pēdām Neatkarības kara cīnītājiem un izzināja Pagaidu valdības gaitas Liepājā, bet pāris desmitgades vēlākus notikumus – Otrā pasaules kara ietekmi uz modi un cilvēku dzīvi – pētīja 245 skolēni.

Savukārt 133 mazie patrioti mēģināja rast atbildi uz jautājumu "Vai tu zini, kas ir Latvija?", bet vizuālās mākslas nodarbību gleznu ielenkumā apmeklēja 210 jaunie zīmuļu pavēlnieki.

Sveču mēnesī gaismas iegūšanas vēsturi izzināja 151 skolēns, bet koka izmantošanu Dienvidkurzemes sētas darbarīkos un muzeja interjerā aplūkoja 148 skolēni. Izzināt, ko un kā varēja svērt senajos svaros un mēros, centās 159 skolēni, bet vienu no pirmajām ciemošanās reizēm muzejā nodarbībā "Kas ir muzejs?" aizvadīja 313 jaunie apmeklētāji.

Visbiežāk 2019. gadā Liepājas muzejā viesojās skolēni no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas Liepājas DALP 5.vidusskolas, Liepājas Centra sākumskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 3. pamatskolas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas un Liepājas Liedaga vidusskolas. Čakli Liepājas muzeja apmeklētāji bija arī Liepājas Katoļu pamatskolas, Liepājas 7. vidusskolas, privātsākumskolas "Varavīksne" un Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra audzēkņi.

No kaimiņu un tālākiem novadiem programmas "Skolas somas" ietvaros muzejpedagoģijas nodarbībās 2019. gadā ciemojās Nīcas, Aizputes, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas, kā arī Pāvilostas vidusskolas un Kursīšu pamatskolas skolēni.

Kuplais skolēnu apmeklējums un pieprasījums pēc muzejpedagoģijas nodarbībām mudina muzeju domāt par arvien jaunām programmām, lai to saturs papildinātu ne tikai vēstures stundas, bet pārklātos ar mākslas, literatūras vai citkārt pat dabaszinātņu jomām.

Plašais klašu grupu diapazons liek muzejpedagogam būt elastīgam un spēt pielāgot nodarbības tēmu tā, lai par to varētu runāt ar dažādiem vecumposmiem. Liepājas muzejs pauž pateicību un atzinību par sadarbību ar programmas "Latvijas skolas soma" īstenotājiem, jo šī programma aizvadītajā gadā ir bijusi kā veiksmīgs tilts starp Liepājas muzeju un skolām, kas sniedz izaugsmes iespējas visām iesaistītajām pusēm.