Šodien, 7. februārī, Liepājas Universitātē tika parakstīts līgums par vidusskolēna stipendijas piešķiršanu. To šogad saņēma V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 12.a klases skolniece Rūta Mediņa, kura izvēlējusies nākotnes studijas Liepājas Universitātē un vēlas kļūt par angļu valodas un fizikas skolotāju, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Rūtu uz līguma parakstīšanu pavadīja skolas direktora vietniece audzināšanas darbā Sangrita Upeniece, kura ir Liepājas Universitātes absolvente un ar prieku atceras savu studiju laiku. Rūta Mediņa, runājot par profesijas izvēli, saka: “Mums skolā ir ļoti labs fizikas skolotājs, viņš prot ieinteresēt, tāpēc arī pati gribu būt par fizikas skolotāju. Skolā mācos angļu un krievu valodu, bet angļu valoda padodas labāk, pie tās gribu arī palikt.”

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus sarunā ar skolotāju Sangritu Upenieci pārrunāja darba nianses skolā, skolēnu mācīšanās ieradumus un Skola 2030 programmu. Savukārt zinātnes prorektore Ieva Ozola iedrošināja Rūtu Mediņu studijām un ārpusstudiju darbam.

Vidusskolēna stipendiju 142,50 eiro apmērā Liepājas Universitāte piešķir sešus mēnešus otrajā semestrī, šoreiz kandidāti bija  no Liepājas, Kuldīgas un Siguldas, un līgums tika noslēgts ar Rūtu Mediņu.