Šodien, 10.martā, Liepājas Universitātes (LiepU) Vadības un sociālo zinātņu fakultātes vadība uzņēma viesus no Kauņas Kolpingas augstskolas (Kolping University of Applies Sciences), lai risinātu sarunas par kopīgas programmas attīstīšanu, jo abās augstskolās darbojas studiju programmas, kas saistītas ar tūrismu, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Fakultātes maģistra programmas direktors Uldis Zupa iepazīstināja viesus ar fakultātes darbības virzieniem, uzsvaru liekot uz studiju programmu "Tūrisma un rekreācijas vadība", stāstot par nepieciešamību paturēt un piesaistīt studentus reģionam.

Tā kā Liepājas Universitātes studiju programma "Tūrisma un rekreācijas vadība" ir četrgadīga, bet Kauņas kolēģi profesionālā bakalaura grādu iedod trīs gados, fakultātes dekāne Inta Kulberga skaidroja situāciju par prakšu iespējām, kredītpunktu sadalījumu un iespējamo gala diplomu.

Kolēģes no Kauņas Kolpingas augstskolas atzina, ka Kauņā realizētā bakalaura studiju programma "Ekotūrisms" atšķiras ar to, ka trīs gadu laikā studentiem ir iespēja praksē iet sešas reizes, izmēģinot dažādas tūrisma jomas un atrodot sev piemērotāko un piekrita, ka noklausīties noteiktu lekciju kursu citā augstskolā studentiem ir ļoti vērtīgi.

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Inta Kulberga, apkopojot tikšanās rezultātus, saka: "Sarunas gaitā vienojāmies par atskaites punktiem, un aprīļa otrajā pusē mūsu fakultātes pasniedzēji un programmu direktori dosies atbildes vizītē uz Kauņu, lai turpinātu iesāktās sarunas."