Zinot, ka valstī katastrofāli trūkst skolotāju un virknē Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu trūkst skolotāju, logopēdu, mūzikas skolotāju ("Kriksītis", "Zīļuks","Prātnieks", "Pienenīte" aicina darbā), portāls irliepaja.lv lūdza Liepājas Universitāti (LiepU) sniegt datus par LiepU  absolventu tālākajām gaitām - cik no absloventiem, kam ir kvalifikācija "skolotājs", strādā skolās? Cik no viņiem strādā Liepājā, kurās skolās?

LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece portālam atbildēja: "Liepājas Universitātei nav tiesību ievākt datus par absolventu nodarbinātību. Katru gadu gan absolventiem izsūtam aptaujas jautājumus, kas ietver arī nodarbinātību, taču pēc saņemto atbilžu skaita tos nevarētu dēvēt par datiem, uz kuriem balstīties.


Šobrīd operējam ar Izglītības un zinātnes ministrijas apkopoto informāciju par 2018. gadu, kas apliecina, ka šajā laika posmā LiepU absolvējušo skolotāju nodarbinātība ir 94% – augstākais rādītājs no augstskolām, kurās sagatavo skolotājus. Nodarbinātības ziņā kopumā starp lielākajām Latvijas augstskolām Liepājas Universitāte ir 6. vietā ar 84,6% nodarbināto.


Pieprasītākās studiju programmas 2018. gadā ir bijušas Sākumskolas skolotājs, Pamatskolas skolotājs, Skolotājs, Logopēds".


Pēc Laivenieces sacītā, Kurzemē nav nevienas skolas, kurā nestrādātu skolotājs – Liepājas Universitātes absolvents, "jo Liepājas Universitāte sagatavo speciālistus pārsvarā Kurzemes reģionam – 76% studentu ir no Kurzemes, tai skaitā 44% no Liepājas".