Liepājas Universitātes (LiepU) padomes sēdē 28.aprīlī panākta konceptuāla vienošanās par LiepU turpmāko attīstību un reorganizāciju sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), attīstot un saglabājot nesadalītu LiepU studiju programmu īstenošanu un zinātnisko darbību turpmāk, aģentūru LETA informēja LiepU.

Runājot par situāciju universitātes reorganizācijas jautājumā, augstskolas padomes priekšsēdētājs Andris Grafs informēja par notikumu attīstību. Ņemot vērā, ka ir saņemta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomes vēstule par to, ka RTU neredz iespēju turpināt un atbalstīt ieceri par LiepU pievienošanu RTU struktūrvienības statusā, klātesošie diskutēja par riskiem un attīstības potenciālu dažādos scenārijos.

Padome konceptuāli vienojās par LiepU turpmāko attīstību un reorganizāciju sadarbībā ar LU, attīstot un saglabājot nesadalītu LiepU studiju programmu īstenošanu un zinātnisko darbību turpmāk.

Diskusijā tika uzklausīts arī studentu viedoklis un viņu uzdotie jautājumi. Tālāka notikumu attīstība būs skaidrāka pēc sarunām ar citām iesaistītajām pusēm, kas notiks tuvākajā laikā. Sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) plānotas otrdien, 9.maijā.

Sēdē padome apstiprināja grozījumus studiju maksām pilna laika studijām un ārvalstu studentiem, kārtību akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanai un uzskaitei, izvēršot papildu diskusiju par studiju programmu direktoru apmaksu.

Finanšu direktore Jeļena Trukšāne prezentēja klātesošajiem LiepU 2022.gada pārskatu, ko padome apstiprināja. Jautājumā par situāciju dienesta viesnīcā padomes locekļi uzklausīja situācijas izklāstu un pieņēma to zināšanai. Padome iepazinās ar rektores prezentāciju par šī brīža aktualitātēm.

Kā vēstīts, atbildīgo amatpersonu aktīvas diskusijas par LiepU reorganizāciju notiek kopš gada sākuma. Gada sākumā LiepU kolektīvs vērsa amatpersonu uzmanību uz to, ka pirms valdības lēmuma par augstskolas reorganizāciju pagājušā gada 19.decembrī Valsts kancelejas uzturētajā tiesību aktu portālā tika publicēts tiesību akta projekts par finansējuma sadali no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, kurā jau nepārprotami bija paredzēta LiepU konsolidācija ar RTU.

Tolaik atklātajā vēstulē LiepU kolektīvs aicināja visus lēmuma pieņēmējus rūpīgi iepazīties ar situāciju un vērtēt uzskaitītos notikumus kopsakarībās. "Aicinām uzklausīt visas LiepU pārvaldības institūcijas, arī LiepU kolektīva viedokli, kurš ir izteikts gan Senāta, gan Satversmes sapulcēs, un pieņemt izsvērtu, caurspīdīgā procesā balstītu un pamatotu lēmumu, kas ir sabiedrības nevis kādu personu vai institūciju vislabākajās interesēs par vienas vadošās universitātes izvēli vai arī LiepU attīstību trīs zinātnes universitāšu ekosistēmā, šādi nodrošinot iespēju iegūt daudzpusīgu un konkurētspējīgu izglītību Kurzemē," aicināts atklātajā vēstulē.

Jautājums par LiepU reorganizāciju janvāra beigās tika skatīts arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē, kur LiepU padomes priekšsēdētājs Andris Grafs pauda nostāju, ka LiepU nākotnē jāsadarbojas ar visām trim zinātnes universitātēm - LU, RTU un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), taču juridiskais partneris var būt tikai viens.

Arī Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš ("Liepājas partija") akcentēja pilsētas rūpi jaunu darba vietu radīšanā un pakalpojumu sniegšanā, kur vajadzīgi izglītoti cilvēki. "Pilsēta nav tikai rūpniecība, tā ir arī humanitārais bloks un veselība. Mums ir svarīga visu trīs zinātnes universitāšu klātbūtne," pauda Ansiņš.

Savukārt LiepU rektore Dace Marku tolaik uzsvēra, ka ka LiepU nav specializēta augstskola kā RTU, tā ir klasiska universitāte kā LU miniatūrā. Arī citi LiepU vadības pārstāvji un studenti jau tolaik atbalstīja augstskolas reorganizāciju sadarbībā ar LU.

Kā vēstīts, pagājušā gada 24.februārī tika parakstīts sešpusējs nodomu protokols par LiepU reorganizācijas sākšanu, kas paredzēja radīt pilnīgi jauna un Latvijā vēl nebijuša modeļa universitāti, vienlaikus saglabājot tās identitāti un autonomiju.

Nodomu protokolā ir noteikti vairāki būtiski mērķi. Viens no tiem ir LiepU stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu, tostarp mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju, jo īpaši pedagoģijas, kā arī veselības zinātņu programmas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai. Tāpat mērķis ir minēto studiju programmu un zinātniskās darbības attīstīšanu veikt zinātnes universitāšu ekosistēmā, iesaistot LU, RSU un RTU LiepU akadēmisko un zinātnisko procesu pārvaldībā un īstenošanā.

Kā trešais mērķis ir noteikts saglabāt LiepU identitāti un autonomiju tās darbības īstenošanā.