Pirmo reizi Liepājas Universitātē (LiepU) veikta celulozes ekstrakcija no sarkanajām aļģēm Furcellaria Lumbricalis. Studiju programmas "Ekotehnoloģijas" maģistrante Sintija Ozoliņa maģistra darba izstrādes procesā ir ieguvusi papīru no jūras aļģēm, kuru universitāte jau izmanto. Tagad ir sasniegts nākamais līmenis – turpinās Furcellaria Lumbricalis dziļāka pārstrāde, balstoties uz pētījumiem celulozes iegūšanā no citu sugu aļģēm citās klimatiskajās joslās, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Sintija Ozoliņa stāsta: "Darbs vēl turpinās, jānosaka procentuālais celulozes saturs tieši Liepājas pludmalē atrodamajām furcelārijām. Celulozes noteikšana un ekstraktācija parāda, ka Liepājas aļģēs celuloze ir. Furcelārijas celulozes iegūšana svarīga ne tikai papīra, bet arī mitrumuzsūcošu materiālu izgatavošanā, tas paver plašu patēriņa tirgu. Izstrādes procesā bija nepieciešams izgatavot metāla amīnu reaģentu savienojumu celulozes noteikšanai tepat, Liepājas Universitātes laboratorijās."