Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Igor Samarin piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas iela 2–17, Liepāja, kadastra Nr.17009023445. Parādnieks: Igor Samarin. Piedzinēji: BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103200513, Brīvības iela 151, Rīga, LV–1012, Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 4800,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 30,9 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 309/36146 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020358001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020358. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009023445. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4800,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 17.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 16.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 480,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Iurii Korzhevskyi piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr.17000020498. Parādnieks: Iurii Korzhevskyi. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 16 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5523 kv.m un piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020093008. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Pirmās izsoles sākumcena EUR 16 900,00. Izsoles solis EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 18.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 19.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1690,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Katerynai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr. 17000020498. Parādnieks: Kateryna Korzhevska. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 16 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5523 kv.m, piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020093008. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000020498. Pirmās izsoles sākumcena EUR 16 900,00. Izsoles solis EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 18.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 19.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1690,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Lienei Tauriņai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Augustes ielā 17 – 7, Liepājā. Piedzinēji: SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, AS MC Finance, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A – 6, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 69,1 m2 un 691/4226 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes gabala un palīgceltnes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3541 7, kadastra Nr. 1700 901 1682. Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība 3200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 2400,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 320,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 10.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.aprīlis plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103024880
Firma: SIA "BALTAIS EZERS"
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 33/37
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 27.01.2021. lēmumu Nr.6–12/9985
Izdarīts ieraksts: 09.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203298979
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV92ZZZ40203298979
Firma: SIA "LP Auto"
Adrese: Liepāja, Rudbāržu iela 9
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Valde: Arturs Jonaitis, personas kods 1103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aivis Sveilis, personas kods 2603XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Roberts Vītols, personas kods 2505XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135970114809.

Reģistrācijas numurs: 42103033667
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENKAS"
Adrese: Liepāja, Caunu iela 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 02.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/25849
Izdarīts ieraksts: 08.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203298729
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ40203298729
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "woodabby"
Adrese: Liepāja, Ālandes iela 14 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Aigars Buncis, personas kods 2912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135952112763.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203298521
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV42ZZZ40203298521
Firma: SIA "Apsaimniekotājs"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 14 – 53
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Andrejs Astapenkovs, personas kods 2107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135942213960.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203298875
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV87ZZZ40203298875
Firma: SIA "Kurzemes mediji"
Adrese: Liepāja, Dunalkas iela 19
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Ieva Tikuma, personas kods 2605XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135963955986.

Reģistrācijas numurs: 42103061853
Firma: SIA "Kali JV"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 2 – 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jolanta Valaine, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 15.12.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/210221, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103038005
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintarutaka"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 13/15
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 26.02.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/24228
Izdarīts ieraksts: 05.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203298362
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV67ZZZ40203298362
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Es varu"
Adrese: Liepāja, Kurzemes iela 1 – 19
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Andra Strautiņa, personas kods 0806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135929030864.

Reģistrācijas numurs: 42103060311
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INCRES"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 8 – 70
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oļegs Kapenieks, personas kods 2107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 12.01.2021. lēmumu Nr.6–12/3291, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 04.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 50103170441
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kumosiņš"
Adrese: Liepāja, Alejas iela 23/25 – 18
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 26.februāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/23888
Izdarīts ieraksts: 04.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203297988
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ40203297988
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z Shop"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 54 – 18
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Kristaps Poselis, personas kods 2403XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135887739437.

Reģistrācijas numurs: 40203232924
Firma: SIA Bagnagatti De Giorgi Property Group
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 03.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103089919
Firma: SIA "IR MEŽS"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 1A
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 03.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103063939
Firma: SIA "PROFITIA"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 58/60 – 8
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 23.11.2020. lēmumu Nr.6–12/117176
Izdarīts ieraksts: 03.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103059859
Firma: SIA "Amanda.com"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 21A
Ieceltas amatpersonas: valde: Diāna Romaškova, personas kods 1404XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203297738
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV37ZZZ40203297738
Firma: SIA Veselība Mājās
Adrese: Liepāja, Dunikas iela 25 – 42
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Santa Liepniece-Liepiņa, personas kods 0311XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jurģis Liepnieks-Liepiņš, personas kods 0207XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLOVS KAZIMIERS PAULAUSKS, personas kods 120240–XXXXX, miršanas datums 17.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ALEKSANDROVS, personas kods 151055–XXXXX, miršanas datums 30.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS GOLUBEVS, personas kods 211254–XXXXX, miršanas datums 26.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS ŅIKITINS, personas kods 241256–XXXXX, miršanas datums 02.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EMILIJA DILBA, personas kods 170520–XXXXX, miršanas datums 01.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ROLANDS PUNGA, personas kods 010955–XXXXX, miršanas datums 18.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA UTKINA, personas kods 251255–XXXXX, miršanas datums 22.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS ZĀĢERIS, personas kods 170338–XXXXX, miršanas datums 16.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NELLI NARKEVIČA (NELLI NARKEVICH), personas kods 210839–XXXXX, miršanas datums 16.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LUDMILA GONOHINA, personas kods 070756–XXXXX, miršanas datums 22.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELGA TEREHOVA, personas kods 280154–XXXXX, miršanas datums 23.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA MAĻEVANNAJA (ELENA MALEVANNAYA), personas kods 080332–XXXXX, miršanas datums 30.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA MILDA LUKAŽA, personas kods 100134–XXXXX, miršanas datums 18.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 18.06.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA ERNA GLEZERE, personas kods 080233–XXXXX, miršanas datums 17.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS JANAITIS, personas kods 230852–XXXXX, miršanas datums 14.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA VILIMANE, personas kods 040557–XXXXX, miršanas datums 08.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIRA ĶUDA, personas kods 030661–XXXXX, miršanas datums 20.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: CERONIS KĀRKLIŅŠ, personas kods 051037–XXXXX, miršanas datums 05.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS FOMINS, personas kods 011029–XXXXX, miršanas datums 03.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 206546.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 15.aprīlī plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDMUNDS ŠABAŠKINS, personas kods 190478–XXXXX, miršanas datums 09.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA MARIJA MEŽINSKA, personas kods 290440–XXXXX, miršanas datums 15.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu 2021. gada 21. aprīlī, rakstveida procesā, izskatīs civillietu Nr. C69471920 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA vienkāršotās procedūras prasībā pret NATALJU SOLOVJOVU par parāda piedziņu. Civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis A.Lapiņš. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Puses saīsināto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2021. gada 21. aprīļa, Kurzemes rajona tiesas kancelejā, Republikas ielā 14, Liepājā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu lietas dalībnieks 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas rakstveidā var lūgt tiesu sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu, vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.