Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums

Labklājības ministrija paziņo, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvis šāds komersants:
SIA "Droša darba birojs"
Adrese: Usmas iela 11, Liepāja, LV–3411
Kontaktinformācija: tālr. 29108949, e-pasts: drossdarbs@gmail.com.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Modrim Strodam piederošās 7/48 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Buru iela 12, Liepāja. Parādnieks: Modris Strods. Piedzinēji: AS LATVENERGO, reģistrācijas Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV–1010, Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, SIA TELE2, reģistrācijas Nr.40003272854, Dēļu iela 5, Rīga, LV–1004, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, Nodarbinātības valsts aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38, Rīga, LV–1010. Novērtējums: EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar piebūvi ar kadastra apzīmējumu 17000110333001, un kopējo platību 148,0 kv.m, dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi ar kadastra apzīmējumu 17000110333002, un kopējo platību 86,5 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333003, un kopējo platību 46,2 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333006, un kopējo platību 26,5 kv.m,  un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333007, un kopējo platību 27,6 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17005110333. Starp kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā nav reģistrēts kopīpašuma dalītas lietošanas kārtības līgums. Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst zemes gabals ar kopējo platību 787 kv.m un kadastra apzīmējumu 1700 011 0333. Pirmās izsoles sākumcena EUR 2300,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 4.marts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 6.aprīlis plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 24.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 230,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40103678838
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PMK24"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 81 – 15
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 23.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103080911
Firma: SIA "M Caffee"
Adrese: Liepāja, Slimnīcas iela 9 – 15
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 03.12.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/205533
Izdarīts ieraksts: 23.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103063229
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAXI TEV"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1 – 62
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktors Siksna, personas kods 2112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Viktors Siksna, personas kods 2112XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 11.02.2021. Dalībnieka lēmumu Nr.01/2021, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 23.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40002188734
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV30ZZZ40002188734
Firma: IK KĀPASS
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 122 – 1
Komersants: Ieva Stepanova, personas kods 2009XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR0013564546967.

Reģistrācijas numurs: 40203230355
Firma: SIA "Montecarlo"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203256335
Firma: SIA City Garden
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203066064
Firma: SIA "GLOBAL13"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 28 – 1A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sandija Šplīta, personas kods 1304XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: Sandija Šplīta, personas kods 1304XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 04.02.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Bāriņu iela 28 – 1A, LV–3401

Reģistrācijas numurs: 40203240866
Firma: SIA The Moose and Beaver
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 22.02.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203295050
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV57ZZZ40203295050
Firma: SIA "KidzModo"
Adrese: Liepāja, Papes iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Judita Striela, personas kods 0405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135619829734.

Reģistrācijas numurs: 42103085137
Firma: SIA "Bernitz Realty"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 19.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103045543
Firma: SIA "LANGI"
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Arnis Deglavs, personas kods 0603XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.11.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/199203, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.02.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40003014197
Firma: Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS METALURGS"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 19.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103022837
Firma: Akciju sabiedrība "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 42/44
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 17.02.2021. lēmums lietā Nr. C69276118
Izdarīts ieraksts: 18.02.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203294426
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV27ZZZ40203294426
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BE the Future"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 24
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Anete Grundberga, personas kods 2406XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135565565194.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203294159
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV58ZZZ40203294159
Firma: SIA W Management
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Krists Griģis, personas kods 2401XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135536628778.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203294163
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV47ZZZ40203294163
Firma: SIA "AKVAMAR"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 30/34 – 33
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Uldis Siksna, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135537945748.

Reģistrācijas numurs: 42103102121
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RavHus
Adrese: Liepāja, Mežu iela 49A
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103083051
Firma: SIA SOLA FINANCE
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 17
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103073674
Firma: SIA "RE–CRS"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 49A
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.02.2021.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA BESPAĻENKOVA (IRINA BESPALENKOVA), personas kods 100359–XXXXX, miršanas datums 14.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DACE ŽGUNA, personas kods 130173–XXXXX, miršanas datums 27.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZINAIDA VOLGANSKA, personas kods 270649–XXXXX, miršanas datums 25.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 25.12.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KIRIĻUKS (VLADIMIR KIRILYUK), personas kods 010343–XXXXX, miršanas datums 18.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS PAUPE, personas kods 020738–XXXXX, miršanas datums 11.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA MITENIECE, personas kods 180457–XXXXX, miršanas datums 14.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA LUDBĀRŽA, personas kods 050942–XXXXX, miršanas datums 30.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BUNKA, personas kods 150366–XXXXX, miršanas datums 05.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA HOMUTOVA, personas kods 030241–XXXXX, miršanas datums 26.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS TROFIMOVS, personas kods 180149–XXXXX, miršanas datums 12.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 206008.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 5. martā plkst.13.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KEĻMANZONE, personas kods 130331–XXXXX, miršanas datums 10.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PJOTRS JUZJKO, personas kods 160846–XXXXX, miršanas datums 21.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA LŪKA, personas kods 200258–XXXXX, miršanas datums 30.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA MOROZOVA, personas kods 270253–XXXXX, miršanas datums 06.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA MAZURA, personas kods 070265–XXXXX, miršanas datums 03.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20413008, Lindorff OY Latvijas filiāles prasībā pret Aleksandru Baļitovu par parāda piedziņu. 2021.gada 18.janvārī saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājam ALEKSANDRAM BAĻITOVAM, dzim. 1974.gada 12.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kungu ielā 15/19–3/3A, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 8.aprīlī rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 8.aprīlī.