Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Latvijas Banka elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu – naudas apstrādes iekārtas, datorus, monitorus, videokameras u.c.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, elektroniskās izsoļu vietnes lietošanas noteikumiem un elektroniskās izsoles norises kārtību. Ar elektroniskās izsoles norises kārtību var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā "Par mums", izvēlnē "Mantas atsavināšana".
Kustamās mantas atrašanās vietas (katras mantas atrašanās vieta norādīta izsoles norises kārtībā) ir Rīgā un Liepājā. Mantas apskate iespējama izsoles norises kārtības 9. punktā norādītajā laikā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar šajā punktā norādīto kontaktpersonu.
Lai reģistrētos izsolei un iegūtu izsoles dalībnieka statusu, persona reģistrējas elektroniskās izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv/ uzturētajā izsoļu dalībnieku reģistrā, ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pirms izsoles beigu datuma samaksā izsoles objekta nodrošinājumu un elektronisko izsoļu vietnē nosūta Latvijas Bankai lūgumu par autorizāciju izsolei, kā arī sedz maksu par dalību izsolē elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.
Rekvizīti izsoles nodrošinājuma samaksai:
– saņēmējs: Latvijas Banka, vienotais reģ. Nr. 90000158236;
– norēķinu konta Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0;
– saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.
Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā.
Izsoles sākums 2021. gada 29. janvārī plkst. 13.00.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemesgabalam Krūmu ielā 72, Liepājā, kadastra Nr.1700 011 0212, ar kopējo platību 18 795 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 152 400 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 4.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 8.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 24.februārim jāiemaksā nodrošinājums 15 240 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgus par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko trešo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā, un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamajām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14 700 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 4.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 8.marts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 24.februārim jāiemaksā nodrošinājums 1470 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko nekustamā īpašuma Atmodas bulvāris 8–1, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 8788, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 ar kopējo platību 41,5 m², kopīpašuma 415/46533 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020062001), kopīpašuma 415/46533 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000020558). Nekustamā īpašuma īpašniece – Sintija Cēberga. Piedzinēji: Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga; PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese: Tartu mnt 83, Tallinn 10115 Igaunija; OU "Aktiva Finants'', juridiskā adrese: A.Weizenbergi 20, Tallinn 10150 Igaunija; SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 6600,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 18. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 660,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2021. gada 29. janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 1.marts plkst. 13.00.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203287848
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV26ZZZ40203287848
Firma: SIA "DivaL"
Adrese: Liepāja, Caunu iela 10
Parakstītais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000.00 EUR
Valde: Līga Lekstute, personas kods 1810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40002188382
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ40002188382
Firma: IK "Runo–N"
Adrese: Liepāja, Kārļa Zāles laukums 4 – 16
Komersants: Nikolajs Kuvaldins, personas kods 0501XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00135032961700.

Reģistrācijas numurs: 42103076651
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSR Liepāja"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 26.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103907984
Firma: SIA "Nillov"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 5A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gleb Stashinsky, dzimšanas datums: 17.10.1985., personu apliecinošā dokumenta dati: Ārzemju pase, Nr.MP2762988, izdošanas datums: 15.07.2010., Baltkrievija, izdevējs: Baltkrievijas Iekšlietu ministrija, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 03.11.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/186117, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203287602
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV72ZZZ40203287602
Firma: SIA "JANN"
Adrese: Liepāja, Amatas iela 45
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Alens Jablonskis, personas kods 2303XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135000232605.

Reģistrācijas numurs: 42103070108
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVA MC"
Adrese: Liepāja, Rožu iela 20 – 11
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 22.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103076651
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSR Liepāja"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 21.01.2021. lēmums lietā Nr. C69250420
Izdarīts ieraksts: 22.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203277943
Firma: SIA WALL ART
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 18 – 68
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Matīss Livmanis, personas kods 1509XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Matīss Livmanis, personas kods 1509XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 19.01.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 22.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Siļķu iela 18 – 68, LV–3405

Reģistrācijas numurs: 41203043145
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Algreisa"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/3060
Izdarīts ieraksts: 21.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103062878
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.G. ražošana"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 4 – 6
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/3094
Izdarīts ieraksts: 21.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103079431
Firma: SIA "TIMZA I.R."
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 33A – 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inese Panarina, personas kods 1502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Inese Timbare–Mora, personas kods 1502XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 14.12.2020. dalībnieka lēmumu Nr.01/2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 21.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 33A – 9

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203286999
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV57ZZZ40203286999
Firma: SIA "AL birojs"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 120 – 15
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Uldis Lūsēns, personas kods 3011XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00134947713193.

Reģistrācijas numurs: 40203271137
Firma: SIA "NVE RIGA"
Adrese: Liepāja, Kapsētas iela 20/22
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 20.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 54103141561
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care"
Adrese: Liepāja, Labraga iela 11
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 19.01.2021.
Publikācijas Nr.: KMR00134886862082.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203286630
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ40203286630
Firma: SIA "PILAT Kurzeme"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 20/24 – 1N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Miks Jaunzems, personas kods 2601XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKENTIJS DARMAKOVIČS, personas kods 310849–XXXXX, miršanas datums 25.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORMUNDS HELMANIS, personas kods 151165–XXXXX, miršanas datums 23.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS KARLSONS, personas kods 120945–XXXXX, miršanas datums 13.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA AŅIKINA, personas kods 010752–XXXXX, miršanas datums 19.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS GRIGURKO, personas kods 040554–XXXXX, miršanas datums 14.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIGITA ANUS, personas kods 030955–XXXXX, miršanas datums 01.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS TOMS ROLLE, personas kods 251233–XXXXX, miršanas datums 04.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS BALIČEVS, personas kods 101146–XXXXX, miršanas datums 21.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 11 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS GŪTMANIS, personas kods 050661–XXXXX, miršanas datums 16.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS BĒRZIŅŠ, personas kods 110947–XXXXX, miršanas datums 25.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA FOMINIHA, personas kods 110241–XXXXX, miršanas datums 24.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DMITRIJS PETUHOVS, personas kods 220369–XXXXX, miršanas datums 04.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGRĪDA BUŠMANE, personas kods 300366–XXXXX, miršanas datums 21.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ZEME, personas kods 200752–XXXXX, miršanas datums 03.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĪLIJA MILDA LIPARTE, personas kods 070635–XXXXX, miršanas datums 08.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Tiesas spriedums

Ar Kurzemes rajona tiesas 2021. gada 6. janvāra spriedumu C69 4130/20, noteikt ANETEI JERMAKAI, pers. kods 1003XX–XXXXX, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās:
– pārstāvībai valsts un pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, bankās,
– maksājumu izdarīšanā un saņemšanā,
– darījumu slēgšanā,
– rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.
Sprieduma norakstu pēc tā stāšanās likumīgā spēkā nosūtīt Liepājas pilsētas bāriņtiesai aizgādņa iecelšanai.
Noteikt, ka rīcībspēju ierobežojošās jomās aizgādnis rīkojas patstāvīgi.
Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 27. janvārī.

Uzaicinājumi uz tiesu

Vidzemes rajona tiesa paziņo parādniekam VILNIM RIEKSTIŅAM, dzim. 1969. gada 23. martā, ka 2021. gada 20. janvārī saņemts Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa pieteikums par nekustamā īpašuma Klaipēdas iela 58/60–63, Liepāja, izsoles akta apstiprināšanu. Pieteikuma norakstu var saņemt Vidzemes rajona tiesā Raunas ielā 8, Cēsīs. Pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2021. gada 1. martā. Uz izskatīšanu rakstveida procesā nav jāierodas.