Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Maksātnespējas procesu administrators Reno Tumens (prakses vieta Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV–2112) rīko SIA "BOGEMA" (reģ. Nr 42102023799, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28 – 11, Rīga, LV–1011) piederoša nekustama īpašuma zemes gabala ar kopējo platību 2867 kv.m un uz tā esošās ražošanas ēkas ar kopējo platību 833,1 kv.m, kas atrodas Liepāja, O. Kalpaka ielā 38A (kadastra Nr. 1700 011 0458) un reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0042 8855, pirmo izsoli. Nekustama īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) noteikts – EUR 29 000 apmērā, izsoles solis – EUR 1000 apmērā, nodrošinājuma summa – EUR 2900 apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sāksies 22.01.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 22.02.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē nepieciešams līdz 11.02.2021. plkst. 23.59 iemaksāt nodrošinājuma summu SIA "BOGEMA" vārdā atvērtā norēķinu kontā Nr. LV37HABA0551049968319, AS "SWEDBANK", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratoram lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 29498627. Nekustama īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ņemot vērā, ka administrators atzīstams par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, administratora pienākums iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Maksātnespējas procesu administrators Reno Tumens (prakses vieta: Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV–2112) rīko SIA "BOGEMA" (reģ. Nr. 42102023799, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 28 – 11, Rīga, LV–1011) piederošo 20/1200 domājamo daļu no būvju īpašuma (daļā (589,7 kv.m) no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 1700 011 0328 016), kas atrodas Liepāja, Flotes ielā 16 (kadastra Nr. 1700 511 0328) un reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 3767, pirmo izsoli. Nekustama īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) noteikts – EUR 33 000 apmērā, izsoles solis – EUR 1000 apmērā, nodrošinājuma summa – EUR 3300 apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sāksies 22.01.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 22.02.2021. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē nepieciešams līdz 11.02.2021. plkst. 23.59 iemaksāt nodrošinājuma summu SIA "BOGEMA" vārdā atvērtā norēķinu kontā Nr. LV37HABA0551049968319, AS "SWEDBANK", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt administratoram lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 29498627. Nekustama īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ņemot vērā, ka administrators atzīstams par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, administratora pienākums iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsos, pārdod pirmajā izsolē Dmitrijam Priluckim piederošo nekustamo īpašumu Mežmalas iela 5–26, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 7434. Parādnieks: Dmitrijs Priluckis. Piedzinēji: a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010); b) Jana Rolle. Novērtējums – 4600,00 EUR. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis, kas izvietots individuālā projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā ar kopējo platību 33,4 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 334/21993 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 1700 002 0327 001, un zemes, kadastra apzīmējums 1700 002 0327. Pirmās izsoles sākumcena – 4600,00 EUR. Izsoles solis – 460,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2021.gada 26.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 25.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 460,00 EUR. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Laurim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lauku ielā 60 – 32, Liepājā. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 55,8 m2 un 5580/194056 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2952 32, kadastra Nr. 1700 901 5383. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 16 500,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1650,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.februāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniecei Katrīnai Umurai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Metalurgu ielā 16, Liepājā. Piedzinējs: AS Hipocredit, adrese: Elizabetes iela 65 – 11, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 584 m2, dzīvojamās ēkas un palīgceltnēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2658, kadastra Nr. 1700 021 0083. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 34 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 25 500,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3400,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.februāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jurijam Pastuhovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aisteres ielā 3 – 66, Liepājā. Piedzinējs: SIA Latvijas Mobilais Telefons, adrese – Ropažu iela 6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,9 m2 un 529/38891 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4112 66, kadastra Nr. 1700 902 5946. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 8700,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 8.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 870,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 19.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 18.februāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103049954
Firma: SIA "LASKA.R."
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 85 – 43
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sergejs Zeņkovs, personas kods 0301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/182721, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103105128
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sense Media Animation"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 17
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Egils Šusts, personas kods 0601XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Egils Šusts, personas kods 0601XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz dalībnieka 12.01.2021. lēmumu Nr.1/2021 par sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 19.01.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Pļavu iela 17, Liepāja, LV–3411

Reģistrācijas numurs: 42103038113
Firma: SIA "Radio Skonto Kurzeme"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 7100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 7100.00 EUR
No komersanta nodalīta daļa:
Reģistrācijas numurs: 44103054510
Firma: SIA "RADIO VIDZEME"
Adrese: Valmiera, Tērbatas iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – nodalīšana
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103000897
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS"
Ieceltas amatpersonas: valde: Andis Dejus, personas kods 2602XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103085777
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.V.M."
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 41
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 13.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/3059
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103082696
Firma: SIA Sabats
Adrese: Liepāja, Teodora Breikša iela 30
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/3058
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103071321
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skarner"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 54 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes12.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/2778
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103294449
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Weggis"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 32 – 37
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 12.janvāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/2659
Izdarīts ieraksts: 18.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203285989
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ40203285989
Firma: SIA "E&T services"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 101 – 14
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Edgars Tīls, personas kods 2904XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00134842923302.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203285813
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV69ZZZ40203285813
Firma: SIA "Tomb"
Adrese: Liepāja, Stendera iela 5 – 6
Parakstītais pamatkapitāls: 40.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 40.00 EUR
Valde: Toms Beģis, personas kods 1010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00134826654413.

Reģistrācijas numurs: 42103001445
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEREDZĪGO BIEDRĪBAS LIEPĀJAS UZŅĒMUMS"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 197/205
Pievienots: Firma: SIA "LIEPĀJAS PĒRKONĪTE"
Reģistrācijas numurs: 40003268651
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 15.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203285688
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ40203285688
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA PORTE"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 6 – 75
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Andris Jansons, personas kods 2301XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203285692
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV38ZZZ40203285692
Firma: SIA "SAVABODE"
Adrese: Liepāja, Vērgales iela 2 – 60
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Kārlis Pupils, personas kods 0202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00134816060699.

Reģistrācijas numurs: 44103107377
Firma: SIA RIT SAULE
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42102022064
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRASTS E"
Adrese: Liepāja, Reiņu meža iela 5 – 22
Iecelts: Administrators: Jānis Ozoliņš, personas kods 2402XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 13.01.2021. spriedums lietā Nr. C69142721
Izdarīts ieraksts: 14.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074839
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kodo Lat"
Adrese: Liepāja, Republikas iela 10 – 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2021. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/8.59.2/1322
Izdarīts ieraksts: 14.01.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.01.2021.
Reģistrācijas numurs: 50002188261
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV32ZZZ50002188261
Firma: Individuālais komersants "RADUGA – 2021"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 11 – 65
Komersants: Khalyg Abbasov, personas kods 2002XX–XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00134779664429.

Reģistrācijas numurs: 42103085156
Firma: SIA "D–aset"
Adrese: Liepāja, Vaļņu iela 5 – 7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.01.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103067057
Firma: SIA "LatService DE"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 12 – 82
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ilona Drauga, personas kods 1202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Eduards Spriņģis, personas kods 1006XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 26.10.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/178636, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.01.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA ZVEJA, personas kods 301077–XXXXX, miršanas datums 01.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ANŠEVICS, personas kods 020682–XXXXX, miršanas datums 29.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS BURVIS, personas kods 160762–XXXXX, miršanas datums 21.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA BIĻEVSKA, personas kods 020837–XXXXX, miršanas datums 08.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS BRIEDIS, personas kods 060950–XXXXX, miršanas datums 10.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 204668.
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021.gada 29.janvārī plkst. 13.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS AKERBLŪMS, personas kods 040845–XXXXX, miršanas datums 10.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA ILGA LANKA, dzimšanas datums 14.11.1939., miršanas datums 26.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA MUIZENIKA (NINA MUYZENIK), personas kods 101227–13009, miršanas datums 27.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJA KORTOVSKA, personas kods 290430–XXXXX, miršanas datums 10.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS MUCENIEKS, personas kods 280454–XXXXX, miršanas datums 23.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 4.martā plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVETA ANDRIEKUS, personas kods 020475–XXXXX, miršanas datums 06.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS POKROVSKIS (OLEG POKROVSKIY), personas kods 241030–XXXXX, miršanas datums 29.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS ŠAMKOVS, personas kods 110537–XXXXX, miršanas datums 11.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ENGELMANIS, personas kods 280638–XXXXX, miršanas datums 15.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 11 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS DERGESS, personas kods 280827–XXXXX, miršanas datums 26.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE ŠNEIDERE, personas kods 081271–XXXXX, miršanas datums 06.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS GIĻEVS (ALEXANDER GILEV), personas kods 051237–XXXXX, miršanas datums 17.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ATIS VOLGANSKIS, personas kods 230734–XXXXX, miršanas datums 08.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021.gada 29.janvārī, plkst. 12.00, zvērinātas notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20122408, Lindorff OY Latvijas filiāles prasībā pret Ingrīdu Rubežu par parāda piedziņu. 2020.gada 16.decembrī saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājai INGRĪDAI RUBEŽAI, dzim. 1960.gada 13.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas ielā 14a–73, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 2.martā rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 2.martā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai SVETLANAI IVKINAI, dzim. 1972.gada 6.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Baltijas ielā 13–71, Liepājā, ka rakstveida procesā 2021. gada 12.martā Kurzemes rajona tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20275510, Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Svetlanu Ivkinu par parāda piedziņu.

Kurzemes rajona tiesa informē atbildētājus ANDREJU BELOVU, dzim. 1974.gada 13.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vācija, Friedrichsanfang 43, Crawinkel 99330, un INNU ARBIDANU, dzim. 1976.gada 25.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Liepājā, Kūrmājas prospektā 23–24, LV– 3401, ka pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20258313 tiks izskatīts rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2021.gada 24.februārī. Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inta Pūce.