Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Ausmai Rozei piederošo nekustamo īpašumu Eduarda Tisē ielā 75–74, Liepājā, kadastra Nr.17009015426. Parādniece – Ausma Roze. Piedzinējs – SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416. Novērtējums – EUR 9800,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 17009015426, ar kopējo platību 33,7 kv.m, kas izvietots LT projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Ezerkrasta mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 337/65381 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 17000420664001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000420664. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009015426. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 9800,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 19.novembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 8.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 980,00. Tālr. 63232382.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103061853
Firma: SIA "Kali JV"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 2 – 10
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 08.09.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/135199
Izdarīts ieraksts: 15.09.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103059187
Firma: SIA "SAVALAN"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 28 – 1
Ieceltas amatpersonas: Guntis Orlovskis, personas kods 1203XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu., izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.09.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Stērstu iela 7–13

Reģistrācijas numurs: 42103059191
Firma: SIA "VENTOZO EXPEDITION"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 28 – 1
Ieceltas amatpersonas: Guntis Orlovskis, personas kods 1203XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: SIA "VENTOZO EXPEDITION", Reģ. Nr. 42103059191, likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistrā iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.09.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Stērstu iela 7 – 13, Rīga, LV–1004

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.09.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203259219
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV16ZZZ40203259219
Firma: SIA "Driveit"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Diāna Birkmane, personas kods 0206XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 52103035621
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Energo"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 110 – 79
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oskars Siksna, personas kods 0805XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/91744, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.09.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.09.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203258904
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV82ZZZ40203258904
Firma: SIA "Malik"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 17
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Kristiāna Daina Egle, personas kods 3010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103059384
Firma: SIA Kapriz
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 7 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Romans Kvitko, personas kods 2808XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 11.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/91743, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.09.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103793467
Firma: SIA Liepaja Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Uldis Judinskis, personas kods 030381–11106, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Ramona Miglāne, personas kods 2412XX–XXXXX, padomes loceklis;
Edgars Turlajs, personas kods 0912XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs
Izveidota, pārveidojot AS Liepaja Investments
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pārveidošana, izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.09.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103793467
Firma: SIA Liepaja Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 40000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 40000.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA KB Investments
Reģistrācijas numurs: 40103793289
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 11.09.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.09.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203258694
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ40203258694
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "European Industrial Services"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 19/21
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Igors Korzuns, personas kods 1701XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Prokūra: Aleksandrs Murašovs, personas kods 0504XX–XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103082959
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "GF Powdercoating"
Reģistrēts: nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.09.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103076191
Firma: SIA "RS Company1"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 76/80 – 62
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.09.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103048081
Firma: SIA "KURERE"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 55 – 3
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 02.09.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/132288
Izdarīts ieraksts: 08.09.2020.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS ORLOVS, personas kods 150735–XXXXX, miršanas datums 16.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE ŠNIPKE, personas kods 310850–XXXXX, miršanas datums 04.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA TUKLERE, personas kods 310827–XXXXX, miršanas datums 19.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 19.07.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA SUDRABA, personas kods 051042–XXXXX, miršanas datums 19.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEVTINA MENOVŠČIKOVA, personas kods 010937–XXXXX, miršanas datums 30.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS KIPREJEVS, personas kods 190853–XXXXX, miršanas datums 06.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS REINFELDS, personas kods 031052–XXXXX, miršanas datums 30.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERNERS POŅEMECKIS, personas kods 041147–XXXXX, miršanas datums 21.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 21.08.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA BĒTS, personas kods 140928–XXXXX, miršanas datums 19.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIJA BLAUBĀRDE, personas kods 100324–XXXXX, miršanas datums 22.08.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa (Liepājā) uzaicina MAREKU FREIMANI, dzim. 1983.gada 29.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 23.novembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69 2394 20 AAS "BTA Baltic Insurance Company" vienkāršotas procedūras prasībā pret Edgaru Šteinbergu un Mareku Freimani par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69471819 AS "Swedbank" prasībā pret Andreju Belovu, dzim. 1974.gada 13.janvārī, par parāda piedziņu. Atbildētāju ANDREJU BELOVU tiesa uzaicina ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 16.oktobrī plkst.10.30 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 7.zālē. Neierašanās gadījumā lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69269620 SIA "Latvijas Mobilais Telefons", reģistrācijas Nr. 50003050931, vienkāršotās procedūras prasībā pret Vēsmu Suipi par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai VĒSMAI SUIPEI, dzim.1985.gada 10.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Bāriņu iela 29–6, Liepāja, ka Kurzemes rajona tiesas tiesnese I. Pelnēna 2020.gada 19.oktobrī izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) SIA "Latvijas Mobilais Telefons", reģistrācijas Nr. 50003050931, vienkāršotās procedūras prasību pret Vēsmu Suipi par parāda piedziņu. Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.