Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIDZEME EKO", reģistrācijas Nr. 40003755312, maksātnespējas procesa administratore Gundega Kreice, amata apliecības numurs 00116, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 8–1N, Liepāja, paziņo, ka saskaņā ar mantas pārdošanas plānā noteikto kārtību, Maksātnespējas likuma, Civilprocesa likuma normām tiek izsludināta SIA "VIDZEME EKO" piederošā nekustamā īpašuma Liepājā, Sporta ielā 3, kadastra numurs 1700 031 0107, kas sastāv no zemesgabala 302 kv.m platībā, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Piedzinējs – SIA "VIDZEME EKO" nenodrošinātie kreditori saskaņā ar kreditoru reģistru. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākuma cena noteikta EUR 5000 apmērā, izsoles solis – EUR 500 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 4. septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 5. oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 24. septembrim plkst. 23.59 jāiemaksā SIA "VIDZEME EKO" norēķinu kontā LV35UNLA0050007312469, AS "SEB banka", nodrošinājuma summa EUR 500 apmērā un jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103032888
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas naglas"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 100 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mindaugas Bondauskis, dzimšanas datums: 19.02.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 24953323, izdošanas datums: 08.03.2019., Lietuvas Republika, izdevējs: Klaipeda, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Mindaugas Bondauskis, dzimšanas datums: 19.02.1975., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 24953323, izdošanas datums: 08.03.2019., Lietuvas Republika, izdevējs: Klaipeda, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 17.08.2020. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 31.08.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klaipēdas iela 100 – 7

Reģistrācijas numurs: 42103041344
Firma: SIA "2G projekts"
Adrese: Liepāja, Ziemupes iela 24
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42102007031
Firma: SIA "ARĀJIŅŠ"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 4/6 – 34
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 26.08.2020. lēmums lietā Nr. C69159119
Izdarīts ieraksts: 28.08.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103059810
Firma: SIA "Liepājas BUB"
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2846.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 26.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Publikācijas Nr.: KMR00131934332921.
Reģistrācijas datums: 26.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203255255
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV53ZZZ40203255255
Firma: SIA Extreme Fun
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 7 – 60
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Mārtiņš Vecbrālis, personas kods 1505XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 50003328011
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BYGG SERVICE GRUPPEN"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 14 – 9
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ilze Mietiņa, personas kods 0105XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Juris Mietiņš, personas kods 0204XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/87835, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 25.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103631324
Firma: SIA "L–MODE"
Adrese: Liepāja, Virsnieku iela 13 – 40
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Katrīna Pērkone, personas kods 2401XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/87836, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.08.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203255170
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV20ZZZ40203255170
Firma: SIA "EA Steel"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 60 – 28
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Elans Amzelis, personas kods 2210XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203254936
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV33ZZZ40203254936
Firma: SIA "VE Group"
Adrese: Liepāja, Viršu iela 1 – 59
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Jevgenijs Vološins, personas kods 2310XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojuma ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANITA SĒRMOLIŅA, personas kods 140143–XXXXX, miršanas datums 25.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA DANDZBERGA, personas kods 130441–XXXXX, miršanas datums 23.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS IMANTS ZĀLĪTIS, personas kods 080432–XXXXX, miršanas datums 11.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 11.07.2021.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA VEIDELE, personas kods 040642–XXXXX, miršanas datums 16.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRAIDA STANKEVIČA, personas kods 300447–XXXXX, miršanas datums 20.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILITA IRA BRIGITA VERNAUSKA, personas kods 040639–XXXXX, miršanas datums 14.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 15.03.2021.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS SOKOLOVS (YURY SOKOLOV), personas kods 130625–XXXXX, miršanas datums 02.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS ROGA, personas kods 090160–XXXXX, miršanas datums 31.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA BALODE, personas kods 010154–XXXXX, miršanas datums 24.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RŪDOLFS EMBUTNIEKS, personas kods 260539–XXXXX, miršanas datums 13.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA SMIRNOVA, personas kods 010459–XXXXX, miršanas datums 22.08.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GATIS POLIS, personas kods 251061–XXXXX miršanas datums 31.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BRIGITA KAIRĒNA, personas kods 170543–XXXXX, miršanas datums 31.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS PROKOPČIKS (VLADIMIR PROKOPCHIK), personas kods 180436–XXXXX, miršanas datums 06.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PRANCIŠKUS ALGIMANTS MALAKAUSKS, personas kods 020143–XXXXX, miršanas datums 06.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS VAIVARS, personas kods 080557–XXXXX, miršanas datums 18.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS KARLSONS, personas kods 040453–XXXXX, miršanas datums 18.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS SPIRIDONOVS (BORIS SPIRIDONOV), personas kods 030232–XXXXX, miršanas datums 23.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU VEĻIČKINU (ALEXANDR VELICHKIN), dzim. 1958.gada 4.novembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 12.novembrī plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Tiesu ielā 5, 1. stāvā, 2.zālē, kā atbildētāju civillietā Ņinas Kurvjakovas prasībā pret Aleksandru Veļičkinu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69340620, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret KARĪNU SOŠŅIKOVU par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai Karīnai Sošņikovai, dzim. 1990.gada 8 .jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Kungu ielā 67–8, Liepājā, ka 2020.gada 12.oktobrī tiesnese M.Jansone minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts būs saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā, 5.kabinetā, Republikas ielā 14, Liepājā, no 2020.gada 12.oktobra. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.2 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētāja Karīna Sošņikova ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai Karīnai Sošņikovai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

IVANS GAĻIČS, dzim. 1954.gada 8.maijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Vērgales iela 2–32, Liepāja, LV–3414, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2020.gada 21.oktobrī plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, 1.stāvā, 1.35.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C69288919/35 Ļubovas Baziļevas (Liubov Bazyleva) prasībā pret Ivanu Gaļiču par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.