Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi


Satiksmes ierobežojumi Liepājas pilsētā un tās apkārtnes novados
No 2020. gada 14. līdz 16. augustam Liepājā, Talsos un minēto pilsētu apkārtnē esošajos novados norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms Rally Liepāja. Vēlamies informēt, ka sacensību sarīkošanas vajadzībām tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā. Uz iedzīvotāju jautājumiem par satiksmes ierobežojumiem atbildēs rallija rīkotāja pārstāvis Kaspars Ērkulis, mob. tālr. 26431347, e-pasts: kaspars@raevents.lv. Rally Liepāja organizators, RA EVENTS, SIA pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni. Plašāka informācija par Rally Liepāja laikā noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem atrodama oficiālajā interneta mājaslapā www.lvrally.com.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu RINALDA HŪNA, dzim. 1979. gada 1. martā, diplomu T Nr.061233, ko 17.06.1999. izdevusi Liepājas Jūrniecības koledža.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas novads, piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21A, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 002 0080 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 8482 kv.m un piecām būvēm. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 28 700,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena – 28 700,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 2.septembrim jāieskaita nodrošinājuma summa 2870,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 13.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 14.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli SIA Amanda.com, Saules iela 7–14, Nīca, Nīcas novads, piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: Atmodas bulvāris 21B, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 502 0410 sastāv no garāžas–noliktavas ēkas ar kopējo platību 10 831,1 kv.m un caurlaides ēkas ar kopējo platību 162,00 kv.m. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 18 700,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena – 18 700,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 2.septembrim jāieskaita nodrošinājuma summa 1870,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 13.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 14.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319. 

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Svetlanai Viņņikovai piederošo nekustamo īpašumu Augustes iela 17–9, Liepāja, kadastra Nr.17009022457. Parādniece – Svetlana Viņņikova. Piedzinējs – SIA RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS, reģistrācijas Nr.40103362321, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV–1011. Novērtējums – EUR 4600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu 17009022457, ar kopējo platību 50,5 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, kadastra Nr.17009022457. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 4600,00. Izsoles solis – EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 11.augusts plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 10.septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 31.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 460,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Rietumkrasta iela 4–6, Liepāja, ar kadastra Nr.17009030142, kas pieder Kasparam Brikmanim. Parādnieks – Kaspars Brikmanis. Piedzinēji: (a) SIA KUSTO, reģistrācijas Nr.42103045740, Martas iela 9–37A, Rīga, LV–1011; (b) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums – EUR 47 300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: četristabu dzīvoklis individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Dienvidrietumu mikrorajonā, kadastra apzīmējums Nr.17009030142, ar kopējo platību 84,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 847/38171 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000430307002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000430145. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009030142. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 47 300,00. Izsoles solis – EUR 1500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 7.augusts, plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 7.septembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 27.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 4730,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Starastam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ganību ielā 49/51 – 1, Liepājā. Piedzinēji: SIA Intrum Latvia, adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Inese Jērica. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 47,1 m2 un 471/3926 kopīpašuma domājamām daļām no mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3638 1, kadastra Nr. 1700 902 7495. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 10 000,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 24. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1000,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 4. augusts izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 3. septembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078667
Firma: SIA "Agro Partner"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 8 – 2N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.08.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.08.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112647
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ42103112647
Firma: SIA "EMB Skil"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 29A – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Mareks Šķila, personas kods 0908XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00131459228098.

Reģistrācijas numurs: 40103364089
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "5 kaķi"
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 28 – 10
Ieceltas amatpersonas: valde: Ineta Strēle, personas kods 0912XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 31.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103037777
Firma: SIA "FATINA TRANS"
Adrese: Liepāja, Ventas iela 30
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 29.07.2020. lēmums lietā Nr. C20128915
Izdarīts ieraksts: 30.07.2020

Reģistrācijas numurs: 42103082944
Firma: SIA LemonPop
Adrese: Liepāja, Ventas iela 6 – 22
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Krista Rumba, personas kods 2010XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 12.05.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/73446, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 30.07.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103907984
Firma: SIA "Nillov"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 5A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2020.gada 23.jūlija lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/111476
Izdarīts ieraksts: 29.07.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203252174
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ40203252174
Firma: SIA VVIElektrik
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 43 – 21
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Vladimir Ionov, personas kods 0608XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103112505
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV68ZZZ42103112505
Firma: SIA B44
Adrese: Liepāja, Sliežu iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Gatis Svētiņš, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103095101
Firma: SIA "Voyvi"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 59
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā
Izdarīts ieraksts: 29.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103086721
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Rudzītes ārsta prakse"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 95
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103059187
Firma: SIA "SAVALAN"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 28 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gražina Šalnaite, dzimšanas datums: 09.05.1979., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 12474006, izdošanas datums: 30.09.2010., Lietuvas Republika, izdevējs: Viļņas VPK MV, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 02.12.2019. lēmumu Nr.6–12/144642, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.07.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103059191
Firma: SIA "VENTOZO EXPEDITION"
Adrese: Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 28 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gražina Šalnaite, dzimšanas datums: 09.05.1979., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 12474006, izdošanas datums: 30.09.2010., Lietuvas Republika, izdevējs: Viļņas VPK MV, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 02.12.2019. lēmumu Nr.6–12/144646, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.07.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103049954
Firma: SIA "LASKA.R."
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 85 – 43
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.07.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/111461
Izdarīts ieraksts: 29.07.2020.
Publikācijas Nr.: KMR001313643962.

Reģistrācijas numurs: 42103066051
Firma: SIA "PROJEKTS 777"
Adrese: Liepāja, Toma iela 35 – 4A
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 27.07.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/112775
Izdarīts ieraksts: 29.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103074345
Firma: SIA "AGI Centrs Grupa"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5C
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 27.07.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/112776
Izdarīts ieraksts: 29.07.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 52103112441
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV85ZZZ52103112441
Firma: SIA "Marketfor"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Siliņš, personas kods 2004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GALINA NOVIKOVA, personas kods 160642–XXXXX, miršanas datums 21.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS ERDMANIS, personas kods 050657–XXXXX, miršanas datums 24.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RŪDOLFS FRĪDOLS FINKS, personas kods 140835–XXXXX, miršanas datums 23.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJA STOĻARČUKA, personas kods 270737–10899, miršanas datums 14.04.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA VELTA KRAMA, personas kods 190536–XXXXX, miršanas datums 20.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi

Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 7. maija spriedumu un 2020. gada 19.jūnija lēmumu civillietā C69–2252/20, saglabāt ar Liepājas tiesas 2013. gada 28. jūnija spriedumu lietā Nr.C20210613 JĀNIM ZIEMELIM, pers. kods 3101XX–XXXXX, noteiktos rīcībspējas ierobežojumus – pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī jebkurās citās iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā, neierobežojot viņa personiskās nemantiskās tiesības.
Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.
Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 28. maijā.
Tiesas lēmums stājies likumīgā spēkā 2020. gada 30. jūnijā.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam RIHO VILEIKIM, dzim.1973.gada 23.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Vites ielā 8–8A, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 16.septembrī, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "GelvoraSergel" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/1533/10 AS "PNB Banka" pieteikumā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Riho Vileiki.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam VLADIMIRAM IVANOVAM, dzim.1963.gada 23.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Brīvības ielā 73–21A, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 15.septembrī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "GelvoraSergel" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20397209 AS "PNB Banka" prasībā pret Vladimiru Ivanovu par parāda piedziņu.