Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ALVJA TAMSONA, pers. kods 1101XX–XXXXX, Liepājas 1. vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 048033, izsniegtu 2006. gada 11. jūlijā.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, otrajā izsolē parādniecei Solveigai Požarskai piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Kaļķu ielā 11, Liepājā. Piedzinēji: Rinalds Baumanis, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 502 m2 un dzīvojamās ēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000136845, kadastra Nr. 1700 034 0236. Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība 14 600,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 10 950,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 6. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1460,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 17. jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 17. augusts plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Latvijas Banka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu – seifus, naudas apstrādes iekārtas, naudas transportēšanas ratus un drošības sistēmu iekārtas. Ar izsoles norises kārtību, izsoles objektu sarakstu un izsoles pieteikumā norādāmo informāciju var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā Par mums, izvēlnē Mantas atsavināšana. Kustamās mantas atrašanās vietas (katras mantas atrašanās vieta norādīta izsoles norises kārtībā) ir Rīgā (K. Valdemāra iela 2A un Bezdelīgu iela 3), Mārupē (Smiltnieku iela 2) un Liepājā (Teātra iela 3). Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2020. gada 28. jūlijam darbadienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar izsoles norises kārtības 11. punktā norādīto kontaktpersonu.
Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 28. jūlijam:
1) iesniedz rakstisku pieteikumu:
– nosūtot pa pastu uz adresi: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV–1050, vai
– iesniedzot personiski K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15, iepriekš savu ierašanos saskaņojot pa tālruni 67022550, vai
– nosūtot uz e–pasta adresi info@bank.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;
2) pirms pieteikuma iesniegšanas pārskaita nodrošinājumu ar maksājuma mērķa norādi "Izsoles nodrošinājums" un to izsoles objektu numuriem, kuru izsolē vēlas piedalīties.
Rekvizīti:
Saņēmējs: Latvijas Banka, vien. reģ. Nr. 90000158236; norēķinu konta Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0; saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.
Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā. Izsole notiks 2020. gada 31. jūlijā plkst. 12.00 K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.

Latvijas Banka elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu – lietu kopību, kas sastāv no dažādām mantām – mēbelēm, seifiem, sporta un cita inventāra. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, elektroniskās izsoļu vietnes lietošanas noteikumiem un elektroniskās izsoles norises kārtību. Ar elektroniskās izsoles norises kārtību var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā Par mums, izvēlnē Mantas atsavināšana. Lietu kopības atrašanās vieta – Teātra iela 3, Liepāja. Lietu kopības apskate iespējama izsoles norises kārtības 9. punktā norādītajā laikā otrdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar šajā punktā norādīto kontaktpersonu. Lai reģistrētos izsolei un iegūtu izsoles dalībnieka statusu, persona reģistrējas elektroniskās izsoļu vietnes https://izsoles.ta.gov.lv/ uzturētajā izsoļu dalībnieku reģistrā, ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pirms izsoles beigu datuma samaksā izsoles objekta nodrošinājumu un elektronisko izsoļu vietnē nosūta Latvijas Bankai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī sedz maksu par dalību izsolē elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.
Rekvizīti izsoles nodrošinājuma samaksai:
Saņēmējs: Latvijas Banka, vien. reģ. Nr. 90000158236; norēķinu konta Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0; saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.
Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā.
Izsoles sākums 2020. gada 17. jūlijā plkst. 13.00.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103070108
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVA MC"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 122 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2020.gada 10.jūlija lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/105454
Izdarīts ieraksts: 14.07.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111815
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ42103111815
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viribus serviss"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Ceika, personas kods 2612XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Kristīna Ceika, personas kods 0602XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103077360
Firma: SIA "DCI"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 25 – 2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.07.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203250258
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV45ZZZ40203250258
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAS&CO"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 130 – 37
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Stasys Pilibaitis, personas kods 3275XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 10.07.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111798
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV48ZZZ42103111798
Firma: SIA "Ilzes Lagzdiņas ārsta prakse ENDO"
Adrese: Liepāja, Saldus iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Ilze Lagzdiņa, personas kods 1212XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40203080123
Firma: SIA "SC Liepāja"
Prokūra: Izdota: Argods Lūsiņš, personas kods 0908XX–XXXXX, prokūrists bez tiesībām atsavināt nekustamo īpašumu, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izdota prokūra
Izdarīts ieraksts: 09.07.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103082272
Firma: SIA "MUSIQQ/BERMUDU DIVSTURIS"
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 12/16 – 29
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Marats Ogļezņevs, personas kods 2806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Marats Ogļezņevs, personas kods 2806XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.06.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.07.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Vītolu iela 12/16 – 29

Reģistrācijas numurs: 42103033690
Firma: SIA "VEGAS BALTIC"
Adrese: Liepāja, Tosmares iela 6 – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2845.00 EUR
Ieceltas amatpersonas: valde: Marina Seļezņova, personas kods 2310XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Alens Seļezņovs, personas kods 2003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 08.07.2020.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŽANIS ĻAUDOBELIS, personas kods 210244–XXXXX, miršanas datums 03.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS IESALNIEKS, personas kods 040543–XXXXX, miršanas datums 06.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSTRA LATE SOĢE, personas kods 050328–XXXXX, miršanas datums 17.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BIRZE, personas kods 251045–XXXXX, miršanas datums 30.06.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA MEIJERE, personas kods 041236–XXXXX, miršanas datums 19.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOSIFS DMUHOVSKIS, personas kods 120956–XXXXX, miršanas datums 24.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ZVEJA, personas kods 230750–XXXXX, miršanas datums 30.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 30.06.2021.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BORISS FERDERS (BORIS FERDER), personas kods 050939–XXXXX, miršanas datums 10.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA SĪKLE–VOLKOVA, personas kods 170791–XXXXX, miršanas datums 09.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA LEJA, personas kods 260237–XXXXX, miršanas datums 27.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198368.
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020. gada 14. augustā plkst. 12.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA SVARA, personas kods 140342–XXXXX, miršanas datums 25.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS SAMOHVALOVS (EVGENY SAMOKHVALOV), personas kods 170439–XXXXX, miršanas datums 05.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 198286.

Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesa uzaicina INGU ALEKSANDROVU, dzim. 1981. gada 25. maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Bāriņu ielā 11, Liepājā, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 7. oktobrī plkst. 14.00 Kurzemes rajona tiesā Republikas ielā 14, 3. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69216120, Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Ingu Aleksandrovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam VLADIMIRAM MEĻŅIKOVAM, dzim. 1987. gada 11. jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Tāšu ielā 25–5, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020. gada 17. decembrī, Kurzemes rajona tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts Luminor Bank AS un SIA "Intrum Latvia" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C20280415, AS "Luminor Bank" prasībā pret Jeļenu Ļahu, Vladimiru Meļņikovu par parāda piedziņu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2942 20, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000329402, pieteikumā par zemesgrāmatas nodalījumā nostiprināto nomas tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Lūgts dzēst Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000120579, kadastra numurs 17000300035, Roņu ielā 6D, Liepājā, III daļas 1.iedaļas 2.1. punktā nostiprināto nomas tiesības ierakstu: Nostiprināta nomas tiesība līdz 2033. gada 3. septembrim ar tiesībām celt ēkas kā patstāvīgus īpašuma objektus. Nomas maksa – Ls 0,10 (bez PVN) par 1 kv.m gadā. Nomnieks: KOLUMBIJA LTD, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40003564065. Pamats: 2003. gada 3. septembra nomas līgums.
Personām, kurām ir iebildumi par minētās atzīmes dzēšanu, ir jāpiesaka savas tiesības un prasības Kurzemes rajona tiesā (Republikas ielā 14, Liepājā) trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar minēto nekustamo īpašumu, termiņā nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas. Pieteikuma izskatīšana notiks Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, 12. tiesas zālē, 2020. gada 24. novembrī plkst. 10.00.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina SERGEJU ŠUKU, dzim. 1980. gada 23. aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2020. gada 18. augustā plkst. 14.00 Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5, 1. Stāvā, 2. zālē, kur tiks izskatīta civillietā Nr. C69277420 Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Sergeju Šuku par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.