Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Liepājas ūdens", reģ. Nr. 42103000897, adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2020. gada 15. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku".

Sabiedriskā pakalpojuma veids
Ūdensapgāde
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
0,62 EUR/m3
Piedāvātais tarifs (bez PVN)
0,79 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
27,4
   
Sabiedriskā pakalpojuma veids
Kanalizācija
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
0,91 EUR/m3
Piedāvātais tarifs (bez PVN)
1,08 EUR/m3
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
18,7

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Spēkā esošie tarifi tika aprēķināti, pamatojoties ar 2015. gada faktiskajām izmaksām. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar to ka pakalpojumu izmaksas ir palielinājušās, salīdzinot ar 2015. gadu. Tarifu aprēķinos iekļautās izmaksas ūdensapgādē pamatlīdzekļu nolietojumam palielinājušās par 42%, un kanalizācijā par 55%. Savukārt ekspluatācijas izmaksas ūdensapgādē palielinājušās par 29% un kanalizācijā par 25%.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30), piektdienās no 9.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepāja, K. Valdemāra iela 12, fakss 63423417, e–pasts: lu@liepajas-udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu ANASTASIJAI MANASTIRNAJAI, dzim. 1982. gada 27. februārī, Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā 2000. gada 21. jūnijā izsniegto atestātu par vidējo izglītību Nr. 014381.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 3–32, Liepājā, kadastra Nr.17009031779, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 330,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 7–62, Liepājā, kadastra Nr.17009031796, ar kopējo platību 31,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 320,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 7–68, Liepājā, kadastra Nr.17009031069, ar kopējo platību 33,4 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 360,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 7–74, Liepājā, kadastra Nr.17009032119, ar kopējo platību 33,8 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Viršu ielā 8–63, Liepājā, kadastra Nr.17009031782, ar kopējo platību 31,3 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3100,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 310,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Baltijas ielā 9–32, Liepājā, kadastra Nr.17009030239, ar kopējo platību 31 kv.m, kas atrodas piecstāvu 75 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Baltijas ielā 11–29, Liepājā, kadastra Nr.17009031239, ar kopējo platību 33,3 kv.m, kas atrodas piecstāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2880,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 290,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Baltijas ielā 11–33, Liepājā, kadastra Nr.17009032112, ar kopējo platību 30,8 kv.m, kas atrodas piecstāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 300,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Mirdzas Ķempes ielā 16A, Liepājā, kadastra Nr.17000440194, kas sastāv no zemesgabala 545 kv.m platībā, uz kura atrodas trīsstāvu biroju ēka ar kopējo platību 710 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 57 040,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 5700,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Mežmalas ielā 3–32, Liepājā, kadastra Nr.17009031749, ar kopējo platību 30,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 45 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3200,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 320,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 39, Liepājā, kadastra Nr.17000110298, kas sastāv no zemesgabala 19603 kv.m platībā, uz kura atrodas četrstāvu skolas ēka ar kopējo platību 3372,5 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 174 880 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 17 490,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 2–65, Liepājā, kadastra Nr.17009031790, ar kopējo platību 30,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 330,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 3–20, Liepājā, kadastra Nr.17009031738, ar kopējo platību 24,6 kv.m, kas atrodas piecstāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 280,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 12–49, Liepājā, kadastra Nr.17009031732, ar kopējo platību 30,5 kv.m, kas atrodas piecstāvu 78 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 330,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Toma ielā 7–41, Liepājā, kadastra Nr.17009032952, ar kopējo platību 18,7 kv.m, kas atrodas četrstāvu 109 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 400,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Toma ielā 7–95, Liepājā, kadastra Nr.17009033154, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas četrstāvu 109 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 270,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Toma ielā 7–127, Liepājā, kadastra Nr.17009030273, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas četrstāvu 109 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 290,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Turaidas ielā 16–3, Liepājā, kadastra Nr.17009031321, ar kopējo platību 31,9 kv.m, kas atrodas četrstāvu 47 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4100,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 2.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums – 2020.gada 3.augusts plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūlijam jāiemaksā nodrošinājums 410,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto, mirušajai Katrīnai Valijai Starkevičai piederošo, nekustamo īpašumu Šķēdes iela 19–77, Liepāja, kadastra Nr.17009016116. Parādniece: Katrīna Valija Starkeviča. Kreditori: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr. 40103837691, Cēsu iela 31/3, Rīga, LV–1012. Novērtējums: EUR 7200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvokļa īpašums renovētas Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā, ar kopējo platību 34,1 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 341/40211 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110103001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000110103. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009016116. Pirmās izsoles sākumcena EUR 7200,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 1. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 31. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 720,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Aldaru iela 26/28–9, Liepāja, ar kadastra Nr.17009016492, kas pieder Ņinai Fjodorovai. Parādniece: Ņina Fjodorova. Piedzinējs: BDR Aldaru 26/28, reģistrācijas Nr. 40008130057, Aldaru iela 26/28–11, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 6000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis Staļina laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kopējo platību 39,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 395/12559 domājamā daļa no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 17000200351001, 17000200351003, 17000200351004, 17000200351005, 17000200351007, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000200351. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009016492. Pirmās izsoles sākumcena EUR 6000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 1. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 31. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 600,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Grīzupes iela 97–37, Liepāja, ar kadastra Nr. 17009008634, kas pieder Kristapam Švānam. Parādnieks: Kristaps Švāns. Piedzinējs: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416. Novērtējums: EUR 4600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvokļa īpašums mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā Liepājas pilsētas Zaļās Birzes mikrorajonā, ar kadastra Nr. 17009008634, ar kopējo platību 39,4 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 394/29459 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000150049001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000150049.   Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009008634. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4600,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 30. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 30. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 20. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 460,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Vaļņu iela 18, Liepāja, kadastra Nr. 17000410795, kas pieder Aivaram Kalniņam. Parādnieks: Aivars Kalniņš. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums:  EUR 16 300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 586 kv.m, dzīvojamās mājas jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 17000410795001, un kopējo platību 744,8 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17000410795. Otrās izsoles sākumcena EUR 12 225,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 30. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 30. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 20. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1630,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto, mirušajam Andrejam Katorinam piederošo, nekustamo īpašumu Pāvilostas iela 5–72, Liepāja, kadastra Nr.17009019478. Parādnieks: Andrejs Katorins. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 4500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 354/51093 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020350001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020350. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009019478. Otrās izsoles sākumcena EUR 3375,00. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 30. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 30. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 20. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 450,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Tērauda iela 13–13a, Liepāja, ar kadastra Nr. 17009022984, kas pieder Jānim Papirtim. Parādnieks: Jānis Papirtis. Piedzinējs: SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV–3416. Novērtējums: EUR 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 17009022984, ar kopējo platību 25,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 255/4199 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000210166002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000210166. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009022984. Pirmās izsoles sākumcena EUR 900,00. Izsoles solis EUR 60,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 30. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 30. jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 20. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 90,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103066102
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Uzziņu dienests"
Valde: Ieva Līva, personas kods 1110XX-XXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (uzvārds, vārds)
Izdarīts ieraksts: 18.06.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 18.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111162
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV51ZZZ42103111162
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XM PRO"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 36 – 15
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Mārtiņš Mihelsons, personas kods 0911XX-XXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103070150
Firma: SIA "Nordic Trade Baltics"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 6C
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 11.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/91135
Izdarīts ieraksts: 17.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103045064
Firma: SIA "LIGEDA"
Adrese: Liepāja, Avotu iela 11
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 11.06.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/91115
Izdarīts ieraksts: 17.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103072537
Firma: SIA "PĪRĀGU SERVISS"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 103 – 51
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 13.06.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/92803
Izdarīts ieraksts: 17.06.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103550517
Firma: SIA Dolium
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 116 – 7
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 17.06.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.06.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103111073
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV29ZZZ42103111073
Firma: SIA "DON INDUSTRIES"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Rihards Donis, personas kods 1908XX-XXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIĶELIS IMANTS ZIEMELIS, personas kods 061232–XXXXX, miršanas datums 27.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALLA BERJOZOVA, personas kods 100963–XXXXX, miršanas datums 16.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401