Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2. stāvs, 3. kabinets, rīko nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 15–4, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 6528, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 15 ar kopējo platību 48,7 m² un kopīpašuma 487/21711 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020093007) un zemes (kadastra apzīmējums 17000020093). Nekustamā īpašuma īpašniece – Olga Trofimova. Piedzinējs – SIA "GelvoraSergel", juridiskā adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV–1012. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 6500,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 650,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 2. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Dankera ielā 1, Liepājā, kadastra Nr. 17000020256, kas sastāv no zemesgabala 2367 kv.m platībā, uz kura atrodas divstāvu 4 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 588 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 17 760,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 1776,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–50, Liepājā, kadastra Nr.17009032131, ar kopējo platību 17,6 kv.m, kas atrodas 4–stāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 290,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–54, Liepājā, kadastra Nr. 17009031802, ar kopējo platību 16,3 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 270,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–63, Liepājā, kadastra Nr. 17009031799, ar kopējo platību 16,8 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 280,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–64, Liepājā, kadastra Nr. 17009031794, ar kopējo platību 16,4 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 270,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 1–66, Liepājā, kadastra Nr. 17009031750, ar kopējo platību 25,9 kv.m, kas atrodas piecstāvu 85 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2900,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 290,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 3–42, Liepājā, kadastra Nr. 17009031824, ar kopējo platību 25,8 kv.m, kas atrodas piecstāvu 55 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 260,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–70, Liepājā, kadastra Nr. 17009031735, ar kopējo platību 35,4 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 380,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–106, Liepājā, kadastra Nr. 17009031736, ar kopējo platību 35,2 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4000,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 400,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–114, Liepājā, kadastra Nr. 17009031739, ar kopējo platību 43,2 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 430,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Pāvilostas ielā 5–123, Liepājā, kadastra Nr. 17009031725, ar kopējo platību 35 kv.m, kas atrodas piecstāvu 72 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 5. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3700,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 370,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 52/56–10, Liepājā, kadastra Nr. 17009030644, ar kopējo platību 23,8 kv.m, kas atrodas četrstāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3800,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 380,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 52/56–56, Liepājā, kadastra Nr.17009033157, ar kopējo platību 21,3 kv.m, kas atrodas četrstāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 3. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 340,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 52/56–112, Liepājā, kadastra Nr.17009033153, ar kopējo platību 21,6 kv.m, kas atrodas četrstāvu 100 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 350,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–6, Liepājā, kadastra Nr. 17009032299, ar kopējo platību 16,5 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 250,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–14, Liepājā, kadastra Nr. 17009031807, ar kopējo platību 12 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1900,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 190,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–32, Liepājā, kadastra Nr. 17009031797, ar kopējo platību 12,2 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 200,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–35, Liepājā, kadastra Nr. 17009032130, ar kopējo platību 16,6 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 4.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 260,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 64–44, Liepājā, kadastra Nr. 17009031798, ar kopējo platību 17,1 kv.m, kas atrodas četrstāvu 76 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2500,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 2. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 2. jūlijs plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 22. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 250,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr.uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Turaidas iela 20–10, Liepāja, kadastra Nr.17009022722, kas pieder Jeļenai Bičanei. Parādniece: Jeļena Bičane. Piedzinēji: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40203154352, Skanstes 12, Rīga, LV–1013, SWEDBANK AS, reģistrācijas Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 5100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kopējo platību 40,8 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 408/19944 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020269001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020537.Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022722. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5100,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 29. maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020. gada 29. jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 18. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 510,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Bražim piederošās 146/1000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 56, Liepājā; Rīgas ielā 36, Liepājā. Piedzinēji: AS "SEB banka", adrese – Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; SIA MultiHouse, adrese – Kungu iela 71/75–7, Liepāja, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; SIA Ziemeļkurzemes MRS, adrese – Kurši, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads; Priekules novada dome, adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads; AS Attīstības finanšu institūcija Altum, adrese – Doma laukums 4, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2049 kv.m un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 152, kadastra Nr. 1700 021 0044. Uz 146/1000 domājamo daļu īpašnieka vārda zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz veikala telpām Nr.1, Nr.2 un Nr.3, ar kopējo platību 63,4 kv.m, kas atrodas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 021 0044 001 pagraba stāvā. Nekustamā īpašuma (146/1000 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1600,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 15.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 160,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 26.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 25.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 50003824461
Firma: SIA "UNIO"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 28B
Ieceltas amatpersonas: valde: Ludmila Volkova, personas kods 1402XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 26.05.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 41503088553
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV03ZZZ41503088553
Firma: SIA ANTAX
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 26 – 51
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Aleksandrs Narbuts, personas kods 0111XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00130309023820.

Reģistrācijas numurs: 40003401073
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLEN OIL"
Parakstītais pamatkapitāls: 5765765.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5765765.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 21.05.2020.

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērglis un dēls"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 47 – 3N
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/37873
Izdarīts ieraksts: 21.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103035386
Firma: SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA"
Ieceltas amatpersonas: Padome: Guntars Kokorevičs, personas kods 1107XX–XXXXX, padomes loceklis;
Kristaps Ločmelis, personas kods 0402XX–XXXXX, padomes priekšsēdētājs;
Inita Pelnēna, personas kods 1202XX–XXXXX, padomes loceklis
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 20.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103034268
Firma: SIA "KOHSEL"
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 20.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103327862
Firma: SIA "Design Vulgaris"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 15.05.2020. lēmums lietā Nr. C69455319
Izdarīts ieraksts: 20.05.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103050597
Firma: SIA "VĒTRA L"
Adrese: Liepāja, Kuģinieku iela 2
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2020. lēmumu Nr.6–12/17122
Izdarīts ieraksts: 20.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103027389
Firma: SIA "DIŽKOKI"
Adrese: Liepāja, Meldru iela 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 11.02.2020. lēmumu Nr.6–12/17125
Izdarīts ieraksts: 20.05.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.05.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103109933
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ42103109933
Firma: SIA ALFA industrial projects
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 9A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Ingars Jaunzems, personas kods 0301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Oļegs Sibrukovičs, personas kods 0903XX–XXXXX1, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS PŪCE, personas kods 250734–XXXXX, miršanas datums 14.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA DŪKUPE, personas kods 040744–XXXXX, miršanas datums 16.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS BITE, personas kods 140569–XXXXX, miršanas datums 31.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Zvērināta notāre Milda Ancāne informē, ka mantojuma atstājējas KATRINAS LĀKUTES (KATRINA LĀKUTE), personas kods 090135–XXXXX (mirusi 08.04.2019., mantojuma lieta: reģ. Nr. 196845) pēdējās gribas rīkojuma akts – testaments tiks nolasīts 2020. gada 16. jūnijā plkst. 11.00 zvērinātas notāres Mildas Ancānes birojā Graudu ielā 50, Liepājā. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA ZAPOROŽČENKO, personas kods 021246–XXXXX, miršanas datums 23.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020. gada 7. augustā plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNARS KĀRLIS KREINERTS, personas kods 240836–XXXXX, miršanas datums 25.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 196763.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA ĶERGALVE, personas kods 221139–XXXXX, miršanas datums 05.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SVARS, personas kods 070747–XXXXX, miršanas datums 28.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS ŠRAMKO (LEONID SHRAMKO), personas kods 190745–XXXXX, miršanas datums 21.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 196753.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69244320, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ivanu Rozanovu (Ivan Rozanov) par pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam IVANAM ROZANOVAM (IVAN ROZANOV), dzim. 1994.gada 17.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Jūras ielā 3–4, Liepājā, ka 2020.gada 7.jūlijā tiesnese I.Pelnēna minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā, 5.kabinetā, Republikas ielā 14, Liepājā, no 2020.gada 7.jūlija. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Ivans Rozanovs (Ivan Rozanov) ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Ivanam Rozanovam (Ivan Rozanov) ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese I.Apse rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2020.gada 3.jūlijā izskatīs civillietu Nr.C69246020 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotas procedūras prasību pret Alekseju Zubarevu, Jevgeņiju Zubarevu, Jeļenu Daņilovu un Vladislavu Hasnašu par naudas piedziņu. Atbildētājam VLADISLAVAM HASNAŠAM tiek paziņots, ka lietā pieņemtais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, 2020.gada 3.jūlijā. Atbildētājs Vladislavs Hasnašs ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības – pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam IĻJAM DAŅIĻENKO, dzim.1979.gada 7.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Piltenes ielā 8–17, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 16.jūlijā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" un AS "Luminor Bank" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20339211 AS "Luminor Bank" prasībā pret Iļju Daņiļenko un Veru Aļijevu par parāda piedziņu.

Kurzemes rajona tiesa paziņo, ka tiesnese I.Apse rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2020.gada 2.jūlijā izskatīs civillietu Nr.C69244820 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotas procedūras prasībā pret YI LUN WILLIAM WONG (JUILUŅS VILJAMS VONS) par naudas piedziņu. Atbildētājam Yi Lun William Wong (Juiluņs Viljams Vons) tiek paziņots, ka lietā pieņemtais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, 2020.gada 2.jūlijā. Atbildētājs Yi Lun William Wong (Juiluņs Viljams Vons) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības – pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.