Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu MĀRTIŅA PLOSTNIEKA, pers. kods 0907XX-XXXXX, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 122213, izsniegtu 2008.gada 18.jūlijā.

Uzskatīt par nederīgu EVITAS KLIŠAS Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" diplomu par profesionālo vidējo izglītību DPVA Nr. 083659, izsniegtu 30.06.2013.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38-1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu - ½ domājamā daļa no Siļķu ielas 1a, Liepājā, kadastra Nr. 17000110030. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 13 200 EUR, otrās izsoles sākumcena - 9900 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums 04.02.2020., noslēgums 05.03.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20. diena - 24.02.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1320 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, rīko nekustamā īpašuma Uliha ielā 86-2, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 6223, ½ domājamo daļu pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 ar kopējo platību 39,8 kv.m un 398/2788 domājamām daļām no būves (kad.Nr. 17000400298001), zemes (kad,Nr. 17000400298). Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sergejs Gračušņiks. Piedzinēji - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, jur. adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, Oksana Rudakova. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 1900 EUR, izsoles solis - 190 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 18.februārim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 190 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 29.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 28.februāris plkst.13.00. Papildus informācija par izsoli pieejama pie Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, Klaipēdas iela 19/21-305, Liepāja, LV-3401, tālr. 63451351; 20176868, e-pasts: juris.kalnins@lzti.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103084771
Firma: SIA Rekel
Adrese: Liepāja, Katedrāles iela 9 - 54
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103267455
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTMIX"
Adrese: Liepāja, Ceriņu iela 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 19.11.2019. lēmumu Nr.6-12/138894
Izdarīts ieraksts: 27.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42403036728
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WWWOLF"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 53 - 4B
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 28.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103020982
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVILONS"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 156
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103080873
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMA solutions"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Lejnieks, personas kods 2710XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Vitauts Lukošjus, personas kods 2201XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 28.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103088504
Firma: SIA ALPS Real Estate X
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Solvita Kurtiša, personas kods 0302XX-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.01.2020. dalībnieka lēmumu Nr.22/01/2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.01.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Jūras iela 12

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103104993
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV65ZZZ42103104993
Firma: SIA "Ar.hes" serviss
Adrese: Liepāja, Mežu iela 53 - 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Agnis Rozenbergs, personas kods 2704XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128069525432.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103105005
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV32ZZZ42103105005
Firma: SIA "ZUMRUD"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 38/40 - 17
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Vugar Askerov, personas kods 1405XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128073739905.

Reģistrācijas numurs: 42103079658
Firma: Fertilizer Group AS
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 41
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ģirts Cēlājs, personas kods 0604XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Padome: Kārlis Babulis, personas kods 1602XX-XXXXX, padomes loceklis;
Jānis Grīnbergs, personas kods 2105XX-XXXXX, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 09.12.2019. lēmumu Nr.6-12/146728, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40203121559
Firma: MR Cooperation SIA
Adrese: Liepāja, Ceriņu iela 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Edgars Vendlands, personas kods 2810XX-XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.11.2019. lēmumu Nr.6-12/134901, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00128038635834.

Reģistrācijas numurs: 42103056922
Firma: SIA "Blue Shock Bike"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 23.01.2020. lēmums lietā Nr. C69340819
Izdarīts ieraksts: 24.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 40003274380
Firma: SIA "PUŠKAITIS"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 7 - 52
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jevgeni Puškanov, dzimšanas datums: 16.12.1962., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. VD0042407, izdošanas datums: 03.03.2017., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jevgeni Puškanov, dzimšanas datums: 16.12.1962., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. VD0042407, izdošanas datums: 03.03.2017., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 20.01.2020. lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 27.01.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Nafta 1-205, Tallinn, Igaunija
Publikācijas Nr.: KMR00128052750864.

Reģistrācijas numurs: 42103064281
Firma: SIA "AGA GROUP"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 27.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103074186
Firma: SIA "METACHEM-Baltic"
Adrese: Liepāja, Sakņu iela 6/8 - 17
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Anastasija Smoļņikova, personas kods 0511XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Aleksandrs Smoļņikovs, personas kods 3105XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Anastasija Smoļņikova, personas kods 0511XX-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.12.2019. dalībnieka lēmumu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.01.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Peldu iela 25-2

Reģistrācijas numurs: 42103030105
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vajažs"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 11-238
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jurijs Sarans, personas kods 1111XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Vladimirs Sarans, personas kods 2908XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 04.11.2019. lēmumu Nr.6-12/132391, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102042751
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV27ZZZ42102042751
Firma: "Liepājas Modes Mākslas Studija" IK
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Komersants: Tatjana Jaremčuka, personas kods 1312XX-XXXXX

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103104866
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV02ZZZ42103104866
Firma: SIA "VIKINGS-LĪVS"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 6
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Andris Līvs, personas kods 2105XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103104885
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV71ZZZ42103104885
Firma: SIA "RASŪTA"
Adrese: Liepāja, Baznīcas iela 18 - 12
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Gatis Ritenieks, personas kods 2802XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103104758
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV08ZZZ42103104758
Firma: SIA "Amberflat"
Adrese: Liepāja, Krusta iela 1 - 73
Parakstītais pamatkapitāls: 6.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 6.00 EUR
Valde: Anna Nakipova, personas kods 2306XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDUARDS DUBKO, personas kods 180959-XXXXX, miršanas datums 24.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 24.07.2020.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS SUŠKOVS, personas kods 210442-XXXXX, miršanas datums 11.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BOŽIS, personas kods 191249-XXXXX, miršanas datums 24.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ENGIĻSINA ŽITKOVA, personas kods 250428-XXXXX, miršanas datums 12.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TEODORS OSTIŅŠ, personas kods 240329-XXXXX, miršanas datums 25.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-340

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA JAKUŠENOKA, personas kods 120839-XXXXX, miršanas datums 20.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 192559.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS KOVAĻENKO (IVAN KOVALENKO), personas kods 091042-XXXXX, miršanas datums 09.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA BRŪNA, personas kods 170332-XXXXX, miršanas datums 02.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 193451.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2020.gada 4.martā plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS VĒVERS, personas kods 100560-XXXXX, miršanas datums 09.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BOGDANS KERODS (BOGDAN KEROD), personas kods 140331-XXXXX, miršanas datums 01.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina par dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru:
1) ANDI LĪBI, dzim. 23.08.1967., LINDU LĪBI, dzim. 17.10.1970., un INGARU LĪBI, dzim. 04.02.2000., adrese: Lazaretes iela 10-1, Liepāja;
2) JĀNI ŠĒNVALDU, dzim. 13.01.1984., adrese: Ģenerāļa Baloža iela 27-17, Liepāja;
3) ZELTĪTI SEMEŅUKU-CĪZI, dzim. 11.11.1993., INGU CĪZI, dzim. 27.08.1990., adrese: Vērgales iela 1-32, Liepāja;
4) ANDRI SĪLI, dzim. 15.10.1949., un INDRU SĪLI, dzim. 11.05.1956., adrese: Kārklu iela 3-63, Liepāja.
Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69446819 SIA "LLS" vienkāršotās procedūras lietā pret GUNTI MAZURU-MAGO par naudas piedziņu.
Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo Guntim Mazuram-Mago, dzim. 1963.gada 7.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Aisteres iela 3-9, Liepāja, LV-3414, ka civillieta Nr.C69446819 tiks izskatīta rakstveida procesā 2020.gada 23.martā, un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) kancelejā Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 2020.gada 23.martā.
Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa).

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret VITĀLIJU POSILAJEVU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2020.gada 3.martā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē.
Tiesa nosaka Vitālijam Posilajevam, dzim. 1991.gada 8.jūlijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu sniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē - Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 2, no 2020.gada 3. marta plkst. 15.00, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1, 2.2, 2.3 un trešās daļas noteikumiem atbildētājam ir tiesības (bet ne pienākums) rakstveidā iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.