Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jānim Anševicam piederošo nekustamo īpašumu Uliha iela 12–42, Liepāja, kadastra Nr. 17009006146. Piedzinējs – SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41–2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 12 200 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 12 200 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 500 EUR. Izsoles sākums 23.01.2020., noslēgums 24.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 12.02.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1220 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu O.Kalpaka iela 52/56–28, Liepāja, kadastra Nr. 17000110030. Kreditori: SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 2400 EUR, pirmās izsoles sākumcena – 2400 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis – 200 EUR. Izsoles sākums 23.01.2020., noslēgums 24.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 12.02.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma –240 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Janai Petrenko piederošo nekustamo īpašumu – Metalurgu iela 7a–6, Liepāja, kadastra Nr. 17009023704. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 6200 EUR, otrās izsoles sākumcena – 4650 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 300 EUR. Izsoles sākums 23.01.2020., noslēgums 24.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 12.02.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 620 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Peldu iela 38–1, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei SIA Baltic Ports Property, reģ. Nr. 42103062115, jur. adrese: Rīgas iela 32–1, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu – Rīgas iela 32–1, Liepāja, kadastra Nr. 17005210248. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 29 300 EUR, otrās izsoles sākumcena – 21 975 EUR, kas nav apliekama ar PVN, izsoles solis 500 EUR. Izsoles sākums 23.01.2020., noslēgums 24.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles 20.diena – 12.02.2020. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma –2930 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģ. Nr. LV15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām: 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš rīko 179/62843 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Brīvības iela 150, Liepāja, kadastra numurs 17005230078, lietošanā garāža Nr.C–69 (būves kadastra apzīmējums 1700 023 0078 004) ar kopējo platību 17,9 kv.m, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks – Aleksandrs Kuļešovs. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) – 700 EUR, izsoles solis – 70 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 70 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 17.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 17.februāris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Papildu informācija par izsoli pieejama pie Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, Klaipēdas iela 19/21–305, Liepāja, LV–3401, tālr. 63451351; 20176868, e–pasts: juris.kalnins@lzti.lv.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš rīko nekustamā īpašuma Klaipēdas iela 72–62, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 0907, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 62 ar kopējo platību 56 kv.m un 14/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kad.Nr. 1700 043 0027). Nekustamā īpašuma īpašniece – Elvīra Parfentjeva. Piedzinējs – SIA Sigal Inkasso, jur. adrese: Jaunciema gatve 271–4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) – 20700 EUR, izsoles solis – 1500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģistrācijas Nr.08087510616, depozīta kontā Nr.LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 2070 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 17.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 17.februāris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi. Papildu informācija par izsoli pieejama pie Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, Klaipēdas iela 19/21–305, Liepāja, LV–3401, tālr. 63451351; 20176868, e–pasts: juris.kalnins@lzti.lv.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078474
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "House4u"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 39 – 4
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Uldis Škuberts, personas kods 2002XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 17.10.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/332489, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 13.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103070536
Firma: SIA "Senču mājas"
Adrese: Liepāja,Lāčplēša iela 48 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Marija Obricka, personas kods 2508XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Edgars Mielavs, personas kods 0206XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 13.01.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203236606
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV49ZZZ40203236606
Firma: SIA BLACK HOUSE
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4A – 35
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Arita Baļute, personas kods 260892–11918, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00127729264427.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.01.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102042696
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV57ZZZ42102042696
Firma: IK BORNS
Adrese: Liepāja, Ezera iela 54B – 14
Komersants: Arnis Freiborns, personas kods 2105XX-XXXXX
Publikācijas Nr.: KMR00127711523477.

Reģistrācijas numurs: 42103023809
Firma: SIA "CITA TĪRĪBA"
Adrese: Liepāja, Republikas iela 10 – 5
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Brigita Valentinoviča, personas kods 2607XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 19.11.2019. lēmumu Nr.6–12/138858, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.01.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40003449953
Firma: "Dan Store" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Giovanni Giuseppe Maria Ravano, dzimšanas datums: 16.11.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X1653707, izdošanas datums: 20.09.2016., Šveices Konfederācija, izdevējs: Geneve GE, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Alejandro Boquete, dzimšanas datums: 25.07.1977., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. X2743405, izdošanas datums: 02.01.2016., Šveices Konfederācija, izdevējs: Geneve GE, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.01.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103062115
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC PORTS PROPERTY"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 32 – 1
Ieceltas amatpersonas: Lorenss Purmalis, personas kods 1406XX-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Ieinteresētās personas 27.12.2019. pieteikumu, kas pamatots ar Valsts ieņēmumu dienesta 02.09.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/298523, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.01.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 25 k–2 –4B

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS ŠĒLIS, personas kods 200967–XXXXX, miršanas datums 28.09.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVĪNA GLUŽĢE, personas kods 131231–XXXXX, miršanas datums 02.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA ĶERE, personas kods 050549–XXXXX, miršanas datums 22.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS ARNOLDS CĀLĪTIS, personas kods 070535–XXXXX, miršanas datums 04.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASA LUDANE, personas kods 090245–XXXXX, miršanas datums 31.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FAHIRJA JEVTUŠENKO, personas kods 260739–XXXXX, miršanas datums 04.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERNERS LAUKAGALS, personas kods 080843–XXXXX, miršanas datums 05.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA VERBICKA, personas kods 120748–XXXXX, miršanas datums 13.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA EMILIJA ARMUŠKA, personas kods 211232–XXXXX, miršanas datums 22.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA POTOCKA, personas kods 130839–XXXXX, miršanas datums 13.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IEVA ČIGAUSKIENE, personas kods 111039–XXXXX, miršanas datums 19.03.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE BLĀZMA, personas kods 220941–XXXXX, miršanas datums 19.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS SPALIS, personas kods 270348–XXXXX, miršanas datums 02.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀDAMS ILMARS PENIĶIS, personas kods 030839–XXXXX, miršanas datums 09.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS MENIĶIS, personas kods 110358–XXXXX, miršanas datums 26.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS AŽĒNS, personas kods 010154–XXXXX, miršanas datums 26.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIMMA BIRČENKO, personas kods 260336–XXXXX, miršanas datums 28.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA VECVAGARE, personas kods 281141–XXXXX, miršanas datums 28.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS KĻAČKOVSKIS, personas kods 200558–XXXXX, miršanas datums 28.12.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS ĻEVAČEVS, personas kods 110652–XXXXX, miršanas datums 03.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FRICIS PUPAINIS, personas kods 260823–XXXXX, miršanas datums 04.08.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai MARINAI ŠATOVAI, dzim. 1965.gada 1.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Baltijas ielā 13–26, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 24.februārī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/180/2 "Contant OY Rīgas filiāle" pieteikumā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Marinu Šatovu.

Kurzemes rajona tiesas Liepājā lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69433519 OU "PlusPlus Baltic" prasībā pret ARMANDU GRUNTI par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Armandam Gruntem, dzim. 1971.gada 27.augustā, bez deklarētas dzīvesvietas Latvijā, ka minētā lieta tiks izskatīta 2020.gada 20.februārī rakstveida procesā, t.i., bez lietas dalībnieku piedalīšanās. Lietu izskatīs tiesnese Inta Pūce. Atbildētājam Armandam Gruntem ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās civilprocesuālās tiesības, tai skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma norakstu atbildētājs Armands Grunte varēs saņemt, sākot no 2020.gada 20.februāra, tiesas kancelejā Liepājā, Republikas ielā 14.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam KASPARAM TŪBELIM, dzim. 1968.gada 25.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Liepājā, Kūrmājas prospektā 28–5, ka Kurzemes rajona tiesā saņemts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 2644 15/12 Lindorf OY Latvijas filiāles maza apmēra prasībā pret Kasparu Tūbeli par parāda piedziņu. Pieteikums nolikts izskatīšanai rakstveida procesā 2020.gada 30.martā.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam ELVIJAM PUTNIŅAM, dzim.1988.gada 30.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Vērgales ielā 1–63, Liepājā LV–3414, ka rakstveida procesā 2020. gada 10.martā Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20321212 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Elviju Putniņu, Ainaru Dzeguzi par parāda piedziņu.