Liepājas Universitātē tiek realizēts projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana", kurā piedalās sešas valstis – Beļģija, Bulgārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Rumānija.

Kā informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, projekta rezultātā izveidota e-platforma migis.eu.

Platformas galvenais mērķis ir palīdzēt imigrantiem veiksmīgāk integrēties uzņemošajā sabiedrībā. Platforma palīdz imigrantiem, kuriem nav vai ir ļoti maz zināšanu uzņēmējvalsts valodā, sociokulturālajā dzīvē, tradīcijās, noteikumos un citās jomās, iegūt nepieciešamo informāciju vienā vietnē un novest pie veiksmīgas imigrantu integrācijas. Viņiem ir iespēja brīvi, ātri un ērti piekļūt visai nepieciešamajai informācijai, izmantojot dažādas tēmas, piemēram, Veselības aprūpe, Darbs, Vēsture.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas vadītāja Ilma Neimane, kura ir viena no projekta koordinatorēm Latvijā, atzīst: "Izveidotā elektroniskā platforma ir nozīmīga ne tikai ikvienam pieaugušajam, bet arī ārvalstu studentiem, kuri ierodas pie mums gan pilna laika studijās, gan apmaiņas programmās "Erasmus" projektā."