Pirmdien, 20.aprīlī, aprit 25 gadi, kopš Liepājā izveidoti pamati šodienas Sociālajam dienestam, un liepājnieki sāka koordinēti saņemt sociālo atbalstu un palīdzību, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

1995. gada 20. aprīlī ar Liepājas Domes lēmumu tika apvienoti Bērnu tiesību aizsardzības centrs un Teritoriālais pensionāru aprūpes centrs, izveidojot Sociālās palīdzības centru. Šo gadu laikā dienests no šaura profila sociālās palīdzības sniegšanas bērniem un pensionāriem izaudzis līdz šim brīdim, kad vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem tiek sniegta nozīmīga sociālā palīdzība.

1998. gadā centram pievienojās Klientu apkalpošanas daļa, Sociālo pakalpojumu daļa, birojs "Aprūpe mājās", bet 2003. gadā, reorganizējot Sociālās palīdzības centru, izveidota pašvaldības iestāde, tagadējais Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests. 2006. gadā pabeigta Sociālā dienesta ēkas renovācija Eduarda Veidenbauma ielā 3,  iegūstot mūsdienīgas telpas klientu ērtībām un atjaunotu trešā stāva piebūvi.

Sociālā dienesta pirmsākumos nebija klientu šodienas izpratnē, jo palīdzība tika sniegta visiem iedzīvotājiem vai iedzīvotāju grupām, kurām konkrētajā brīdī tā bija visvairāk nepieciešama, piemēram, pensionāriem, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, daudzbērnu ģimenēm utt., vai arī visiem svētkos tika piešķirta konkrēta materiālā palīdzība. Sociālais dienests savulaik bijis arī starpnieks pirmās nepieciešamības pārtikas un rūpniecības preču iegādes talonu izsniegšanai iedzīvotājiem.

Toreiz iedzīvotājiem nebija jāaizpilda deklarācijas, darbinieki neveica ienākumu izvērtējumu, nebija pieejamas tādas datu bāzes kā šodien. Bija tikai papīra saraksti, pēc kuriem pret parakstu varēja saņemt pabalstus, paļaujoties uz katra apmeklētāja sirdsapziņu un stāstīto. Visus iedzīvotājus  apkalpoja klientu apkalpošanas centrā, kurā tā pirmsākumos strādāja 18 darbinieki, sniedzot gan pašvaldības materiālo palīdzību, gan konsultējot un sniedzot sociālo atbalstu. Uz vietas centrā bija seši darbinieki, pārējie apkalpoja iedzīvotājus pie namu pārvaldēm.

Šodien vairāk nekā 10 000 Liepājas iedzīvotāji ir sociālās palīdzības un cita veida pašvaldības atbalsta saņēmēji, ieskaitot sociālos pakalpojumus un  profesionālu sociālo darbu. Dienestā strādā gan sociālās palīdzības organizatori, sociālie darbinieki, medicīnas darbinieki, tehniskie darbinieki, datu bāzu uzturētāji u.c., tiek sniegta sociālā aprūpe un rehabilitācija gan pieaugušajiem, gan bērniem. Daudzi darbinieki, kuri strādā no Sociālā dienesta pirmsākumiem, šobrīd izauguši par vadītājiem un zinošiem speciālistiem.

Sociālajā dienestā un tā pakļautībā esošajās sociālās institūcijās – Bērnunamā, Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Atkarību profilakses centrā, Nakts patversmē, birojā "Aprūpe mājās", divos pensionāru dienas centros, Grupu dzīvokļos, četrās sociālajās dzīvojamās mājās un Veco ļaužu dzīvojamā mājā kopumā strādā 240 darbinieki.

Liepājas Sociālais dienests pēdējo gadu laikā bieži tiek uzskatīts labu piemēru arī valsts mērogā, piemēram, atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un dažādu pakalpojumu nodrošināšanā ģimenēm ar bērniem. Izveidota cieša sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu aizvien kvalitatīvāku un plašāku sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem. Pēdējo gadu laikā nemitīgi pārskatīti un pilnveidoti saistošie noteikumi, reaģējot uz smagām krīzes situācijām pilsētas dzīvē. Sociālajam dienestam izdevās samērā veiksmīgi tikt galā ar saviem darba pienākumiem vissmagākajā krīzes laikā, kas pilsētu piemeklēja no 2007.līdz 2010.gadam.

Arī šī brīža krīzes situācijā Sociālais dienests turpina darbu un ik dienas attālināti apkalpo vairākus simtus iedzīvotāju, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība un atbalsts šajā grūtajā laikā.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski:
• Par sociālo palīdzību un pabalstiem 63489652, 63489647
• Par sociāliem pakalpojumiem 634 89668
• Par sociālo darbu 634 89682
• E–pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv