Kas sagaida prestižās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkni, pārceļoties uz Rīgu un mēģinot iestāties galvaspilsētas ģimnāzijā? Savu pieredzi portālam irliepaja.lv piekrita pastāstīt viena audzēkņa mamma.

"Kad mans bērns pabeidza proģimnāzijas 7. klasi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, grasījāmies pārcelties uz Rīgu.  Pirms tam aizgāju pie klases audzinātājas, kura vienlaikus bija arī matemātikas skolotāja, pastāstīju, kāda ir situācija, un vaicāju, kas mums būtu jādara.

"Oi, bet mēs neesam līdz galam izņēmuši 7. klases vielu!" – iesaucās skolotāja. Lūdzu, lai uzraksta, kas tad nav izņemts. Ar šo visai garo sarakstu aizgāju uz Rīgas Valsts 3. ģimnāziju runāt, un arī tur sagadījās tā, ka potenciālā audzinātāja bija matemātikas skolotāja. Ieraudzījusi to, kas nav izņemts, skolotāja atklāti pateica: "Jūsu bērnam te nav īsti, ko darīt, mēs jau esam sākuši 8. klases vielu". Izrādījās, ka "caurums" zināšanās ir tik pamatīgs, ka bērns nespētu secīgi sekot līdzi.

Nesaprotu, kā varēja neizņemt vielu, īpaši, ņemot vērā, ka gada beigās skolniekiem ir diezgan brīvs grafiks: te stundas bija, te – nebija, te gāja uz skolu, te – negāja".

Vecāki tomēr vienojušies ar Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāju, ka bērns varēs mācīties, ja apgūs neizņemto vielu.

"Sameklējām privātskolotāju, un divus mēnešus paralēli skolai trīs reizes nedēļā bērns gāja uz privātstundām. Mājās nāca desmitos vakarā. Sākumā bija ļoti grūti, tāpat jau jaunajā skolā bija augstāks līmenis, plus vēl Liepājā iekavētais.

Arī mācību process Rīgas ģimnāzijā ir atšķirīgs – Liepājā skolotāji bērniem deva lielu iespēju "peldēt". Piemēram, ja kontroldarbā saņemta sliktāka atzīme, vienmēr bija iespēja to labot. Ja slimoja, tas bija attaisnojošs iemesls nerakstīt pārbaudes darbu, ieskaiti, kontroldarbu. Rīgā netiek dota iespēja labot atzīmi, un, ja esi slimojis, vari iet uz konsultācijām vai mācīties mājās, bet divu nedēļu laikā pārbaudes darbs jānokārto. Tur nav riska neapgūt vielu pat, ja daudz slimo. Tāpat nav problēma, ja skolotājs saslimis vai kāda cita iemesla dēļ nav skolā – stundas notiek vienmēr. Liepājā, varbūt tāpēc, ka trūkst aizstājēju, bieži nenotika stundas, sevišķi mācību gada beigās.

Liepājas un Rīgas ģimnāziju salīdzinājums liepājnieci vedinājis vēl uz kādām pārdomām, proti, par to, kas strādā skolā: cilvēki, kas IR skolotāji, vai cilvēki, kas strādā par skolotājiem.

"Liepājā audzinātāja bērnus nekur neveda, neko neorganizēja, un pat tad, kad bērni paši bija visu izdomājuši, saplānojuši ekskursiju un gatavu nolika skolotājai priekšā, viņa pateica: "Es mājās pakonsultējos ar vīru, un viņš teica: priekš kam tev jāuzņemas tāda atbildība?" Manuprāt, tas, kā strādā skolotājs, cik daudz vai maz viņš iesaistās gan skolas dzīvē, gan iegulda bērnos ārpus skolas, lielā mērā ir atkarīgs no iestādes vadītāja. Mani pārsteidza, ka Rīgas 3. ģimnāzijā bija gan divu dienu pārgājieni, gan braucieni ar laivām kopā ar vecākiem.  Bet direktors, lai disciplinētu bērnus, ik pa laikam pats no rīta stāvēja pie skolas durvīm un tiem, kuri kavēja, lika zvanīt vecākiem un teikt, ka ir nokavējis stundu."

Runājot par ārpusskolas pasākumiem, liepājniece vienu, vēl no sākumskolas laikiem, tomēr atcerējās – ekskursiju uz... cietumu. Pārjautājusi bērnam: vai bijāt Karostas cietumā? Nē, īstajā, Liepājas cietumā! Varbūt varētu pasmieties, ja vien vecāki par to nebūtu uzzinājuši post factum un ja pēc gājiena pa cietuma koridoriem un ieskatīšanās kamerā bērni neteiktu, ka "bija ļoti baisi", atzīst māte.

Sarunas noslēgumā, liepājniece saka: "Mums pēc pārcelšanās uz Rīgu viss beidzās labi, kad iekavētais bija apgūts, privātstundas vairs nevajadzēja, bērns pabeidza ģimnāziju, pēc tam iesniedza dokumentus un kārtoja eksāmenus paralēli trīs augstskolās – Latvijas Universitātē, Kultūras Akadēmijā un Mākslas Akadēmijā, visās iegūstot tiesības mācīties budžeta grupā, un nu sekmīgi studē Latvijas Mākslas akadēmijā. Taču, vai visi vecāki var atļauties algot privātskolotāju, kas aizpilda Liepājas ģimnāzijā radīto "caurumu"? Diez vai, lai gan Liepājā daudzi vecāki to darīja, lai bērns pabeigtu skolu ar labākām sekmēm un, stājoties augstskolā, būtu konkurētspējīgs."

Varbūt laiki ir mainījušies, un Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā viss ir citādi? Kā nekā pagājuši pieci gadi kopš šī stāsta varone pameta Liepāju. Taču ģimnāzijas vadība nav mainījusies, un skolotāju, kuri IR skolotāji, Liepājā joprojām trūkst. Un valsts skolu reitingā 1. ģimnāzijas nosaukums atrodams zem 25 labākajām.