6. oktobrī pulksten 12.00 Liepājas reģionālās slimnīcas konferenču zālē notiks organizācijas „Pacientu Ombuds” rīkotais seminārs Liepājas pensionāriem "Mūžam veseli".

Seminārs notiek projekta "Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos" ietvaros. Ieeja pasākumā ir bez maksas, katram semināra dalībniekam tiks izsniegta rokasgrāmata "Ceļvedis senioram veselības aprūpē".

Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties ar Latvijas pensionāru federāciju un tās reģionālām biedrībām. Semināra mērķis ir informēt un aktivizēt pensionārus no visiem Latvijas novadiem, lai tie spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā veselības aprūpē, būtu informēti par savām pacientu tiesībām, saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus un palīdzību veselības veicināšanai, kā arī dalīties ar jauniegūto informāciju ar citiem mērķa grupas pārstāvjiem. Projekts ir vērsts uz sociālās atstumtības risku mazināšanu, jo īpaši senioru grupai trūkst atbalsta un informācijas par veselības aprūpes organizāciju un dzīves kvalitātes paaugstināšanas iespējām. Seminārā piedalīsies pārstāvji no veselības aprūpes un pašvaldību iestādēm, kā arī veselības nozares eksperti.

Speciāliste gerontoloģijā Margarita Rupenheite seminārā iepazīstinās ar senioru socializācijas īpatnībām, savukārt Pacientu Ombuda konsultante Iveta Ķēniņa pievērsīsies pacientu tiesībām un juridiskajiem aspektiem senioru veselības aprūpē. Tiks apskatītas tēmas par senioru fizisko veselību, veicamajām sportiskajām aktivitātēm. Atsevišķa tēma ir sāpju terapija, ar ko iepazīstinās speciāliste neiroloģijā Ināra Logina. Par veselīga uztura principiem senioriem runās Lolita Neimane, savukārt par veselības aprūpes organizācijas jautājumiem informēs Pacientu Ombuda pārstāve Ilze Ābelniece. Semināros piedalīsies arī Aina Verze, Pensionāru federācijas pārstāve.

Reģistrēšanās semināram no plkst. 11.30. Ieeja pasākumā ir bez maksas, katram semināra dalībniekam tiks izsniegta rokasgrāmata "Ceļvedis senioram veselības aprūpē". Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties diskusijā un dalīties savā pieredzē, kas saistīta ar veselības aprūpi, lai Pacientu Ombuds varētu tālāk strādāt pie uzlabojumiem.

Sīkāka informācija Pacientu Ombuda mājaslapā www.pacientuombuds.lv, tālr.+371 28646268 vai +371 29814984.

Pacientu Ombuds ir nevalstiska organizācija, kura konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem. Pacientu Ombuda misija ir uzlabot veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, veicinot pozitīvu komunikāciju un informācijas apriti starp veselības aprūpē iesaistītajiem.

Gunta Jākobsone, Sabiedrisko attiecību speciāliste