16. novembrī, Liepājas Universitātes domes priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un Gunārs Ansiņš pirmo reizi pasniedza Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē trīs LiepU zinātniekiem.

Tās saņēma Dr.habil.philol. Benita Laumane, Dr.math. Šarifs Guseinovs, Dr.philol. Liene Markus-Narvila.

"Šī ir jauna pašvaldības iniciatīva, lai veicinātu zinātnes, pētniecības izaugsmi, kā arī jaunas inovatīvas idejas un to pielietojumu pilsētas un reģiona izaugsmē. Tas ir reāls atbalsts Liepājas Universitātes zinātniekiem", atzīmē Silva Golde.

Silva Golde sveica LiepU mācību spēkus un studentus Latvijas Valsts svētkos, novēlot katram piemām kārtām būt vislabākajam paraugam sev pašam, tad arī Latvija būs liela un skaista.  
 
 "Tāpat kā Latvijas valsts pirmsākumos, arī šodien mēs esam aktīvi spēlētāji visā šajā procesā, "savā apsveikuma runā teica Liepājas Universitātes rektors, Dr. Math. Jānis Rimšāns.

LiepU zinātnes prorektore, Dr. Philol. Ieva Ozola uzsvēra, ka šī Valsts gadadiena LiepU ir īpaša, jo izveidota jauna tradīcija – pirmo reizi pilsētas vēsturē tiek pasniegta Gada balva zinātnē, kas ir apliecinājums tam, ka Liepājas Universitāte ir iezīmējusi šo pilsētu arī pasaules un Eiropas zinātnes kartē.

Balvas saņemšanai tika izvirzīti pieci pretendenti, kuru darbus izvērtēja pašvaldības un LiepU apstiprināta ekspertu komisija S.Goldes vadībā. Komisijā darbojās arī IZM Augstākās izglītības departamenta direktore Gita Rēvalde, LiepU rektors J.Rimšāns un profesori A.Samuseviča un E.Lāms, kā arī Liepājas pašvaldības pārstāvji V.Vitkovskis un K.Niedre.

Ekspertu komisija balvas saņemšanai vienprātīgi izvirzīja trīs LiepU zinātniekus, piešķirot katram naudas balvu Ls 500 apmērā. Pirmās Liepājas Domes Gada balvas zinātnē ir piešķirtas:
Dr.habil.philol. Benitai Laumanei - par izciliem pētījumiem un mūža ieguldījumu zinātnē
Dr.math. Šarifam Guseinovam - par izciliem, starptautiski atzītiem matemātikas nozares pētījumiem
Dr.philol. Lienei Markus-Narvilai - par aktuālu jaunā zinātnieka promocijas pētījumu un tā rezultātu popularizēšanu Kurzemes reģionā

Gada Balvas zinātnē arī turpmāk tiks pasniegtas katru gadu Latvijas Valsts svētkos. Balvu fonds ir Ls 1500.