Izglītības terminoloģijas attīstībai un vienotas izpratnes veidošanai līdz 2022.gada novembrim tiks izstrādāta izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca latviešu valodā ar terminu ekvivalentiem svešvalodās, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

To paredz 2021.gada jūnija nogalē noslēgtais sadarbības līgums starp IZM un Liepājas Universitāti par pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanu. Liepājas Universitāte šajā pētījumā sadarbosies ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti.

Pētījumā plānots izveidot izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu 3000 šķirkļu apjomā, kas saskaņota Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā. Līdztekus latviešu valodai terminu ekvivalenti būs pieejami angļu, vācu, franču un krievu valodā.

Izglītības terminoloģijas precizēšana ir aktuāla izglītības pētniecībā. Tā ir nozīmīga starptautiskās sadarbības veidošanai, izstrādājot publikācijas svešvalodās un veidojot starptautiskus projektus. Tāpat terminoloģija ir būtiska izglītības zinātnēs studējošo pētniecības prasmju attīstībai.

Pētījuma gaitā tiks apzināta arī esošajās datubāzēs, terminu vārdnīcās un normatīvajos dokumentos iestrādātā izglītības terminoloģija, kā arī sniegti priekšlikumi par terminoloģijas aktualizācijas principiem.

Vārdnīca elektroniski būs pieejama Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā "www.termini.gov.lv".

Pētījums "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana".