Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers svētdien pulksten18 Svētās Trīsvienības katedrālē vadīs savu bīskapa zižļa nolikšanas dievkalpojumu.

Brūvers amata zizli nodos jaunievēlētajam Liepājas diecēzes bīskapam Hansam Martinam Jensonam, kura konsekrācijas dievkalpojums notiks 6.augustā pulksten14 Rīgas Domā, informēja Liepājas bīskapa sekretāre un biroja vadītāja Ilze Vitāle. Savukārt jaunā bīskapa ieiešanas dievkalpojums Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiks 1.oktobrī.

Brūvers kalpojis Liepājas bīskapa amatā deviņus gadus, pārvaldot 2007.gadā izveidoto Liepājas diecēzi, kuras sastāvā ietilpst kopumā 126 Kurzemes un Zemgales draudzes. Kā akcentēja Vitāle, šo gadu laikā diecēzē ir piedzīvoti ordinācijas solījumu atjaunošanas dievkalpojumi, nozīmīgas dievnamu jubilejas un starp tiem izveidota un nostiprināta īpaša tradīcija – vizitācijas jeb draudžu apmeklējumi, kuros vairāku dienu garumā vizitācijas komisijas sastāvā apmeklētas 43 draudzes. Īpašu nozīmi un atsaucību ir guvusi Lūgšanu brokastu tradīcija, kas turpina paplašināties visas Latvijas mērogā. Tāpat bīskaps arvien rūpējies par LELB misijas nozares attīstību un mudinājis draudžu muzikālās dzīves izaugsmi, gan ar vijoles spēli, aktīvi piedaloties Mūzikas dienās Griezē, gan ikgadēji ieskandinot adventa laiku Bauskas baznīcā.

Pašreizējais bīskaps Brūvers dosies pensijā, un uz Liepājas diecēzes bīskapa amatu pretendēja divi kandidāti – prāvesti Jensons un Dzintars Laugalis. LELB 27.Sinodes sēdē jūnija sākumā par Liepājas diecēzes bīskapu ievēlēts prāvests Jensons, ziņo LETA.

LELB sastāv no trīs diecēzēm un 16 prāvestu iecirkņiem, kuros ir 287 LELB draudzes visā Latvijas teritorijā. LELB kalpo aptuveni 130 ordinēti mācītāji un 10 evaņģēlisti – mācītāju pienākumu izpildītāji, kā arī 35 evaņģēlisti. LELB pārvaldes iekārta ir sinodāli episkopāla – baznīcas augstākā lēmējinstitūcija ir Sinode, bet baznīcas vadītājs ir arhibīskaps.