"Latvijas pasts" atbilstoši Ministru kabineta lēmumam turpina sniegt pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem. Klientu apkalpošanai pasta nodaļās ieviesti pastiprināti drošības pasākumi, samazinot gan uz vietas klātienē vienlaikus apkalpojamo apmeklētāju, gan attiecīgi arī nodaļās funkcionējošo kases sistēmu skaitu. Līdz ar to iespējamas situācijas, kad pasta nodaļā, kurā līdz jauno drošības normu ieviešanai darbojās četras kases, vienlaikus apkalpojot attiecīgu klientu skaitu, tagad iespējama apkalpošana tikai pie divām kasēm. Savukārt slimības vai karantīnas rezultātā atsevišķās pasta nodaļās un piegādes punktos var nākties uz laiku pilnībā nomainīt strādājošo sastāvu, aizstājot ar kolēģiem no citām struktūrvienībām vai piesaistot pagaidu darbiniekus. Tā rezultātā klientu apkalpošana un piegādes var būt apgrūtinātas, informē uzņēmuma Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī spēkā stājušies jauni epidemioloģiskās drošības noteikumi "Covid–19" infekcijas izplatības ierobežošanai. "Latvijas pastam" jāturpina sniegt pakalpojumi visiem Latvijas iedzīvotājiem: pasta pakalpojumu sniegšanas vietās klientiem nav jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts, taču ir nosacījumi, kas jāievēro, apmeklējot pasta nodaļu.

Ņemot vērā jaunās valstī noteiktās drošības prasības, šobrīd pasta nodaļās klātienē iespējams apkalpot mazāku klientu skaitu nekā līdz šim – viena klienta apkalpošanai klātienē paredzēti 15 kvadrātmetri, kā rezultātā atkarībā no pasta nodaļas lieluma samazināts arī apkalpojošo kases sistēmu skaits. Nodrošinot jauno epidemioloģisko prasību ieviešanu, "Latvijas pasts" visā valstī par vairāk nekā 70 samazinājis aktīvo kases sistēmu skaitu, bet saistībā ar noteikto kvadrātmetru skaita palielināšanu vienam cilvēkam vienlaikus nodaļās apkalpojamo klientu skaits samazināts par vairāk nekā 100 apmeklētājiem. Tādējādi sava pakalpojuma saņemšanu var nākties uzgaidīt ārpus nodaļas telpām, un pakalpojuma saņemšana var prasīt vairāk laika nekā parasti.

Klientiem, apmeklējot pasta nodaļu, obligāti jālieto sejas maska un jāievēro divu metru distance, bet pasta nodaļu nav ļauts apmeklēt pasta nodaļu klientiem ar elpceļu saslimšanas simptomiem.

Turpinoties "Covid–19" izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme var atstāt iespaidu uz pakalpojumu sniegšanu arī citā veidā. Inficēšanās un noteikto kontaktpersonu loka paplašināšanās rezultātā "Latvijas pastam" var nākties uz laiku pilnībā nomainīt klientu apkalpošanas un piegādes štata darbiniekus, tādējādi noslogojot pārējās struktūrvienības, no kurām piesaistīt pagaidu darbiniekus, vai meklējot jaunus darbiniekus uz laiku. Tā kā darbinieku nomaiņa ir operatīvs process, jo saistīta ar epidemioloģiskās drošības pasākumu nekavējošu īstenošanu, jaunie darbinieki – pastnieki vai pasta nodaļu operatori – tiek apmācīti darba gaitā, un tas neizbēgami rada lēnāku apkalpošanu un sūtījumu piegādes.

Piemēram, jaunajiem pastniekiem rekordīsā laikā ir jāizprot adresācijas sistēma konkrētajā teritorijā, kas bieži ir sarežģīta un nepārskatāma, savukārt pasta nodaļu darbiniekiem jāapgūst visi pakalpojumi – sākot ar pasta sūtījumu noformēšanu un beidzot ar naudas pārvedumiem. Arī šis process neizbēgami izraisīs lēnāku apkalpošanu un iespējamus piegādes traucējumus vai arī pasta pakalpojumi ar mazāku darbinieku skaitu tiks sniegti saīsinātā darbalaikā.

Lai nebūtu jāuzkavējas pasta nodaļā, Latvijas Pasts aicina maksimāli izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu. Attālināti pieteikties pakalpojumiem iespējams 86 lielākajās un noslogotākajās pasta nodaļās visā Latvijā; šo nodaļu saraksts pieejams šeit.