60 Latvijas skolām piesaistīti 75 topošie pedagogi, kuri šoruden vienlaikus sāks gan studijas Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē, gan darbu kādā no Latvijas skolām, aģentūru LETA informēja nodibinājuma "Iespējamā misija" komunikācijas vadītāja Justīne Plūmiņa–Margeviča.

Projektā piesaistīto skolu vidū ir trīs sākumskolas, 11 pamatskolas, 31 vidusskola, septiņas valsts ģimnāzijas, kā arī sešas profesionālās izglītības iestādes un divas privātskolas.

Liepājā tās ir divas mācību iestādes. 15.vidusskolā būs angļu valodas skolotājs, bet Katoļu pamatskolā – sporta.

Kā norāda skolotāju izglītības projekta "Mācītspēks" skolu piesaistes vadītāja Ruta Zaharova, skolas izrādījušas ļoti lielu interesi par projektā "Mācītspēks" atlasi izturējušo jauno skolotāju uzņemšanu, un ir gatavas nodrošināt visu nepieciešamo atbalstu, tajā skaitā mentoru katram jaunajam kolēģim. Pieteikto vakanču skaits bija ļoti liels – 383 vakances.

Projekta laikā skolu piesaiste notiek pēc topošo pedagogu atlases, un skolas tiek piemeklētas, galvenokārt, ņemot vērā topošā pedagoga mācību priekšmeta, skolas pieteikto vakanču, kā arī abu pušu ģeogrāfiskās atrašanās vietas sakritību.

Skolu piesaistes vadītāja akcentēja, ka tikai daži no projekta dalībniekiem – topošajiem pedagogiem – ir bijuši gatavi mainīt dzīvesvietu un pieņemt skolu piedāvājumu citā reģionā, taču vienlaikus pauž gandarījumu par divu dalībnieku apņēmību un motivāciju, plānojot atgriezties Latvijā no Lielbritānijas, lai sāktu karjeru skolotāja profesijā.

Projekta "Mācītspēks" 2021.gada grupā studijas un vienlaikus darbu skolotāja profesijā sāks 75 dalībnieki, tajā skaitā 45 dalībnieki Rīgas reģionā, pieci dalībnieki Kurzemes reģionā, septiņi dalībnieki Vidzemes, kā arī pieci Latgales un 13 Zemgales reģionā.

Mācību priekšmetu sadalījums topošo pedagogu vidū ir ļoti plašs – 16 skolotāji mācīs angļu valodu, 14 – matemātiku, bet 12 skolotāji pasniegs sociālās zinības. Savukārt latviešu valodu un vēsturi rudenī sāks mācīt pieci skolotāji katrā priekšmetā, dabaszinības un dizainu un tehnoloģijas četri skolotāji katrā priekšmetā, bet sportu un krievu valodu trīs skolotāji katrā priekšmetā.

Tāpat skolas jaunajā mācību gadā iegūs divus jaunus fizikas skolotājus un pa vienam vācu valodas, ģeogrāfijas, bioloģija, datorikas un mūzikas skolotājam.

Kā vēstīts, projektam "Mācītspēks" tika aicinātas pieteikties skolas, kas īsteno vispārizglītojošās programmas, tajā skaitā profesionālās izglītības iestādes, un var piedāvāt vienam skolotājam slodzi 14 – 21 kontaktstundu nedēļā. Tāpat dalībskolām obligāts nosacījums ir mentora nodrošināšana.

Jauno skolotāju izglītības projekta "Mācītspēks" mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā "Mācītspēks" tiek sniegta iespēja atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums "Iespējamā misija", to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekts "Mācītspēks" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Skolotājs".

Viena studējoša topošā pedagoga izglītošanai no ESF un valsts budžeta paredzēti 10 000 eiro.