Portāls irliepaja.lv lūdza domes vadītājus atbildēt uz jautājumu, ko viņi sagaida no Liepājas puses jaunajiem Saeimas deputātiem. Savukārt deputātus – ko viņi darīs Liepājas labā.

Jānis Vilnītis, domes priekšsēdētājs:
"Protams, tiek sagaidīta laba sadarbība, risinot Liepājai būtiskus jautājumus un jomas; mērķis – liepājnieku labklājība un pilsētas attīstība. Un kā galvenās tēmas, kas tiks pārrunātas pirmajā tikšanās reizē, būs izglītība, ko arī esmu izvirzījis kā vienu no prioritātēm savā darbā, finanses un pilsētas attīstība, tostarp osta un bijušais "Liepājas metalurgs".

Tuvākajā laikā esmu plānojis Rīgā tikties ar Saeimas deputātiem Uldi Budriķi, Valēriju Agešinu, Daci Bluķi, Māri Kučinski un Inesi Lībiņu-Egneri, lai kopīgi ar visiem pārrunātu Liepājai aktuālos jautājumus.

Par sarunas rezultātiem pēc tikšanās būšu gatavs pastāstīt arī plašāk".

Uldis Sesks, domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos:
"Ar dažiem no Saeimā ievēlētajiem liepājniekiem vai Liepājas "skartajiem" man jau līdz šim ir veidojušās labākas attiecības, ar dažiem ceru, ka iznāks konstruktīvs dialogs un ieinteresētība par jautājumiem, kas aprakstīti pilsētas Attīstības plānā, bet visus parlamenta mūspuses deputātus es tomēr aicinātu paturēt prātā, ka tie ir bijuši liepājnieki, kas par viņiem šajās vēlēšanās balsoja, un šie paši liepājnieki arī sagaida, lai tiktu pildīti tie solījumi, kas pirms vēlēšanām tika doti. Pavisam konkrēti solījumi: atcelt iedzīvotājiem OIK maksājumus, atcelt vai samazināt nekustamā īpašuma nodokli, vienlaikus saglabājot pašvaldību ienākumu līmeni, paaugstināt neapliekamo minimumu pensijām un ienākumiem līdz 500 eiro, veselības aprūpes pieejamība utt.

Runājot konkrēti par Liepāju un Liepājas vajadzībām, es domāju, ka galvenais aicinājums ir nenovērsties un nepagriezt muguru savai pilsētai. Mums ir izstrādāts Attīstības plāns, ir dažādi gan uzsākti, gan vēl tikai ieceres līmenī esoši projekti. Bez sapratnes un atbalsta valdībā, ministrijās vai Saeimā šie projekti nevar tikt realizēti. Es te domāju bērnudārzu attīstību, lai mazinātu rindas, autoceļu tālāku rekonstrukciju, veselības aprūpes pieejamību un nozares finansēšanu, skolotāju algas, policistu algas, mediķu un citu valsts sektorā strādājošo darba samaksas palielināšanu".

(Ar pilsētas attīstības iecerēm var iepazīties ŠEIT)

Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos:
"Es no visiem Saeimas deputātiem, ne tikai ar Liepāju saistītajiem, sagaidu konstruktīvu darbu un mazāk populisma, bet reālus lēmumus un risinājumus.

Nedomāju, ka varam tik ļoti vienkāršot jautājumu, ko pilsēta varētu iegūt. Tāda "vajadzību un vēlmju" saraksta nav, bet ir mūsu attīstības plānošanas dokumenti, un es domāju, daļa šobrīd Saeimā, valdībā vai atbildīgajās ministrijās strādājošo zina par mūsu iecerēm – tādām kā pludmales attīstība, ostas padziļināšana, degradēto teritoriju pielāgošana uzņēmējdarbībai, vēsturiskā mantojuma atjaunošana u.c."

No pieciem portāla irliepaja.lv uzrunātajiem Saeimas deputātiem (Agešins, Bluķe, Budriķis, Egnere-Lībiņa, Kučinskis) atbildi uz jautājumu: "Vai un ko jūs, kā Saeimas deputāts, darīsiet Liepājas labā?" saņēmām no trim – Daces Bluķes, Ulda Budriķa un Valērija Agešina.

Dace Bluķe, Saeimas deputāte (Attīstībai/Par!):
Es ļoti ceru, ka izdosies Liepājnieku labā darīt tās lietas dēļ kurām partiju apvienību "Attīstībai Par!" Kurzemē un Liepājā tika ievēlēta.

Manā uzmanības lokā noteikti būs līdzšinējās profesionālās tēmas – kultūra, izglītība, zinātne, pilsoniskā sabiedrība un NVO. Valdības deklarācijā ir izdevies iekļaut budžeta pakāpenisku palielinājumu augstākajā izglītībā un zinātnē, kā arī grantu sistēmas izveidi ārvalstu mācībspēku piesaistei, no kā ieguvēja būs arī Liepājas Universitāte. Tāpat ceru, ka realizēsies pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojuma palielināšana, un, kas ir ne mazāk svarīgi, izglītības kvalitātes kritēriju izpilde vidusskolās.

Valdības deklarācijas tapšanas laikā biju iesaistīta kultūras, mediju un nacionālās identitātes sadaļas darba grupā. Mana pārliecība, ka profesijās, kurās tiek prasīta augstākā izglītība, nedrīkstētu atalgojums būt zemāks par vidējo ir guvis atsaucību valdības deklarācijā, un tālāk jāseko līdzi tā izpildei. VKKF un NVO fondu stiprināšana būs atbalsts kultūras un pārējam nevalstiskajam sektoram.

Esmu iecerējusi strādāt arī mediju politikas apakškomisijā, lai sakārtotu mediju sistēmu Latvijā, tajā skaitā reģionālo mediju jautājumus. Šī ir tēma, kas skar jebkuru liepājnieku, kurš patērē mūsu medijus un, protams, arī vietējos laikrakstus, radio, TV.  

Jaunā statusā es strādāšu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Kopš pagājušā gada biju asamblejas žūrijas locekle, vēl pirms tam esmu piedalījusies asamblejas sēdē, referējot par Latvijas kultūras finansēšanas sistēmu un diskutējot par labāko modeli, kā finansēt Baltijas Kultūras fondu, kurš šogad ir uzsācis savu darbību. Šo uzskatu par ļoti veiksmīgu iniciatīvu, kas ļauj veidot un attīstīt Baltijas valstu sadarbību. Tā kā Liepājas pašvaldība ir lēmusi piedalīties sacensībā par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, tad te ir lieliska iespēja sākt ar pilotprojektiem Baltijas mērogā, lai pēcāk tos attīstītu plašāk.

Manis pārstāvētās partiju apvienības pārziņā ir trīs ļoti svarīgas ministrijas – Aizsardzības, Veselība, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tās visas arī Liepājai ir svarīgas jomas. Pati strādāšu valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, kam būs ciešs sakars ar pašvaldību lietām un jebkura likumdošanas iniciatīva, kas būs svarīga Liepājai, tiks šajā komisijā skatīta.

Ceru uz sekmīgu sadarbību ar liepājniekiem!"

Uldis Budriķis, Saeimas deputāts (Jaunā Konservatīvā partija):
"Saprotiet, mana, kā deputāta, darbība nekādā mērā nedrīkst būt saistīta tikai un vienīgi ar Liepāju, tomēr, pašsaprotami, ka mana mēraukla lēmumu pieņemšanā ir liepājnieku un kurzemnieku intereses. Kā Seska kungs minēja, esmu Liepājas sūtnis Saeimā, tādēļ mans uzdevums ir lobēt Liepājas intereses.

Liepāja un liepājnieki būs tikai ieguvēji, ja situācija valstī kopumā tiks uzlabota. Primāri ir izpildīt dotos solījumus, realizēt plānu "3x500" (minimālā alga, neapliekamais minimums algai, neapliekamais minimums pensijai – irliepaja.lv), kurš lielā mērā ir ierakstīts valdības deklarācijā, tomēr redzot, ka vecā valdība ar "labo darbu čempioniem" priekšgalā ir atstājusi vairāk nekā 300 miljonu pārsteigumu valsts budžetā ar mīnusa zīmi, šī plāna realizācija tiks īstenota mazliet ilgākā laika periodā kā cerēts.

Šobrīd ir nākas strādāt pie vecās valdības neizpildītiem solījumiem un labot robus budžetā.

Liepājnieku interesēs būtu ļauties Ostas jautājuma risināšanai, proti, ļaut valstij pārņemt to savā kontrolē, atdalot ostu no speciālās ekonomiskās zonas. Zīmīgi, ka šobrīd tieši manā pārraudzībā ir likums par pašvaldību referendumiem, kuru centīšos ar visiem spēkiem "dabūt cauri" Saeimai."

Valērijs Agešins, Saeimas deputāts (Saskaņa):
"Man gribētos, lai visi tautas kalpi saprastu, ka Saeimā viņi pārstāv nevis sevi, bet gan desmitiem tūkstošu cilvēku, un ar savu darbu viņi ir atbildīgi par iedzīvotāju labklājības līmeni un kvalitatīvu likumdošanu. Tāpēc Saeimas Juridiskajā komisijā turpināšu strādāt pie tā, lai mūsu likumdošanas bāze būtu cilvēkiem saprotamāka, lai būtu skaidrs, kāpēc katrs likums ir pieņemts un nebūtu iespējama tiesību normu ļoti plaša interpretācija. Plānoju novērst acīmredzamās nejēdzības, trūkumus un pretrunas normatīvajos aktos.

Regulāri gatavošu un virzīšu izskatīšanai Saeimā vairākus sociālā bloka likumprojektus, piemēram, par minimālās algas, kā arī algu, pensiju ar nodokļiem neapliekamā minimuma un ģimenes valsts pabalsta palielināšanu ar iespējami ātrāku spēkā stāšanos datumu.

Ņemot vērā to, ka viena no Liepājas pašvaldības prioritātēm ir izglītības nozare, 13.Saeimas laikā plānoju iesniegt vairākus rūpīgi sagatavotus, pamatotus (ar aprēķiniem un tāmēm) priekšlikumus valsts budžetam, kuri saistīti ar Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

Ieguldot savus personiskos līdzekļus, regulāri iesaistos labdarības akcijās un palīdzu Liepājas skolām, kā arī iespēju robežās dažiem radošajiem kolektīviem kultūras pasākumu rīkošanā, atbalstu amatieru futbolu mūsu pilsētā. Darīšu to arī turpmāk.

Jau 17 gadus Liepājā, Krūmu ielā 41/43 (2. stāvā, 21. kabinetā) strādā partijas „Saskaņa" birojs, kas izveidots kā liepājnieku un apkārtējo novadu iedzīvotāju tikšanās vieta ar mūsu deputātiem un kā palīdzības centrs cilvēkiem, kuri to var saņemt bez jebkādas atlīdzības. Arī 13.Saeimas laikā turpināšu palīdzēt liepājniekiem cilvēktiesību, pensiju un dzīvokļu jautājumos, pabalstu un namu apsaimniekošanas problēmu risināšanā, kā arī konsultēt iedzīvotājus par dažādiem sadzīviskiem jautājumiem. Iepriecina, ka daudziem cilvēkiem izdevies palīdzēt!

Ar savu darbu esmu pierādījis, ka uz mani var paļauties, un strādāšu tā arī turpmāk."