Sestdien, 7.jūnijā, no pulksten 12 pie Gulbju dīķa Jūrmalas parkā norisināsies pasākums „Eiropas diena”. Tā ietvaros dažādi informatīvi un kultūras pasākumi.

Tajos nevalstiskās organizācijas, ES institūcijas informēs par iedzīvotājiem aktuālām tēmām, Latvijas iedzīvotāju iespējām Eiropas Savienībā. Interesenti tiks iepazīstināti arī ar dažādu Liepājā pārstāvēto mazākumtautībām.

Pasākuma ietvaros varēs uzzināt par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām, piemēram, brīvprātīgo darbu, studijām ārzemēs, biznesa iespējām, ES finansējuma piesaistes iespējām, Erasmus +, „Europass” dokumentu kopumu, Eiropas veselības apdrošināšanas karti ( EVAK), utt.

„Eiropas dienā” darbosies trīs informatīvās teltis, kuras cilvēki varēs apmeklēt un uzzināt, izzināt sev interesējošus jautājumus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs.

Pirmajā teltī „Bizness” darbosies Kurzemes Biznesa Inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvji, kā arī pārstāvji no biedrības „JCI Latvia” un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja izjautāt pārstāvjus par biznesa iespējām, par Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām.

Otrās telts „Jaunieši” aktivitātes vairāk domātas jauniešiem un bērniem. Šajā teltī rosīsies Liepājas bērnu un jaunatnes centrs, Valsts izglītības un attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kā arī pārstāvji no „Europass”.

Šeit būs iespējams uzzināt par brīvprātīgo darbu, par studiju iespējām ārzemēs, par „ Erasmus +” piedāvātām iespējām.

Interešu centrs „Pēcskola” rādīs arī pirmās palīdzības sniegšanas paraugdemonstrējumus un piedāvās dažādas aktivitātes.

Trešajā teltī ”Eiropa” pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Liepājas nacionālo mazākumtautību biedrībām, Nacionālās veselības dienestu un „Europe Direct” informācijas centru Liepājā.

Pie Nacionālā veselības dienesta pārstāvēm varēs uzzināt visu par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un tās izmantošanu, kā arī būs iespēja aizpildīt anketu EVAK saņemšanai pa pastu.

Paralēli apmeklētāji varēs baudīt Pūtēju orķestra, vokālā ansambļa „Gaismiņa”, folkloras kopas „Saknes”, netradicionālās deju studijas „ Arabeska”, folkloras kopas „ Ķocis”, Liepājas Universitātes TDK „ Banga” un grupas „Black Roses” priekšnesumus.

Pasākuma mērķis ir radīt iespēju iedzīvotājiem vienuviet uzzināt atbildes uz dažādiem jautājumiem, iepazīties ar citu tautu tradīcijām, tikties ar dažādiem ekspertiem, kā arī apmainīties viedokļiem un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Ar „Eiropas dienu” aizsāksies arī tradicionālās muzikālās pēcpusdienas, kurās muzicēs gan nacionālie kultūras kolektīvi, gan profesionālie mūziķi. Tās norisināsies sestdienās, pulksten 16 pie Gulbju dīķa.

Pasākumu ir iespējams apmeklēt ikvienam interesentam no pulksten 12 līdz 15 pie Gulbju dīķa.

Dalība „Eiropas dienā” ir bez maksas.

Pasākumu organizē „ Europe Direct” informācijas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Liepājas nodaļu un Liepājas domi.