Gan Grobiņas ģimnāzijā, gan citās Grobiņas novada skolās mācās vairāki desmiti bērnu no Liepājas. Vai vecākus neapmierina Liepājas skolu sniegtās zināšanas?

Grobiņas ģimnāzijā pavisam mācās 44 bērni no Liepājas, 22 sākumskolā un 22 – ģimnāzijas posma klasēs. Šie, un arī tie, kas mācās citās Grobiņas novada skolās (pavisam tādu ir 69), ir tie bērni, par kuriem Liepājas pašvaldība maksā.

Taču patiesā aina – cik liepājnieku mācās Grobiņā? – ir atšķirīga, atzīst Grobiņas ģimnāzijas direktore Laila Urbāne, kura pati uz darbu brauc no Rucavas.

"Oficiāli mums 10.klasē mācās viens liepājnieks, bet faktiski – trīs audzēkņi brauc no Liepājas, tikai divi no viņiem nav tur deklarēti. Piemēram, ir audzēkne, kas deklarēta Rucavā, dzīvo Liepājā un mācās Grobiņā."
 
Arī atbilde uz jautājumu, kāpēc liepājnieki izvēlējušies sūtīt savus bērnus Grobiņas ģimnāzijā, nav viennozīmīga, saka direktore.

Centralizēto eksāmenu reitingos Liepājas Valsts 1.ģimnāzija pārsvarā ir soli priekšā Grobiņas ģimnāzijai, taču gadījies arī otrādi, un jaunieši, kas atnākuši uz Grobiņas ģimnāzijas 10.klasi, pēc direktores sacītā darījuši to mērķtiecīgi, tieši mācību priekšmetu kvalitātes dēļ.

Par kvalitāti liecina arī fakts, ka viena no Grobiņas ģimnāzijas pērnā gada absolventēm šobrīd mācās prestižajā Rīgas 1.ģimnāzijā.

Dažus, iespējams, piesaista arī Grobiņas ģimnāzijas profesionālās ievirzes programmas mūzikā un mājturībā, citiem vecāki strādā Grobiņā, un viņiem ērtāk ir laist bērnu skolā vai pirmsskolas iestādē Grobiņā, nevis Liepājā, saka Urbāne.

Apmēram puse Grobiņas ģimnāzijas skolotāju esot no Liepājas, un daudzi no viņiem izvēlējušies sūtīt arī savus bērnus Grobiņas skolā.

"Mūsu ēdinātāji arī ir no Liepājas, un viņiem bija iespēja salīdzināt. Pēc gada viņi savus bērnus no Liepājas sāka vest uz skolu pie mums."

Nereti uz Grobiņas ģimnāziju tiekot atsūtīti Liepājas "problēmbērni", piemēram, puisis, kam bijušas piecas nesekmīgas atzīmes. Tagad neesot nevienas.

"Mēs sniedzam individuālu palīdzību, mūsu skolotāji konsultē katru bērnu, ja ir nepieciešams."

Urbāne domā, ka katrs gadījums ir individuāls un katram vecākam ir savi iemesli, kāpēc sūtīt bērnu uz Grobiņas skolu ("Tā ir vecāku izvēle..."), taču, kā izskaidrot, ka pērn uz Grobiņas ģimnāziju atnākuši uzreiz septiņi Liepājas Katoļu pamatskolas audzēkņi?

Liepājniece Gunita Laiveniece, kas strādā Grobiņas novada domē, atzīst, ka privātskolā Liepājā, kurā mācījies viņas dēls, nav sagaidījusi cerēto individuālo pieeju, savukārt atradusi to Grobiņas skolas īpašajā atbalsta programmā. Turklāt Grobiņā "ļoti ieklausās vecākos, reaģē uz viņu ieteikumiem, rosinājumiem".

Grobiņas novada mērs Aivars Priedols, vaicāts, kāds, viņaprāt, ir iemesls liepājnieku izvēlei par labu Grobiņas ģimnāzijai, sacīja:

"Manuprāt, vecāku apsvērumi, kāpēc izvēlēties skolu Liepājā vai Grobiņā, ir ļoti dažādi. Man pašam arī viens bērns ir mācījies Liepājā, otrs Grobiņā un par abām skolām es varu pateikt visu to labāko. Piemēram, ir vecāki, kas dzīvo Liepājā un strādā Grobiņā. Daļa no viņiem arī bērnus vadā uz skolu Grobiņā. Un tieši tāpat dara daļa Grobiņas novada iedzīvotāju, kas strādā Liepājā – viņi ved bērnus uz turienes skolām. Mūsdienu dinamiskajā laikmetā bieži vien tā pusstunda ceļā vecākiem ir iespēja ar bērnu parunāties. Un droši vien vecāki to dara arī ērtību labad, jo visticamāk, visi kopā arī atgriežas mājās. Un noteikti ir vēl citi apsvērumi.

Runājot par izglītības līmeni Grobiņā vai Liepājā un to, kurās skolās ir zemākas prasības, es gan neapņemos komentēt, jo man nav šāda salīdzinājuma. Ja runājam konkrēti par Grobiņas ģimnāziju, tad, manuprāt, tā ir gana labā līmenī, taču mēs vienmēr tiecamies uz vēl labāku."

Uzziņa
Grobiņas novada bērnudārzus apmeklē 23 audzēkņi no Liepājas, par kuriem laika posmā no šā gada septembra līdz decembrim Grobiņas novada dome no Liepājas pašvaldības saņem 12 905,11 eiro;

Grobiņas novada vispārizglītojošās skolās šajā mācību gadā mācības uzsākusi 69 liepājnieki, par kuriem Liepājas pašvaldība no septembra līdz decembrim maksā 21 023,59 eiro*.

*Ir grūti pateikt summas pa mēnešiem, jo katra vecuma bērns un katra no novada izglītības iestādēm maksā citādāk. Maksājumi var mainīties, jo var mainīties skolēnu skaits.

(Avots: Grobiņas novada dome)