Sākoties jaunam mācību gadam, septembra sākumā Izglītības pārvaldes skolu pieņemšanas komisija apmeklēja visas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un izvērtēja to sagatavotību jaunam apmācību ciklam, tostarp piesardzības pasākumu ieviešanu un ievērošanu saistībā ar "Covid-19" infekcijas ierobežošanu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Komisija ar bērnudārzu vadību pārrunāja ārkārtējās situācijas laika izaicinājumus un ieguvumus, nozīmīgākos paveiktos darbus šajā vasarā, gatavojoties jauna mācību gada sākumam, kā arī to, kādi darbības virzieni tiks akcentēti šajā mācību gadā.

Ievērojot piesardzības pasākumus, šogad izpalika klātienes iepazīšanās ar paveiktajām pārmaiņām grupu telpās. Šajā vasarā vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) veikti dažādi remontdarbi – PII "Gailītis" izbūvēti jauni sanitārie mezgli un atjaunota virtuve, veikts elektroinstalācijas avārijas remonts un griestu atjaunošana, PII "Liepiņa" filiālē "Ķipars" izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas pievads, PII "Delfīns" un Kristīgajā PII atjaunota elektroinstalācija, PII "Liesmiņa" veikts grīdas seguma remonts, PII "Pūcīte" nomainīts grīdas segums un veikts žoga avārijas remonts, savukārt PII "Stārķis" un PII "Saulīte" veikts jumta remonts.

Atsevišķos bērnudārzos vēl jāpabeidz uzsāktie remontdarbi, bet to norise nav aizkavējusi jaunā mācību gada sākumu, un norit, netraucējot bērnu apmācības procesam. PII "Rūķītis" veic sanmezglu un virtuvju atjaunošanu, savukārt PII "Mazulītis" un PII "Dzintariņš" veic elektroinstalācijas atjaunošanu un griestu remontu.

Komisijas pārstāvji tikšanās laikā pārrunāja arī jautājumu par pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību un digitālo prasmju pilnveidi, ko Izglītības pārvalde jaunajam mācību gadam izvirzījusi par prioritāti. To arī pirmsskolas izglītības iestādes ir ņēmušas vērā un iekļāvušas šī mācību gada darba plānos.

Nozīmīga sarunas tēma bija par aizvadīto ārkārtējās situācijas laiku un "Covid-19" infekcijas ierobežošanas pasākumiem jaunajā mācību gadā. Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji novērtēja, ka ārkārtējās situācijas laiks ir devis arī savu pozitīvu pienesumu, minot vairākus ieguvumus – ir uzlabotas gan vadības komandas, gan pedagogu vadības prasmes, novērots, ka kolektīvs ir vairāk saliedējies, ir izdevies sakārtot metodisko materiālu bāzi, savukārt bērni ir kļuvuši patstāvīgāki.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes skolu pieņemšanas komisijas sastāvā ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti – izglītības pārvaldes vadītājas p.i. Inga Ekuze, pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina, pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa, tehniskās nodaļas vadītāja Inesa Apoga un uztura speciāliste Vija Udarska.