Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, sagaidot Starptautisko Sociālo darbinieku dienu, līdz 15.oktobrim tradicionāli rīko konkursu "Gada balva sociālajā jomā", lai apzinātu un profesijas svētkos suminātu  tos Sociālajā dienesta speciālistus un darbiniekus, kuri īpaši profesionāli, atbildīgi un godprātīgi veic savu darbu, ikdienā sniedzot atbalstu liepājniekiem dažādās krīzes situācijās, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Konkursa pretendentus no Sociālā dienesta darbinieku vidus septiņām nominācijām var izvirzīt gan sociālo institūciju vadītāji, gan ikviens Sociālā dienesta darbinieks. Jaunums ir tas, ka papildus nominācijai "Labākais sociālais darbinieks" ieviestas arī jaunas nominācijas "Labākais sociālā darba speciālists" un "Labākais aprūpētājs", jo katrai sociālā darbinieka specialitātei ir sava specifika.

Savukārt Liepājas iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus nominācijai "Iedzīvotāju paldies", aizpildot pieteikuma anketu Sociālajā dienestā vai kādā no 12 sociālajām institūcijām līdz 15.oktobrim. Iedzīvotāju ērtībām pieejama arī elektroniskā balsošanas anketa portālā liepaja.lv.

Balsošanas kastītes līdz 15.oktobrim atradīsies gan Sociālā dienesta klientu apmeklēšanas centrā, gan visās Sociālā dienesta institūcijās labi pamanāmā vietā. Lai nobalsotu, jāaizpilda anketa, minot Sociālā dienesta darbinieku un īsumā arī iemeslu, par ko šis Paldies pateikts.  

"Sociālie darbinieki, kuri grūtos dzīves brīžos sniedz atbalstu liepājniekiem, reti saņem paldies par savu darbu, jo pēc grūtību pārvarēšanas šis atbalsts ātri aizmirstas. Īpaši saspringtā režīmā mūsu darbiniekiem nākas strādāt attālināti COVID krīzes laikā un pēc izmaiņām vairākos nozīmīgos valsts normatīvos, kas skar lielu skaitu iedzīvotāju. Darba slodze un ikdienas spriedze darbiniekiem jūtami palielinājusies, lai liepājnieki nepieciešamo palīdzību un atbalstu varētu saņemt  savlaicīgi" , atzīst Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska. Tāpēc aptaujā "Iedzīvotāju paldies" ikvienam liepājniekam ir iespēja atcerēties arī savu pozitīvo pieredzi sadarbībā ar kādu sociālo darbinieku un pateikt paldies neklātienē.

Nominācijā "Iedzīvotāju paldies" var tikt izvirzīti Sociālā dienesta darbinieki par laipnu, saprotošu un rūpīgu izturēšanos, atsaucību un iejūtīgu attieksmi, risinot līdzcilvēku sociālās problēmas, sniedzot atbalstu un palīdzību liepājniekiem. Šajā nominācijā apbalvošanai tiks izvirzīts viens darbinieks no Sociālā dienesta un viens darbinieks no katras sociālās institūcijas, kurš būs saņēmis visvairāk pozitīvu atsauksmju no iedzīvotājiem.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs un uzvarētāju katrā nominācijā noteiks žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs, bet līdzšinējos trīs žūrijas locekļus papildinās divi darbinieki, kuri paši iepriekšējā gadā ieguvuši šo balvu.

Apbalvošana notiks Sociālo darbinieku dienā, kuru pasaulē atzīmē novembra otrajā trešdienā, šogad – 10. novembrī. Konkurss "Gada balva sociālajā jomā" tiek rīkots arī ar mērķi celt sociālā darbinieka profesijas prestižu sabiedrībā.

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī sniedz sociālos pakalpojumus un veic profesionālu sociālo darbu. Sociālajā dienestā un tā pakļautībā darbojas 12 sociālās institūcijās, kurās strādā vairāk nekā 240 strādājošie – četras sociālās dzīvojamās mājas, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Grupu dzīvokļi, Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Bērnunams, Nakts patversme, Atkarību profilakses centrs, birojs "Aprūpe mājās", divi pensionāru dienas centri.