Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, iesaistot dažādas mērķgrupas, Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija no 2. līdz 20.februārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 20. februārim elektronisko pieteikumu sistēmā: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/Tlg0aWtnVTRoL283dTRqd2puTVhmdz09/

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/.

Projektu pieteikumus var iesniegt Liepājas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā.

2022.gadā pašvaldības līdzfinansējumu 100 000 eiro apmērā savu projektu īstenošanai saņēma trīs nevalstiskās organizācijas –  Fonds "AGAPE", Liepājas Neredzīgo biedrība un Liepājas Diakonija centrs, nodrošinot sociālās iekļaušanas pakalpojumus vairāk nekā 740 dalībniekiem – invalīdiem, trūcīgām personām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez noteiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem.

Ar pagājušajā gadā īstenoto projektu rezultātiem var iepazīties šeit: www.liepaja.lv/dokumenti/2022-gada-nvo-socialas-ieklausanas-projektu-konkursa-rezultati/

Papildu informācija, sazinoties ar Sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: brigita.dreize@liepaja.lv.