No pirmdienas, 1. oktobra Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu pašvaldības stipendiju piešķiršanai saskaņā ar Liepājas domes noteiktajām studiju prioritātēm.

Šajā mācību gadā uz stipendijām varēs pretendēt topošie fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, pedagogi – pianisti un džeza mūziķi, ārsti (izņemot ģimenes ārstus), informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Stipendijas tiks piešķirtas studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas Valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem studentiem, kuriem augstāka vidējā atzīme.

Uz Liepājas pašvaldības stipendiju varēs pretendēt, ja pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students, sākot no 2.kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6.kursa.

Pašvaldības stipendiātam mēnesī tiks piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošajiem – 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

Līdz katra gada 15.septembrim stipendiātiem jāiesniedz stipendiju komisijai sekmju izraksts par sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtotiem pārbaudījumiem. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par pētniecisko darbu norisi vai citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem pārskartiem, komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Pēc studiju beigšanas stipendiātam jānostrādā Liepājas pašvaldībā vismaz trīs gadi.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 1.novembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (K.Uliha 36,16.kabinetā), katru darba dienu no pulksten 9 līdz 12.30 un no 13 līdz 16 vai pa pastu.

Kopš 2014.gada, kopš pašvaldība piešķir stipendijas pilsētai vitāli nepieciešamiem speciālistiem, 13 stipendiātiem izmaksāts aptuveni 25 330 eiro.