Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai, Liepājas pašvaldības administrācija no 4.līdz 21. februārim izsludina Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums 2020.gadā ir 30 000 eiro, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Konkursā tiks atbalstīti projekti sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētā, iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī projekti, kas sekmēs NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību.

Projektu pieteikumus līdzfinansēšanas konkursā var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Liepājas pilsētā.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 21. februārim šeit: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/aC9rVmpETGI2V1ByY3NTeWp4SXdMdz09/.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā "NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss" šeit: https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/

Papildu informāciju var saņemt pie Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciālistes Brigitas Dreižes, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: nvo@liepaja.lv.

Uzziņai:

2019. gadā pašvaldības līdzfinansējumu Nevalstisko organizāciju projektu konkursā saņēma 23 nevalstiskās organizācijas.

2020. gada 24. janvārī noslēdzās pieteikumu iesniegšana Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas projektu konkursam. Ir saņemti 4 pieteikumi no Liepājas Neredzīgo biedrības, nodibinājuma "Fonds "AGAPE"", Liepājas Diakonijas centra un biedrības "Dižvanagi". Projektu pieteikumi ir nodoti nevalstisko organizāciju projektu konkursa komisijai vērtēšanai.