Liepājas 17.–19.gadsimta interjera muzejs "Hoijeres kundzes viesu nams" Kungu ielā 24 aicina pieteikt skolēnus uz muzejpedagoģijas nodarbību "Ienāc viesu nama saimnieces Margarētas Hoijeres kambaros!", kas iepazīstina ar 17.–18.gadsimta Liepājas vēstures notikumiem un pilsētas ļaužu sadzīvi.

Jaunā muzejpedagoģijas nodarbība ir iekļauta kultūrizglītības programmā "Latvijas skolas soma". Tās noslēgumā skolēni veic radošu uzdevumu, balstoties muzejpedagoga izklāstītajā stāstījumā, informē Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Inga Zīverte.

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 17. –18. gadsimta interjeru, pievēršot uzmanību dažādiem sadzīves priekšmetiem, dekoratīvās un lietišķās mākslas, kā arī amatniecības izpausmēm, kas raksturīgas attiecīgajam laika periodam.

Skolēniem ir iespēja uzzināt un klātienē aplūkot baroka laikmeta podiņu krāsnis, restaurācijas laikā atrastos, unikālos sienu gleznojumus, izbūvēto manteļskursteni, izzināt ekspozīcijā aplūkojamos vēsturiskos priekšmetus un mēbeles no 18.gadsimta Holandes, kā arī gūt priekšstatu par Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību.

Muzejpedagoģiskās nodarbības "Ienāc viesu nama saimnieces Margarētas Hoijeres kambaros!" laikā skolēniem ir iespēja uzzināt un izpētīt vēsturiskos faktus un leģendas gan par vēsturiskās ēkas Kungu ielā 24 vēsturi, apjomīgajiem restaurācijas darbiem, gan par cilvēkiem, kas ēkā saimniekojuši.

Nodarbība piemērota dažāda vecumposma skolēniem. Pieteikšanās nodarbībām, zvanot pa tālruni 29605223, vai rakstot elektroniski:
inga.ziverte@liepaja.lv.

Apmeklētāju ievērībai: sākot ar 2022.gada 1.martu spēku zaudē Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuru tika noteikti pasākumi epidemioloģiskās krīzes pārvārēšanai, tostarp grozīti ierobežojumi muzeju darbībai. Līdz ar to noteikumi turpmāk paredz, ka apmeklētājiem pie ieejas ‘’Liepājas muzejā’’nav jāuzrāda "Covid–19" vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (izņemot muzeja organizētos publiskos pasākumos), ekspozīciju aplūkošanas laikā jāturpina ievērot 2m distance starp citiem apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem (izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros), ikviens cilvēks muzeja telpās turpina lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus.

Tāpat – rekomendējam iepriekšēju biļešu iegādi, izmantojot "Mobilly" aplikāciju un tādējādi saņemot bezkontakta biļešu iegādes pakalpojumu, kas šajā laikā ir īpaši nozīmīgs aspekts, turpinot rūpēties par epidemioloģiski drošāku muzeja apmeklējumu.