Līdz 24. jūlijam pagarināta jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas (VUGD) dienests aicina ikvienu interesentu pieteikties un kļūt par daļu no VUGD komandas!

Pēc vidusskolas absolvēšanas topošajiem studentiem ir iespēja bez maksas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis. Studijām UCAK studiju programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" ir vairākas priekšrocības:
• studiju maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem;
• jau studiju laikā studentiem tiek garantēta darba vieta VUGD, līdz ar to studiju laikā students saņems stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mācību laikā nebūs tikai jāsēž skolas solā, bet būs arī jādarbojas praktiski gan piedaloties ugunsgrēku dzēšanā, gan glābšanas darbu veikšanā;
• pēc koledžas pabeigšanas, absolventam ir garantēta darba vieta VUGD kā ugunsdzēsības daļas/ posteņa komandierim, vada komandierim vai ugunsdrošības uzraudzības inspektoram.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2020.gada 24.jūlijam Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, bet iestājpārbaudījumi notiks no 4. līdz 7.augustam. Rezultāti tiks paziņoti 7.augustā un jau 14.augustā notiks pārbaudes izturējušo reflektantu reģistrācija.

2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak@ucak.vugd.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Izglītības dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.

Plašāka informācija par jauno studentu uzņemšanu un dokumentu iesniegšanu pieejama šeit: www.ucak.vugd.gov.lv sadaļā – reflektantiem vai pa tālruni 67803513.