No 11.  līdz 20.aprīlim Liepājā  viesojas programmas "Erasmus+" jauniešu apmaiņas "Down With Youth Unemployment!"   jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas, kuri iepazīstas ar nodarbinātības jomu, jauniešu bezdarbu un Liepājas pieredzi tajā. Par projektu  informē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes maģistrantūras programmas "Mežzinātne" students Edgars Bergs.

Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot jauniešu nodarbinātības iespējas izmantojot arī neformālās izglītības metodes.

Šajā projektā jauniešiem ir iespēja apzināties savas stiprās un vājās puses, piemēram, izmantojot personības un profesiju testus, rakstot motivācijas vēstules un uzklausot pieredzējušus ekspertus no Nodarbinātības valsts aģentūras.

14 aprīlī viesojās arī "Impact Hub Liepāja" pasākumā "Start Small – Go Big": Biznesa iedvesmas dienā. Dalībnieki diskutēja ar sevi pierādījušiem uzņēmējiem un iepazīšanās ar Kurzemes Inovāciju granta 6. cikla studentu komandām un viņu biznesa idejām.

Projektu "Down With Youth Unemployment!'' finansēja Eiropas Komisijas programma "Erasmus+: jaunatne darbībā'', kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.