Piektdien, 20.janvārī, Liepājas Universitātē (LiepU) vizītē bija ieradies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas vadītājs Česlavs Batņa (AS), komisijas locekļi Antoņina Ņenaševa (Progresīvie) un Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), kā arī Saeimas deputāti, liepājnieki, Atis Deksnis un Normunds Dzintars. Sarunā ar Liepājas Universitātes kolektīvu piedalījās LIZDA vadītāja Inga Vanaga, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš un deputāti, informē (LiepU) galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus un vadības pārstāvji informēja klātesošos par situāciju universitātē. Attīstības direktors Uldis Zupa vērsa uzmanību uz to, ka ir ļoti daudz konkrētu jautājumu, kas attiecas uz nākotni. Gan Uldis Zupa, gan zinātnes prorektore Ieva Ozola minēja argumentus, kāpēc Liepājas Universitāte ir izvēlējusies par vadošo partneri Latvijas Universitāti. Ieva Ozola uzsvēra: "Jāieklausās arī tajos, uz ko pārmaiņas attiecas, nevis jāpieņem lēmumi, kā kādam tas ir izdevīgi, sadalot naudu." Rektore kā argumentu minēja arī faktu, ka Liepājas Universitāte nav specializēta augstskola kā RTU, tā ir klasiska universitāte kā LU miniatūrā.

Liepājas valstpilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš akcentēja pilsētas rūpi jaunu darba vietu radīšanā un pakalpojumu sniegšanā, kur vajadzīgi izglītoti cilvēki: "Pilsēta nav tikai rūpniecība, tā ir arī humanitārais bloks un veselība. Mums ir svarīga visu trīs zinātnes universitāšu klātbūtne."

Senāta priekšsēdētājs Uldis Žaimis izteica bažas: "LU piedāvā kopīgu zinātnisko novērtējumu un kopīgu startu projektos, neko no šī nepiedāvā RTU." LIZDA vadītāja Inga Vanaga teica paldies Liepājas Universitātei par drosmi un minēja visas tās jomas, kurās ir jāsaņem atbildes, aicinot no situācijas iziet cieņpilni. Savu atbalstu LU kā vadošajam partnerim pauda ar Liepājas Universitātes studenti.

Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs atzina, ka sadarbībai ir jābūt ar visām trim zinātnes universitātēm, diemžēl juridiskais partneris var būt tikai viens. Turklāt jāņem vērā reģiona un pilsētas vajadzība pēc konkrētiem speciālistiem.

Saeimas apakškomisijas priekšsēdētājs Česlavs Batņa pauda, ka viņa galvenais uzdevums šodien ir uzklausīt. Uzdevums ir, lai Atveseļošanās fonda nauda ienāktu tieši Liepājā (un te paliktu vismaz 95% summas) un lai saglabātu pedagogu sagatavošanas tradīcijas. Jārespektē gan reģionālās, gan valstiskās vajadzības.