Liepājas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja 4.augustā pieņēma lēmumu aicināt Liepājas Universitāti atbrīvot no studiju maksas vēl divus studentus –

pilsētas domes deputātu un sportistu Romanu Miloslavski, kā arī Kultūras pārvaldes vadītāju Leldi Vīksnu. Pirmais, par kuru pašvaldība šādi parūpējās, bija sporta kluba "Liepājas metalurgs" virslīgas hokeja komandas hokejists, trīskārtējais Latvijas čempionāta zelta medaļas ieguvējs Bruno Zabis, kurš ar nākamo mācību gadu uzsāks mācības Liepājas Universitātes pilna laika studiju programmā "Sporta un deju skolotājs".  Arī R. Miloslavskis studē šajā pašā programmā, bet jau 3. kursā. Savukārt L. Vīksna Liepājas universitātē apgūst „Biznesa un organizāciju vadība” (3.kurss).
Iespēju atbrīvot no mācību maksas izcilus sportistus un pašvaldībai nepieciešamus speciālistus paredz šā gada 12.maijā veiktās izmaiņas Liepājas domes un Liepājas Universitātes sadarbības līgumā.
Saskaņā ar veiktajām izmaiņām no mācību maksas Liepājas Universitātē var atbrīvot studentus – Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas meistarsacīkšu jauniešu un junioru sacensību dalībniekus un Latvijas meistarsacīkšu 1.-3. vietu ieguvējus pieaugušo grupā Olimpiskajos sporta veidos.
Tāpat katru gadu paredzēts izvērtēt un rast iespēju samazināt studiju maksu par 10 līdz 40 procentiem ne vairāk kā pieciem Liepājas pilsētas pašvaldībai nepieciešamiem speciālistiem, kas uzsāk studijas Liepājas Universitātē. Uz jautājumu, kāpēc tiek prasīts piešķirt atvieglojumus arī L.Vīksnai, kura studijas uzsākusi jau pirms vairākiem gadiem, Liepājas universitātes projektu daļas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis skaidroja, ka galvenā noteicēja šajā gadījumā ir domes komiteja, kuras lēmums Universitātei ir saistošs.