Lai veicinātu skolēnu personības izaugsmi un interesi par STEAM mācību priekšmetiem, Liepājas Centra sākumskola ar 2023./2024.mācību gadu aicina topošos pirmklasniekus uzsākt mācības pamatizglītības pirmā posma mūzikas programmā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Programmas izveide cieši saistīta ar bērnu un jauniešu muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver sevī audzēkņu muzikalitātes attīstību, pūšamo un sitamo mūzikas instrumentu spēles un kolektīvās muzicēšanas prasmju apguvi, kas ir nozīmīga bērnu un jauniešu mākslinieciskās un pilsoniskās līdzdalības forma, kura veicina viņu vērtībizglītību, pilsonisko audzināšanu, nodrošina mūsu tautas tradīciju apzināšanu un pārmantošanu.

Kā uzsver Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: "Nav noslēpums, tāpat  zinātnē pierādīts, ka vislabākais veids, kā attīstīt smadzeņu darbību, matemātisko un kritisko domāšanu ir mūzikas instrumentu spēle. Līdz ar to, ar mūzikas programmas izveidi redzam lielisku sinerģiju, kur STEM mācību priekšmetiem, uz ko orientējusies izglītības iestāde, liekot klāt arī A – proti,  mākslas virzienu. Tas ir arī pēctecības jautājums, jo 2022.gadā programma "Mūzikas un mākslas sinerģija" tika atvērta Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis", savukārt nākotnē plānots, ka skolēnam būs iespēja turpināt izglītību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā."

Liepājas Centra sākumskolā 2023./2024.m.g. tiek uzsākta īstenot pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) programma  ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā.

Izglītības programmā tiek apgūta:
• individuāla pūšamo/sitamo mūzikas instrumentu spēle (viena stunda nedēļā);
• mūzika (viena stunda nedēļā kopā klasei, viena stunda nedēļā – klase dalīta 2 grupās);
• ritmika (viena stunda divās nedēļās);
• kolektīvā muzicēšana (koris, ansamblis, orķestris).

Programma neaizstās mācības profesionālās ievirzes izglītības iestādē ar attiecīgu apjomu mācību saturā, tā palīdzēs izprast un iepazīt mūziku, kā arī būs kā pamats, lai iespējams – izvēlētos mācības turpināt. Iegūstot izglītību šajā programmā, bērnam būs iespēja iestāties Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mūzikas skolas pūšamo mūzikas instrumentu spēles klasē, neapmeklējot sagatavošanas klasi.

Pieteikšanās uz individuālu sarunu ar mūzikas skolotāju iespējama skolas mājas lapā www.centrapsk.lv,  izvēloties piemērotāko laiku 2.februārī no pulksten 15– 19. Tikšanās laikā bērnam  jānodzied viena latviešu tautasdziesma.

Savukārt, izdarot izvēli par mūzikas novirzienu, brīdī, kad tiks veikta reģistrācija uz 1. klasi (6. februārī no pulksten 9), elektroniskajā sistēmā https://registrs.liepaja.edu.lv piezīmēs jānorāda vārds "mūzika".