Šodien Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajos Izcilības svētkos par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā, veiksmīgu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī sasniegumiem sportā tiks sumināti skolēni, kā arī pedagogi, kuri veicinājuši skolēnu sasniegumus, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe .

Šogad tiks apbalvoti 44 skolēni (salīdzinājumam – iepriekšējā mācību gadā 42 skolēni), kuru sekmes bijušas tikai teicamas un izcilas, 11 skolēni saņems pateicības par dalību Valsts izglītības satura centra organizētajās olimpiādēs. Ministru prezidenta Pateicības saņems 17 skolēni (salīdzinājumam – iepriekšējā mācību gadā 11 skolēni), kuri vidējās izglītības posmu pabeigs ar teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem. Tāpat – par sasniegumiem Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē tiks sveikti trīs skolēni, no kuriem viens skolēns 2023.gada maijā piedalījās ISEF starptautiskajā zinātnes un inženierzinātņu izstādē Dalasā, ASV. Par sasniegumiem Valsts finālsacensībās tiks sveikti 114 skolēni (2021./2022.m.g. 27 skolēni) un par dalību finanšu pratības konkursos – 10 skolēni.

Par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valsts izglītības satura centra organizētajām mācību priekšmetu olimpiādēm pateicības piešķirs 12 pedagogiem, par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  Latvijas 47. skolēnu zinātniskajai konferencei – trim pedagogiem, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām – deviņiem skolotājiem un par skolēnu sagatavošanu Latvijas bankas un Junior Achivement Latvia finanšu pratības konkursam "Mana vārdnīciņa" un "Biznesa pasakas" – 9 skolotājiem.

Kopumā pateicības saņems 178 skolēni un 31 skolotājs. Par atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skolēniem piešķirs naudas balvas. Visvairāk skolēnu un pedagogu šajā mācību gadā tiks sveikti no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas.

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola


Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Loretai Pohevičai
• Laurai Stalidzānei (3. pakāpe Latvijas skolēnu 47. zinātniski pētniecisko darbu konferencē)
• Annijai Pauzerei
• Kristeram Krastiņam
• Annai Galbāliņai
• Gundaram Būčiņam
• Elizabetei Vežukai
• Ievai Poškui
• Zaigai Ļaudumai-Ļaudupai
• Akvelīnai Gertnerei
• Zanei Kalveniecei
• Elizabetei Mazurei
• Raivo Mārtiņam Miltiņam

Par sasniegumiem valsts olimpiādēs:
• Dominikam Perševicam – 2.pakāpe franču valodas valsts olimpiādē
• Martai Viktorijai Pacunskai – 3.pakāpe vācu valodas valsts olimpiādē
Par sasniegumiem Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencē:
• Laurai Peterei – 3.pakāpe sociālās zinātnes nozarē

Pateicība Latvijas bankas un Junior Achivement Latvia finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":
• Emīlijai Sondrai Frišfeldei

Sasniegumi sportā:
• 2.pakāpe valsts finālsacensībās pavasara krosā 2.-12.klašu grupā komandas vērtējumā – Emīlam Šaltam (2. pakāpe - valsts finālsacensībās florbolā 4.-5.klašu grupā zēniem), Laimai Eversonei, Dārtai Barakauskai, Elizabetei Juhno, Robertam Miezītim, Luīzei Koļesņikovai, Henrijam Beitikam, Jānim Indriekum, Oliveram Zelčam, Nellijai Ābolai, Kristiānai Brikmanei, Renātei Rjabčikovai, Alanam Freimanim, Martai Rozītei, Karīnai Višemirskai, Vitnijai Sandai Sokolovai, Anitai Elizabetei Ķeirei, Annai Ločmelei, Ļevam Kuļikovam,  Robinam Patrikam Pūpolam, Matiasam Gekovam.
• 2. pakāpe valsts finālsacensībās florbolā 4.-5.klašu grupā zēniem - Elzai Šaltei, Kristianam Zatleram, Jēkabam Andersonam, Tomam Balceram, Laurim Dārziņam, Jurim Balodim, Hardijam Jonaitim, Klāvam Ķesterim, Patrikam Zaštoftam.
• 2. pakāpe valsts finālsacensībās vieglatlētikā 7.-9.klašu grupā meitenēm - Elzai Ķēdei, Kristiānai Slūkai, Stellai Staroveckai, Grētai Sprūdei, Anetei Reterei, Jasmīnai Forbotko.
• Atzinība valsts finālsacensībās basketbolā zēniem 6.-7.klašu grupā - Ralfam Leigudam, Gustavam Zvejniekam, Robertam Lagzdiņam, Kārlim Polim, Marisam Šneideram, Kristapam Lēvaldam, Kristeram Rolim, Eduardam Ķinēnam.  

Pedagogiem:

• Simonai Stalidzānei par Lauras Peteres un Lauras Stalidzānes sagatavošanu Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferencei,  
• Jolantai Atmatai par Dominika Perševica sagatavošanu franču valodas valsts olimpiādei,
• Sanitai Arājai par Martas Viktorijas Pacunskas sagatavošanu vācu valodas valsts olimpiādei,
• Birutai Tjurinai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām vieglatlētikā un pavasara krosā,
• Valentīnai Pocjutei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām florbolā zēniem 4.-5. klašu grupā un pavasara krosā,
• Gintai Kairei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām pavasara krosā,
• Vaclovam Malakauskam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām basketbolā 6.-7. klašu grupā,
• Solvitai Frišfeldei par Emīlijas Sondras Frišfeldes sagatavošanu konkursam "Biznesa pasakas".

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Kārlim Lankam (3. pakāpe valsts olimpiādē matemātikā)
• Kristoferam Knapšim
• Reinim Stadsvoldam (atzinība valsts olimpiādē vēsturē)
• Reinim Gustavam Ignatjevam (2. pakāpe valsts olimpiādē vēsturē un atzinība valsts olimpiādē filozofijā)
• Kārlim Janenam
• Oliveram Raitam
• Megijai Deksnei
• Līvai Štībelei

Par sasniegumiem valsts olimpiādēs:
• Henrijam Augustinam Žakam Leijam – 2.pakāpe franču valodas valsts olimpiādē,
• Kārlim Ābelem – atzinība ekonomikas valsts olimpiādē,
• Paulam Veisam – atzinība informātikas valsts olimpiādē.

Pateicība Latvijas bankas un "Junior Achivement Latvia" finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":
• Ancei Matisonei

Sasniegumi sportā:
• 3.pakāpe valsts finālsacensībās telpu futbolā jauniešiem 10.-12.klašu grupā – Maratam Kristiānam Anžānam,  Markusam Ķēdam- Ķedžam, Ričardam Auzniekam, Intaram Pomerancim, Kristiānam Zorenam Filakam, Kristeram Slūkam, Robertam Pūcem, Pēterim Džeriņam, Paulam Lapiņam.
• 2.pakāpe valsts finālsacensībās volejbolā „top!kauss - 2023" jaunietēm 10.-12.klašu grupā – Rebekai Šiško, Kristiānai Martinovai, Ievai Valdmanei, Danai Ažēnai, Amandai Frickausai, Ievai Pūpolai, Madarai Pūpolai, Samantai Skrīverei.

Pedagogiem:
• Inetai Drēžei par Reiņa Gustava Ignatjeva sagatavošanu vēstures  valsts olimpiādei,
• Ingai Bliskai par Henrija Augustina Žaka Leija  sagatavošanu franču valodas valsts olimpiādei,
• Artim Freimanim par Kārļa Lankas sagatavošanu matemātikas valsts olimpiādei,
• Baibai Mackialai par Reiņa Stadsvolda sagatavošanu vēstures valsts olimpiādei,  
• Ārijam Orlovskim par Reiņa Gustava Ignatjeva sagatavošanu filozofijas valsts olimpiādei,
• Ralfam Putenim par Paula Veisa sagatavošanu informātikas olimpiādei,
• Aivim Tālbergam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām volejbolā jaunietēm, kā arī telpu futbolā,
• Alenai Eldmanei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas  valsts finālsacensībām volejbolā jaunietēm,
• Nadeždai Jurčenko par Kārļa Ābeles sagatavošanu ekonomikas valsts olimpiādei un Ances Matisones sagatavošanu konkursam "’Biznesa pasakas".

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Gustavam Pagrabam
• Gustavam Ostapenko
• Amandai Šneiderei
• Kitijai Bakanauskai

Pateicība Latvijas bankas un Junior Achivement Latvia finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":

• Elīzai Kļavai
• Tabitai Sležei

Sasniegumi sportā:

• 2. pakāpe valsts finālsacensībās basketbolā zēniem 8.-9.klašu grupā – Kārlim Šīmanim, Emīlam Gustavam Veršelim, Martinam Jonatanam Mustapam, Edvardam Jonaitim, Emīlam Jansonam, Markusam Rūdim Šalajevam, Krišjānim Leišavniekam, Markusam Romaņenko.
• 3. pakāpe valsts finālsacensībās basketbolā meitenēm 8.- 9.klašu grupā - Lindai Fedotovai, Alisei Strakšai, Ancei Kočetkovai, Melānijai Jankavai, Danielai Šķiņķei, Alisei Virgai.
• Atzinība – valsts finālsacensībās florbolā zēniem 6.-7.klašu grupā – Tomasam Pāpem, Eduardam Meisteram, Rihardam Meisteram, Evertam Smirnovam, Emīlam Lieģim, Matīsam Gailim, Martinam Petkum, Kārlim Gūtmanim, Martam Kātiņam, Kristianam Bērziņam, Adrianam Bērziņam, Kristeram Muzikantam, Gustavam Siliņam.

Pedagogiem:

• Kasparam Klameram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām florbolā zēniem 6.-7. klašu grupā;
• Reinim Rozītim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām basketbolā meitenēm un zēniem 8.-9. klašu grupā;
• Dacei Knīsei par Elīzas Kļavas un Tabitas Sležes sagatavošanu konkursam "Biznesa pasakas".

Liepājas Liedaga vidusskola


Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Anastasijai Ovčiņņikovai
• Karalinai Valdmanei
• Veronikai Asatrjanai
• Emilijai Imanovai
• Ksenijai Simoņenko
• Anastasijai Lobzai
• Lidijai Bērziņai
• Valērijai Gorbunovai
• Anastasijai Simajevai

Par sasniegumiem valsts olimpiādēs:
• Laurai Strautmanei – 2.pakāpe latviešu valodas valsts olimpiādē 7.-8.klasēm,
• Loretai Žalimai – par  atzinību latviešu valodas valsts olimpiādē 7.-8.klasēm.  

Pedagogiem:
• Evitai Puriņai par Lauras Strautmanes sagatavošanu  latviešu valodas valsts olimpiādei,
• Maijai Bergmanei par Loretas Žalimas sagatavošanu latviešu valodas valsts olimpiādei.

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola


Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Elizabetei Cipriķei  

Par  dalību  Starptautiskajā zinātnes un inženierzinātņu izstādē Dalasā, ASV:
• Kristeram Tomsonam

Pateicība Latvijas bankas un "Junior Achivement Latvia" finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":
• Anetei Gertnerei
• Katrīnai Druskinai

Pedagogiem:
• Annai Galiņai un Sarmai Auziņai par Kristera Tomsona sagatavošanu Latvijas skolēnu 47.zinātniskās pētniecības darbu konferencei;
• Sandrai Ikšei par Anetes Gertneres un Katrīnas Druskinas sagatavošanu konkursam "Biznesa pasakas".

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Glorijai Jonasei
• Ievai Graudiņai
• Krišjānim Rupeikam
• Kristai Jansonei

Liepājas 7. vidusskola

Par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2022./2023.m.g. apbalvojums tiek piešķirts:
• Elīnai Goļinskai
• Aļesjai Tereščenko
• Marijai Tarabanai
• Gļebam Leonovam
• Ņikitam Salarjovam

Liepājas Centra sākumskola

Pateicība Latvijas bankas un "Junior Achivement Latvia" finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":
• Nikosam Tauriņam

Sasniegumi sportā:

• 2. pakāpe –valsts finālsacensībās spēlē "Tautas bumba" meitenēm 5.klašu grupā – Mārai Ciekurzei, Tīnai Vītolai, Paulai Krūmiņai, Madarai Jaunzemei, Dārtai Kiršai, Annai Lūkai, Norai Priedenai, Beatrisei Ripelei, Alīnai Seimuškinai, Elizabetei Brikšķei, Sofijai Solovjovai, Nikolai Finogējevai, Sofijai  Kuzņecovai.
• Atzinība – valsts finālsacensībās spēlē "Tautas bumba"  zēniem 5.klašu grupā – Eduardam Valdmanim, Kristeram Runiķim, Jānim Ivuškānam, Ralfam Pinkovskim, Ralfam Bušam, Dāvidam Ševčenko, Marko Markesam Lihačevam, Gustavam Reterim, Andrim Kirpičenokam, Oskaram Petteram, Āronam Bulavam, Valteram Knesim, Leo Eglem.

Pedagogiem:
• Silvai Vainovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas  valsts finālsacensībām tautas bumbā meitenēm un zēniem,
• Anitai Krīgerei par Nikosa Tauriņa sagatavošanu konkursam "Biznesa pasakas".

Liepājas 3.pamatskola

Pateicība Latvijas bankas un "Junior Achivement Latvia" finanšu pratības konkursā "Biznesa pasakas":
• Iļjam Jegorovam


Pedagogiem:
• Jeļenai Kovzeļevai par Iļjas Jegorova sagatavošanu konkursam "Biznesa pasakas".

Liepājas Katoļu pamatskola


Par sasniegumiem valsts olimpiādēs:
• Amandai Mosānei – par 3.pakāpi latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē 8.-9.klašu grupā
Pedagogiem:
• Norai Serijai par Amandas Mosānes sagatavošanu latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādei.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis"

Pateicība Latvijas bankas un "Junior Achivement Latvia" finanšu pratības konkursā "Mana Vārdnīciņa":
• Markam Mežalam
• Alikai Pohnai

Pedagogiem:

• Svetlanai Sehinai un Annai Sokolovskai par bērnu sagatavošanu konkursam "Mana vārdnīciņa".