Nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu aicina uzņēmumu, institūciju un organizāciju darbiniekus apmeklēt dažādības vadības mācības "Skatu Punkti: Ieguvumi", kas 12.jūnijā norisināsies Liepājā, viesnīcā "Hotel Amrita".

Mācības ir bezmaksas. Reģistrējies mācībām var www.skatupunkti.lv.

Mācību laikā paredzēts pilnveidot darba devēju spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, tādejādi nodrošinot efektīvu vietējā darba tirgus resursu iegūšanu organizācijas attīstības vajadzībām.

Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā. Latvijas vadošo ekspertu vadībā:
• Uzzināsiet jaunākajās organizāciju vadības tendences, izmantojot dažādības vadību
• Veidosiet personisko izpratni par tolerances un iecietības jautājumiem
• Iegūsiet informāciju par dzimumu līdztiesības ietekmi uz organizācijas izaugsmes iespējām
• Izzināsiet universālā dizaina izmantošanas priekšrocības

Mācības vadīs pieredzējuši lektori un to ietvaros būs iespēja tikties ar darba devēja pārstāvi, kurš dalīsies pieredzē par dažādības vadības ieguvumiem reālā darba vidē. Tas būs pieredzes stāsts par to, kā īstenot dažādības vadību savā organizācijā, kā risināt ikdienas izaicinājumus dažādības vadības kontekstā uzņēmumos un to, kādi ir praktiskie instrumenti darbinieku efektīvai un cieņpilnai sadarbībai ar darba devēju.

Mācībās tiks ievēroti visi drošības pasākumi, ieskaitot 2 metru distances nodrošināšana, regulāra telpu vēdināšana, dezinfekcijas līdzekļu pieejamība u.c.

Reģistrējies mācībām www.skatupuntki.lv līdz 5.jūnijam. Vietu skaits ir ierobežots, un no viena uzņēmuma aicinām piedalīties ne vairāk kā divus darbiniekus. Ja Jums rodas jautājumi, aicinām sazināties ar vadošo eksperti Rasmu Pīpiķi, zvanot uz tālruņa numuru 26044862.