Četriem speciālistiem no Valsts policijas, Būvvaldes un Izglītības pārvaldes Liepājas pašvaldība izīrēs labiekārtotus dzīvokļus, kuriem ar  domes lēmumu noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.

Visi četri dzīvokļi – nr.1, nr.3, nr.4 un nr.5 – atrodas vienā namā, Raiņa ielā 3. Ēkā agrāk atradās Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, un tā bija sliktā stāvoklī, piemēram, pērn Finanšu komitejas marta sēdē Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere ziņoja, ka "jumta avārijas remontā nepieciešams ieguldīt 53 900 eiro".

Tagad, kā portālu irliepaja.lv informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, ēkā tiks izmitināti Valsts policijas, Būvvaldes un Izglītības pārvaldes speciālisti.


Aprīlī pašvaldība diviem dzīvokļiem noteica šādu statusu, un tie tika izīrēti RTU Liepājas filiālei nepieciešamam speciālistam, kā arī Leļļu teātra speciālistam.


Jau ziņots, ka pašvaldība ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai.

Dzīvoklis speciālistam tiek piešķirts līdz trīs gadiem, bet ne ilgāk kā ilgst darba attiecības. Dzīvojamās telpas tiek izīrētas kvalificētiem speciālistiem veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās, aizsardzības un iekšlietu jomās, kurās konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.


Līdz aprīlim speciālistam izīrējamas telpas statuss bija noteikts 29 pašvaldības dzīvokļiem un tie izīrēti ārstiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, Valsts policijas darbiniekiem, aktieriem, sporta treneriem, sociālā dienesta speciālistiem un Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas pasniedzējiem atsevišķās specialitātēs.

Aprīļa beigās uzskaitē bija reģistrēti un gaidīja īres piedāvājumu vēl desmit speciālisti.


Papildināts. 2020. gadā, ieskaitot novembra domes sēdi, dienesta dzīvokļa statuss ar domes lēmumu ir piešķirts 16 dzīvokļiem. Līdz šim speciālistam izīrējamas telpas statuss noteikts 37 pašvaldības dzīvokļiem. Pašlaik uzskaitē dienesta dzīvokļu īrei ir reģistrēti 14 speciālisti. Seši no tiem ir saņēmuši īres dzīvokļu piedāvājumus. Dzīvokļos šobrīd noris remontdarbi, lai sakārtotu tos dzīvošanai derīgā stāvoklī. Īres tiesības tiks piešķirtas pēc remonta.