Liepājas Sociālo lietu komisija kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 18 ģimenēm piešķīrusi īpašu atbalstu, bet vienā gadījumā izsniegta arī pārtikas karte, intervijā "Rietumu radio" atklāja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš (Liepājas partija), ziņo aģentūra LETA..

"Sociālais dienests veicis nepieciešamās darbības attiecībā uz 18 ģimenēm. No vienas puses, tas ir pieaugums, bet, no otras puses, situācija nav tik traģiska, ja salīdzina ar iepriekšējo krīžu periodiem," vērtēja Ansiņš.

Sešas ģimenes atbalstu saņēmušas pāgājušajā nedēļā, vēl 12 – šonedēļ, sacīja Ansiņš.

Lūgumu pēc palīdzības kļuvis vairāk, tomēr ne visi atbilst kritērijiem un atbalstu saņem. "Sociālā palīdzība pienākas tiem iedzīvotājiem, kam tā tiešām ir vajadzīga," norādīja Ansiņš.

Katru gadījumu sociālie darbinieki izvērtē individuāli, saskaņā ar Sociālā dienesta rīcībā esošajām datu bāzēm un Liepājas domes saistošajiem noteikumiem, sacīja Ansiņš.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu krīzes situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Vienā gadījumā piešķirta arī karte pārtikas iegādei, informēja Ansiņš.

Liepājā deklarēta ģimene vai persona pabalstu pārtikas iegādei var saņemt krīzes situācijā, ja objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro vai ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā, liecina informācija Liepājas domes mājaslapā.

Pabalstu pārtikas iegādei piešķir 45 eiro apmērā vienai personai, bet ne vairāk kā 200 eiro apmērā ģimenei mēnesī.