Nedēļas nogalē Liepājas Poļu biedrības "Vanda" dziesmu ansamblis "Burštinki" kopā ar dziesminieci Kristīni Lociku devās tālā braucienā pāri visai Latvijai uz Pasieni Zilupes novadā.

Tur Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīcā jau divdesmit otro gadu septembra sākumā notika visas Latvijas poļu tikšanās Poļu kultūras dienā, ko organizēja biedrība "Latvijas poļu savienība", informē "Vandas" vadītāja Rita Rozentāle.

Šoreiz tikšanās notika abu valstu – Latvijas neatkarības iegūšanas un Polijas neatkarības atgūšanas, simtgades zīmē, uzsverot abu tautu savstarpējās draudzīgās attiecības cauri gadu simtam.

Tā kā brauciena mērķis bija svinēt tautu satikšanās svētkus un godināt Dievu, tad ceļā cauri visai Latvijai braucējus pavadīja saulains laiks, ļaujot vērot brīnišķīgās mūsu zemes ainavas, Latgales pakalnus un ezerus, vairojot prieku braucēju sirdīs. Atjaunotās Latgales jūgendstila pērles Lūznavas muižas apciemojums radīja brīnumainu miera sajūtu. Iespējams, ka to palīdzēja veidot no dīķa izglābtā, atjaunotā un pienācīgā godā celtā Madonnas statuja, kurā attēlota Svētā Marija, ko veidojis kāds nezināms itāļu izcelsmes mākslinieks.

Iebraucot nakšņošanai paredzētajā vietā Maltas vidusskolā, visi bija patīkami pārsteigti par atjaunoto un ļoti rūpīgi sakārtoto vidi, par lieliskajām naktsmītnes telpām. Internātā dzīvojošie bērni nāk pretī un sveicina! Ļoti patīkama, bet mūspusē jau aizmirsta tradīcija.

Sestdienas rīts visus sveicināja ar košiem saules stariem. Ceļā uz Pasienes baznīcu varēja vērot vairākus gleznainus ezerus un ezeriņus, daudz labu māju ar zirgu un govju ganāmpulkiem, taču daudz arī pamestu, daudz apstrādātu lauku, bet arī daudz nekoptu.

Spožā saule dzidri zilajās debesīs ļāva izcelties balti krāsotajai baznīcai ar tās majestātiskajiem torņiem. "Pasienes baznīca ir viena no skaistākajām sakrālajām poļu jeb Austrumeiropas baroka stila celtnēm Latgalē un Latvijā, tā ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un no 1999.gada Eiropas kultūras mantojuma objektu sarakstā. Mākslinieciskā ziņā vēsturnieks Vipers Pasienes baznīcu vērtē augstāk par Aglonas baziliku."

Svēto misi celebrēja V.E.Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un poļu dziedošie kolektīvi to kuplināja ar saviem dziedājumiem. Tas bija svinīgi, ļoti saviļņojoši un skaisti, ka visiem kopā bija iespēja dziedāt tik svinīgā misē, un dažiem tā bija pirmā tāda veida pieredze. Kristīnes Locikas izpildītā Pāvela Bembeneka (Paweł Bębenek) dziesma "Tev atzīstamies, Jaunava" ("Tobie wyznawiamy Panno") ar vārdiem no Jadziņska 1695.gada dziesmu grāmatas pacēlās augšup baznīcas velvēs un aizkustināja visu baznīcēnu sirdis.