Pirmajā projektu konkursā Liepājas Novada fonda programmā "Atbalsts skolotājiem" tika iesniegti pieci projekti par metodisko materiālu izstrādi. Atbilstoši esošajam finansējumam tika apstiprināti trīs no tiem, informē fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Vērtēšanas komisijas dalībnieces Linda Pavītola un Ilma Neimane no Liepājas universitātes atzinīgi novērtēja salīdzinoši lielo atsaucību un pedagogu ieinteresētību par šo projektu konkursu, kā arī atzīmēja projektu augsto kvalitāti: "Tas nozīmē, ka skolotāji ir gatavi jauninājumiem izglītībā, strādā inovatīvi un radoši. Ir lieliski, ka ir iespēja viņus atalgot!"

Līdz mācību gada beigām DALP 5. vidusskolas skolotāji Juta Birzniece un Agnis Timermanis izstrādās metodisko materiālu par to, kā palīdzēt skolēniem apgūt dažādas domāšanas stratēģijas. Raiņa 6. vidusskolas skolotājas Sigita Stefana un Daiga Muižule.  izveidos literāro kalendāru, kas būs metodisks materiāls, kā latviešu valodas un literatūras stundās ar skolēniem runāt par tikumiem un vērtībām. Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" metodiķe Kristīne Ūtrupa pilnveidos jau ilgākā laika periodā aprobēto interaktīvo spēli pirmsskolai "Mans kalendārs". Informācija par šiem materiāliem elektroniski būs pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv. Katra projekta noslēgumā tiks organizēts informatīvs pasākums pedagogiem par izstrādāto materiālu.

Tā kā šajā projektu konkursā netika iesniegts neviens projekts par vietēja mēroga pasākumiem izcilu pedagogu piemiņai vai materiālu izdošanu par vietējiem izciliem pedagogiem un viņu darbu, šīs konkursa prioritātes ir atvērtas pieteikumiem. Mazo projektu atbalstam iespējams iegūt līdz 150 eiro.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Programmas"; "Skolotājs". Projektu iesniegšanai nav termiņa ierobežojumu. Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com