Pirmdien, 20. oktobrī,  Liepājas domē notika skolēnu zinātnisko darbu par aktuālām vides problēmām Liepājā labāko darbu prezentācijas.

Izvērtējot zinātniskos darbus, žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis, kā arī Vides un veselības daļas pārstāves, nolēma pirmo vietu un naudas balvu 150 eiro apmērā piešķirt Liepājas 15. vidusskolas 12. klases skolniekam Dāvim Bitem par darbu „Balto āmuļu (Viscum album L.) izplatība Liepājā”. Darba ietvaros autors veicis Balto āmuļu uzskaiti visā pilsētas teritorijā, noteicis koku sugas, uz kurām āmulis parazitē, kā arī uzskaitījis, cik āmuļu krūmi atrodas konkrētā kokā. Darba vadītāja – bioloģijas skolotāja Linda Bezrodina.

Otro vietu un naudas balvu 100 eiro apmērā ieguva Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. klases skolnieks Māris Dejus par darbu „Dzīvnieku kapsētas izveide Liepājā – par un pret”. Autors darbā apskatījis apjomīgu faktu materiālu par pētāmo tēmu, tai skaitā pieredzi ārzemēs un Latvijā, veicis anketēšanu (50 respondenti) un apkopojis atbildes. Tāpat autors dabā apsekojis nelegālo dzīvnieku kapsētu kāpās aiz Dienvidu kapiem. Darba vadītāja – bioloģijas skolotāja Lilita Lepse.

Savukārt trešo vietu un naudas balvu 50 eiro apmērā žūrijas komisija nolēma piešķirt Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas 12. klases skolniekam Arkādijam Jarmutam par darbu „Baltijas jūras Liepājas piekrastes un Varanger Fjorda molusku sugas”. Darba vadītāja – bioloģijas skolotāja Ilona Lugbane.

„Paldies par jūsu idejām un veiktajiem pētījumiem zinātniski pētnieciskā darba ietvaros. Darba izstrāde un vairākkārtēja prezentēšana jums sniegusi labu pieredzi, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē. Paldies par darbu arī pedagogiem, kuri ieguldījuši lielu darbu, atbalstot savus skolniekus,” uzsvēra Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Darbu autori atzinīgi novērtēja pašvaldības sniegto iespēju piedalīties konkursā, akcentējot, ka pašvaldības novērtējums un balvu fonds ir papildu motivācija zinātniskā darba izstrādē. Arī bioloģijas skolotāja Linda Bezrodina pateicās pašvaldībai un vēlēja, lai arī turpmāk tiktu organizēts šāds konkurss, atbalstot jaunos censoņus, kuri pēta Liepājai aktuālas tēmas.

Zinātniski pētniecisko darbu vadītājas – bioloģijas skolotājas – par ieguldīto darbu saņēma domes pateicību un naudas balvu 50, 40 un 30 eiro apmērā.