Pēc akcijas „Skolas diena” Reformu partijas deputāti apkopojuši secinājumus par Liepājas izglītības iestādēs redzēto un dzirdēto, ar ko vēlas iepazīstināt arī sabiedrību.

Laikā no 16.septembra līdz 16.oktobrim deputāti Linda Matisone, Laila Atiķe, Atis Deksnis, Ģirts Kronbergs, Jānis Vilnītis, kā arī Saeimas deputāte    Inita Bišofa apmeklēja Liepājas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) un skolas.

Deputātu secinājumi ir šādi:
Nepareizs kaloriju sadalījums ēdienkartē, ko nosaka MK noteikumi, – brokastis sātīgas, bet launags skops.

Zems pedagoģiskā personāla atalgojums (neto):
PII pedagogs uzreiz pēc augstskolas – 205,60LVL;
PII pedagogs ar 10 gadu stāžu un augstāko kvalitātes piemaksu – 3.kvalitātes pakāpe – 244,20LVL.

Ļoti zems saimnieciskā personāla atalgojums (neto):
Apkopēja – 158,26LVL;
Aukle – 159,61 LVL;
Remontstrādnieks – 159.61 LVL;
Sētnieks – 158,26 LVL.

Zems administrācijas atalgojums (neto):
PII metodiķe (likme bez kvalitātes piemaksas) 213,72LVL;
Saimniecības vadītāja – 244,16 LVL;
Medicīnas māsa – 226,57 LVL;
Sekretāre – 203,57 LVL.

Preces, kas tiek paredzētas budžetā 1 bērnam gadā (mācību līdzekļi, spēles, gultas veļa, matrači, dvieļi, krūzes un tml.) = 4,93Ls! Bērni guļ uz matračiem, kas ir vecāki par 15 gadiem. Vecākiem atsevišķās PII lūdz atnest tualetes papīru.

Lai PII būtu iespējams vecākiem atrādīt savu bērnu prasmes kādos lielākos svētkos, kuros piedalās visas grupas, ir jāīrē LBN zāle vai LOC zāle par pilnu cenu, bet līdzekļu tam nav. PII zāles ir mazas, domātas tikai vienai grupiņai.

Atsevišķās PII ir nolietoti rotaļlaukumi, kas nav droši bērniem.

Atsevišķās PII, kurās ēkas siltinātas pirms vairāk nekā 4 gadiem, tās sākušas pelēt un vizuāli palikt nesimpātiskas – nekvalitatīva būvniecība, renovācija.

Ir PII pie kurām trūkst pietiekams skaits autostāvvietu un no rītiem kā arī vakaros rodas sastrēgumi.

Skolas: Liepājas 3.pamatskola, Ezerkrasta sākumskola, Centra sākumskola, A.Puškina 2.vidusskola, DALP 5.vidusskola, Raiņa 6.vidusskola, 8.vidusskola, J. Čakstes 10.vidusskola, 12.vidusskola, 15.vidusskola, Vakara (maiņu) vidusskola, Speciālā internātpamatskola, Valsts 1.ģimnāzija, 7.vidusskola, skola „Varavīksne”, Katoļu skola (17).

2013./2014. mācību gadā Liepājā ir 8 415 skolnieku.

Brokastis. Ir bērni, kas dažādu iemeslu dēļ nav mājās paēduši brokastis, mācību stundās rodas grūtības uztvert mācību vielu. Liepājas 15. vidusskolā tika ieviests eksperiments ar skolēnu brokastīm piecpadsmit 5. klases skolniekiem, kas parādīja, ka 53% skolēnu, saņemot no rīta brokastis, uzlabojās sekmes skolā.

Aptaujājot izglītības iestāžu medicīnas māsas, ir šādi novērojumi:
Bērni bieži sūdzas par galvas sāpēm (mājās ilgi sēž pie datora, TV, telpas netiek vēdinātas, nepareizs ēšanas un dienas režīms, vēlu iet gulēt).

Bērni bieži sūdzas par sāpēm vēderā (daudzi neēd brokastis, neēd siltas pusdienas, ēd našķus un saldumus, kurus pērk pa ceļam uz/no skolas).

Bērniem ir problēmas ar lieko svaru: piemēram Liepājas 5.klašu skolēniem 9,43% – pazemināts svars, 13.31% palielināts. Tikai 53,06% ir 1.veselības grupa, kam nav būtsiku veselības traucējumu. Iemesli: maz kustas, nesporto, ēd daudz saldumu un našķu, ir vielmaiņas traucējumi.

Pusdienas. Apmēram 900 skolnieku saņem atvieglojumus: brīvpusdienas vai 50% atlaidi. Daudzās ģimenēs pietrūkst 2 - 5Ls, lai saņemtu šo statusu vai īpašumā ir kāds nekustamais īpašums. Pusdienās porcijas kalorijas nosaka MK noteikumi. Aplejot labu ēdienu ar mērci, daudzi skolnieki neēd vispār.

Ir vajadzība pēc launaga atsevišķiem bērniem, kuriem skolā ir vienīgā iespēja paēst.

Sliktā stāvoklī tualetes un dušas.

Nav mūsdienīgu mācību līdzekļu vai tie ir nolietoti mājturības un darbmācības kabinetos (virtuves, virpas, instrumenti utt.).

Atsevišķās skolās trūkst projektoru, multifunkcionālas tāfeles, datori.

Atsevišķām skolām ir sliktas sporta zāles, nav labiekārtotu sporta laukumu pie skolām.

Atsevišķām skolām ir mazas ēdnīcas. Samilzt šī problēma, ja sākot ar nākamo mācību gadu, ēdinās pirmās 3.klases.

Atsevišķās krievu plūsmas skolās ir zemas latviešu valodas prasmes. Šie skolnieki nepazīst mūsu valsts vadītājus, politisko iekārtu un finansiālo – ekonomisko situāciju valstī. Nav iesaistījušies jauniešu, skolnieku pilsētas aktivitātēs.

Trūkst naudas līdzekļu mācību līdzekļu iegādei un klašu kosmētiskajam remontam.

Secinājumi, ierosinājumi
Skolas un PII ir ļoti apmierinātas ar Liepājas Domes lēmumu, kas nosaka, ka siltuma zudumu ieekonomētā nauda daļēji paliek mācību iestādēs to remontam un viena darbinieka, kurš seko līdzi siltuma taupīšanai, motivācijai. Tāpat ir ļoti priecīgas par papildus 2013.gadā piešķirto naudu skolu remontiem.

Liepājas partijas un RP Liepājas nodaļas vadītāju tikšanās reizēs tika panākts progress par atsevišķiem jautājumiem, kas skar izglītību, kultūru un sportu. Lai noregulētu problēmas PII un skolu ēdināšanas jautājumos, tika organizētas vairākas tikšanās, pieaicinot gan izglītības pārvaldes vadību, gan Liepājas VVD pārstāvi, vecāko māsiņu, ēdinātājus, skolu un PII direktorus, skolnieku un vecāku pārstāvjus. Šajā tikšanās reizē š.g. 21.oktobrī Liepājas Domē tika nolemts sekojošais:

PII brokastu un launaga kopējo kaloriju daudzumu rēķināt un uzskaitīt kopīgi, kas ļautu brokastis dot bērniem tik, cik viņi reāli apēd (mazāk), bet launagu pasniegt bagātīgāku (vairāk).

Skolās pēc 1. stundas tiks pasniegts piens un 3 reizes nedēļā – augļi, dārzeņi.

Skolu klašu audzinātājām tiks dotas pilnvaras papildināt – ieteikt brīvpusdienām vai 50% atvieglojumam bērnus, kuriem tas ir nepieciešams, bet kuru ģimenes nav šo jautājumu spējušas pašas sakārtot. Šī iemesla dēļ tiks izstrādāts jauns nolikums, paredzot klašu audzinātāju iesniegumus izvērtēt skolu sociālajiem pedagogiem un direktoriem. Paralēli tiks veikts darbs ar bērnu vecākiem, lai palīdzētu sakārtot nepieciešamās juridiskās formalitātes.

Skolās, pasniedzot pusdienas, salāti un mērces tiks pasniegti atsevišķos kopējos traukos uz galda tā, lai skolnieks pats var izvēlēties likt šo ēdienu uz šķīvja vai nē. Šīs izvēles dēļ, kāds liks mazāk, bet kādam būs iespēja apēst vairāk.

Lai palīdzētu skolniekiem, kuri mājās kāda iesmesla dēļ nav iespēja saņemt vienkāršu launagu (auzu pārslu vai mannā biezputru vai tml.) jau šobrīd tiks lūgts skolu direktoriem apzināties vajadzību pēc papildus finansējuma, lai šos finanšu līdzekļus paredzētu 2014.gada budžetā.

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, kad tiek paaugstināta minimālā mēnešalga valstī, PII administratīvi tehniskajam personālam ir jāsaglabā 10% piemaksa! Nevis to attiecināt uz pamatalgu.

Sākot ar 2014.gadu Liepājas PII un skolās noteikt piemaksu par aizvietošanu vai papildus darbu 30% apmērā, ko nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.nodaļas 14.panta pirmā daļa: ”Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu...”. Piemēram: PII, ja aukle aizvieto citu aukli, viņa par dienu saņem piemaksu (neto) 1,40 Ls.

Paredzēt PII budžetos vairāk naudas līdzekļus mācību līdzekļu, spēļu, gultas veļu, dvieļu, matraču, krūžu utt. (preces, krājumi) iegādei bērnam. Vismaz Ls 7,00 (10 EUR) vienam bērnam gadā, patreizējo 4,93LS gadā.

Atjaunot likmju lielumu PII un skolās medicīnas māsām kāda bija uz 2008.gadu. Skolās strādā 21 medicīnas māsa, bet PII – 22.

Mājturību un darbmācību kabinetiem, instrumentu iekārtu, elektorinstalācijas un tml. nepieciešamībām, piešķirt papildus finansējumu skolām.

Tāpat piešķirt skolām papildus finansējumu sporta inventāra iegādei (pēc pamatota pieprasījuma).

Bez augstākminētajiem ierosinājumiem, protams, ka vēl ir citas nepieciešamības: pedagogu atalgojums (īpaši PII), sporta laukumi pie skolām, interaktīvās tāfeles utt.

Mūsu minētie priekšlikumi ir realizējami jau šodien esošā pilsētas budžeta robežās, neprasot lielas investīcijas.